Контент руу очих

Киагийн тухай

БАЙГАЛЬ ОРЧИНД ЭЭЛТЭЙ ХЯНАЛТ
Эрчим хүчний хэрэглээ ба ялгаруулалтыг бууруулахад туслах манай санал

Байгал орчинд ээлтэй үйл ажиллагаа

Цогц байгаль орчны менежментийн үндсэн зарчмын байнгын бодолтой Киа моторс нь эрчим хүчний хэрэглээ/хүлэмжийн хийн ялгаруулалтыг хамгийн бага болгох өөрийн туйлын зорилгод хүрэхийн тулд ажлын байр бүрийн байгаль орчны зорилгыг тодорхойлж, үнэлсэн.
Eco-friendly Operation
Хүн төрөлхтөнд ашиг тусаа өгөх машиныг биелүүлэх

Бид хүн төрөлхтний нийгэм, эдийн засаг, экологийн хэрэгцээг хангах болон өөрийн нийгмийг баян, тогтвортой газар болгохын тулд өөрсдийн нийгмийн хариуцлагыг хэрэгжүүлэхэд үнэнчээр зүтгэнэ.

Байгаль орчны үйл ажиллагааны ололт

Киа моторс нь хэрэглээ ба автомашин үйлдвэрлэлийн бүх үе шатны хог хаягдлыг бууруулах хэрэгслийг боловсруулж, ашигладаг. Бид үр дүнг тасралтгүй хянадаг ба ногоон, цэвэр байх өөрийн зорилгыг биелүүлэхийн тулд сайжруулалтыг хийдэг.

Эрчим хүч ба хүлэмжийн хий

154kg 2008 оноос нэг нэгжийн CO2-ын ялгаруулалтын бууралт

Усны хэрэглээ

30.0% 30.0%
2003 оноос нэг нэгжийн усны нөөцийн хэрэглээний бууралт

Хаягдал

27% 27%
2003 оноос нэг нэгжийн хаягдлын бууралт

Агаар бохирдуулагч

44% 44%
2003 оноос агаарын бохирдуулагчийн нэг нэгжийн бууралт

* As of 2013