Go to content

UVO Connect Jogi Nyilatkozat

KIA-fiók – Felhasználási feltételek

 • 1. Bevezetés

  1.1 A KIA olyan szolgáltatásokat kínál Önnek, amelyekkel KIA-élményét minél biztonságosabbá, könnyedebbé és kellemesebbé teszi. Ezért a KIA az általa, illetve más társaságok által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez bevezet egy felhasználói fiókot („KIA-fiók”). A szolgáltatások online szolgáltatásokat, alkalmazásokat és egyéb szoftveres szolgáltatásokat tartalmaznak.

  1.2 KIA-fiókkal kapcsolatos kérdés esetén, kérjük, hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat a +3680315542 telefonszámon.

 • 2. Felhasználási feltételek

  2.1 Az elfogadási folyamat során a négyzet kipipálásával Ön elfogadja a jelen Felhasználási feltételeket és szerződést köt a Kia UVO Connected GmbH-val (cím: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt, Németország, a továbbiakban: „KIA”, illetve a többes szám első személy különböző alakjai) az (alábbi 3. pontban részletesen meghatározott) egyedi KIA-fiók létrehozásáról és használatáról a Különös felhasználási feltételekben ismertetett és szabályozott kapcsolódó szolgáltatások elérése és/vagy kezelése érdekében. A Különös felhasználási feltételek korlátozhatják a szolgáltatások igénybevételét és/vagy előírhatják a KIA-fiók összekapcsolását egy vagy több KIA-járművel. A jelen Felhasználási feltételek és az irányadó Különös felhasználási feltételek ütközése esetén a Különös felhasználási feltételek irányadók.

  2.2 A KIA-fiókot kizárólag nagykorú személyek vehetik igénybe.

  2.3 Amennyiben eszköze nem rendelkezik a szükséges műszaki jellemzőkkel vagy nem felel meg a jelen Felhasználási feltételek követelményeinek, a KIA nem köteles KIA-fiókot biztosítani Önnek.

  2.4 A KIA-fiók használata internet-hozzáférést vagy egyéb távközlési szolgáltatásokhoz való hozzáférést igényelhet. A jelen Felhasználási feltételek nem vonatkoznak azokra a távközlési szolgáltatásokra, amelyekre a KIA-fiók használatához szükség lehet. Ezek (a díjakat is beleértve) ugyanis az Ön távközlési szolgáltatójával kötött külön szerződés tárgyát képezik.

 • 3. A KIA-fiók

  3.1 A szolgáltatásokat kizárólag KIA-fiókjával használhatja. A KIA-fiók egy egyedi, személyes, nem átruházható felhasználói fiók, amely alapján a KIA meghatározott szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosít Önnek.

  3.2 A KIA-fiók használata díjmentes.

  3.3 Annak érdekében, hogy hozzáférjen bizonyos szolgáltatásokhoz, előfordulhat, hogy KIAfiókját az irányadó Különös felhasználási feltételekben meghatározott módon csatlakoztatnia kell egy vagy több KIA-járműhöz.

  3.4 A KIA-fiók létrehozásához Ön által megadott információknak pontosnak kell lenniük. A KIAfiók létrehozásához gyűjtött információk tartalmazzák: az Ön nevét, e-mail-címét, születési idejét, telefonszámát, a jelszót, a Felhasználási feltételek elfogadásának tényét, az ellenőrző PIN-kódot, a gépjármű-azonosítót, és az aktiváló kódot.

  3.5 A KIA-fiók létrehozásának célja a jelen Felhasználási feltételeknek megfelelő felhasználás lehet. Szükség esetén el tudjuk érni Önt azon az e-mail-címen, amelyet a KIA-fiók regisztrációja során a fiókhoz megadott.

 • 4. A Felhasználási feltételek módosítása

  A KIA-fiók Felhasználási feltételeit vagy funkcióit indokolt esetben időnként módosíthatjuk. A módosításokról e-mailben vagy más módon értesítjük Önt. Amennyiben Ön a módosításokat az értesítés kézhezvételétől számított 4 héten belül írásban (pl. e-mailben vagy faxon) nem kifogásolja, azokat elfogadottnak kell tekinteni. Az elutasítási jogról és a hallgatás következményeiről kifejezetten értesítjük Önt.

