Контент руу очих11

Brand

БРЭНДИЙН ТАНИГДАХ БАЙДАЛ

БРЭНДИЙН ТАНИГДАХ БАЙДАЛ

Брэндийн

БРЭНДИЙН ТАНИГДАХ БАЙДАЛ
Өөр өөр хэмнэл

Киа нь өөрийн эрчимтэй өсөлтөөр дамжуулан дэлхийн автомашины салбарт шинэ хэмнэлийг авчирсан.

Таны зүрхийг догдлуулдаг хөгжмийн хэмнэлтэй адил Киа нь өдөр бүр таны амьдралыг илүү болгохыг чармайдаг.

Брэндийн уриа
Гайхшируулах хүч

Киа нь таны хүлээлтээс давсан динамик, сэтгэл хөдлөм туршлагаар гайхуулах хүчийг танд харуулах болно.

Брэндийн үнэ цэнэ
Best Global Brand

2019 он Киа компанийн хувьд  брэндийн үнэт зүйлсээ дээшлүүлэхэд  нааштай өөрчлөлт хийсэн жил  байлаа.

Бизнесийн ертөнцөд хэрэглэгчдийг татах хамгийн гол хүчирхэг зэвсэг бол брэндийг тасралтгүй сайжруулах явдал. Иймээс Киа компани өөрийн бизнесийн үйл ажиллагаагаа   брэндийг ирээдүйд найдвартай хөгжүүлэх үүний  тулд үйлдвэрлэлийн хүчин чадал, бүтээгдэхүүн дизайн, чанарыг сайжруулахад чиглүүлж  байна.

 

2005 оноос эхлэн тус компани брэндийн хүчирхэг байдал, нэр хүндээ нэмэгдүүлэх  зорилгоор “Гайхашруулах хүч” уриа дэвшүүлэн үйлдвэрлэлд инновацийг тасралтгүй нэвтрүүлэхийн зэрэгцээ худалдаа, үйлчилгээ, олон нийттэй харилцах зэрэг худалдан авагчдад зориулсан үйл ажиллагаагаа байнга сайжруулсаар ирсэн.

 

Interbrand Best Global Brands 2019