 • 5. A felhasználásra vonatkozó korlátozások

  5.1 A KIA-fiók nem használható a jelen Felhasználási feltételekbe ütköző módon.

  5.2 Továbbá a KIA-fiók nem használható a vonatkozó jogszabályokat és előírásokat – például a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat vagy a közlekedési szabályokat – sértő módon. Tilos a KIA-fiók biztonságát veszélyeztető és az olyan használat, amely veszélyeztetheti vagy károsíthatja a KIA vagy valamely harmadik személy műszaki infrastruktúráját, illetve a KIAfiók más ügyfelek általi használatát. Ezenkívül Ön a KIA-fiókot nem károsíthatja, nem tilthatja le, illetve más módon sem akadályozhatja, továbbá a KIA-fiókba nem tölthet fel semmiféle számítógépes vírust, férget, rosszindulatú programot, kémprogramot, trójai programot vagy más olyan káros kódot vagy programot, amely veszélyeztetheti a KIA-fiók működését.

  5.3 A KIA-fiók használatához jelszó szükséges. Olyan jelszót kell választania, amely harmadik személyekkel szemben hatékony védelmet biztosít. A KIA meghatározhatja a biztonságos jelszó kritériumait. Az Ön felelőssége, hogy a jelszavát titokban tartsa, és azt harmadik személyekkel ne közölje. Amennyiben arra gyanakszik, hogy a jelszavához harmadik személy jogosulatlanul hozzáfért, azonnal változtassa meg azt. Amennyiben arra gyanakszik, hogy harmadik személy az Ön KIA-fiókjával jogosulatlanul hozzáfért a KIA szolgáltatásaihoz, kérjük, haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal (lásd 1.2. pont).

 • 6. Szellemi alkotásokhoz fűződő jogok

  6.1 A KIA-fiók teljes tartalma a KIA, annak közvetlen vagy közvetett leányvállalatai, illetve kapcsolt vállalkozásai (a továbbiakban együttesen: KIA-csoport) vagy harmadik személyek tulajdonát képezi, és azt minden jog fenntartásával a vonatkozó szerzői jogi jogszabályok védik. A KIAfiókon, az annak alapjául szolgáló szoftveren, a tartalmon és az elrendezésen fennálló minden jog a KIA-csoport és licenciaadói tulajdonában áll. KIA-fiókját a KIA kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen módon nem értékesítheti, nem forgalmazhatja, nem teheti közzé, adásban nem közvetítheti, nem terjesztheti és kereskedelmi célból nem hasznosíthatja. A KIA előzetes engedélye nélkül A KIA-fiókot (egészben vagy részben) nem sokszorosíthatja, (elektronikus úton vagy más módon) nem továbbíthatja, nem módosíthatja, nem mutathatja be, nem adhatja tovább, arra vonatkozóan felhasználási engedélyt nem adhat, azt nem kapcsolhatja össze, és közcélra vagy kereskedelmi célra egyéb módon sem használhatja.

  6.2 A jelen Felhasználási feltételekben semmi sem értelmezhető úgy, hogy az felhasználási engedélyt vagy jogot biztosít bármely képre, védjegyre, KIA-jelre vagy -logóra vonatkozóan, amelyek mindegyike a KIA-csoport tulajdonában áll. A KIA-csoport a KIA-fiókra vonatkozó védett információkkal vagy anyagokkal kapcsolatos minden jogot fenntart, és ezeket a jogokat a vonatkozó szerzői jog és védjegyjog által biztosított legteljesebb mértékben érvényesíti.

 • 7. Felhasználói tartalom

  A KIA az Ön által a KIA-fiókon keresztül elérhetővé tett tartalmon tulajdonjogra nem tart igényt, és a Felhasználási feltételek nem korlátozzák Önnek az ezekre a tartalmakra vonatkozó használati jogait.

 • 8. Felelősség

  8.1 A KIA szerződésen, illetve jogszabályon alapuló kártérítési felelőssége az enyhe fokú gondatlansággal okozott kárért – jogalaptól függetlenül – az alábbiakra korlátozódik:

  a) A KIA az ilyen típusú szerződésekre jellemző, előre látható, a lényeges szerződéses kötelezettségek megszegéséből eredő károk összegének erejéig felelős.

  b) A KIA nem vállal felelősséget bármely egyéb vonatkozó gondossági kötelezettség enyhe fokú gondatlansággal történő megsértéséért.

  8.2 A felelősség fent említett korlátozásai a jogszabályon alapuló kötelező felelősségre nem alkalmazhatók, különös tekintettel a szándékos magatartásért fennálló felelősségre, a német termékfelelősségi törvény (Produkthaftungsgesetz) szerinti felelősségre, valamint a vétkesen okozott személyi sérülésért fennálló felelősségre. Továbbá a felelősség fenti korlátozásai nem alkalmazhatók abban az esetben, illetve mértékben, amennyiben a KIA egyedi garanciát vállalt.

  8.3 A KIA felelősségére a felesleges kiadásokért a 8.1. és 8.2. pontok megfelelően alkalmazandók.

  8.4 A károk megelőzése és minimalizálása érdekében Ön észszerűen elvárható erőfeszítéseket köteles tenni.

 • 9. Adatvédelem

  A KIA-fiókkal kapcsolatban végzett személyesadat-gyűjtés és -kezelés módjáról, kérjük, olvassa el a KIA-fiókra vonatkozó Adatvédelmi tájékoztatónkat. A KIA-fióktól eltérő szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó egyedi információk az adott szolgáltatás Adatvédelmi tájékoztatójában találhatók.

 • 10. A szerződés időbeli hatálya

  10.1 A KIA-fiókot a regisztráció napjától használhatja.

  10.2 A KIA-fiók használatát bármikor megszüntetheti. Ebben az esetben a Felhasználási feltételek alkalmazhatósága megszűnik.

  10.3 Fenntartjuk a jogot a jelen Felhasználási feltételek lényeges megszegése esetén a KIA-fiók használatának végleges vagy ideiglenes zárolására és/vagy visszavonására, és a jelen Felhasználási feltételek lényeges megszegése esetén a Felhasználási feltételek alapján fennálló jogviszony felmondására.

 • 11. Vegyes rendelkezések

  11.1 A jelen Felhasználási feltételek képezik a felek között a KIA-fiók felhasználására vonatkozó teljes szerződést, és felülírnak a felek által ebben a tárgyban kötött minden korábbi írásbeli vagy szóbeli szerződést.

  11.2 A felhasználók eltérő, ellentétes vagy kiegészítő feltételei a KIA-fiók használatára kizárólag akkor alkalmazhatók, ha a KIA azokat írásban kifejezetten elfogadta.

  11.3 A KIA a felhasználóhoz 6 héttel korábban intézett értesítés útján jogosult a jelen szerződés szerinti jogait és feladatait egészben vagy részben más szolgáltatóra átruházni. Ugyanakkor ebben az esetben a felhasználó jogosult a szerződést az írásbeli értesítés kézhezvételének napjától számított egy hónapon belül felmondani, amely a szerződésnek a KIA helyébe lépő társaságra történő tervezett átruházása időpontjában lép hatályba. Az írásbeli értesítésben a felmondási jogról a felhasználót kifejezetten tájékoztatjuk.

  v08-08-2019

Adatvédelmi tájékoztató – KIA-fiókA KIA-fiók összes funkciója Önnek való biztosítsa érdekében a KIA-nak bizonyos adatokat kell kezelnie.

1. Az adatkezelő

A személyes adatok alábbiak szerinti kezeléséért a Kia UVO Connected GmbH – német jogi személy (regisztrációs száma: HRB 112541; székhelye: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt, Németország; a továbbiakban: „KIA”, illetve a többes szám első személy különböző alakjai) – tartozik felelősséggel.

2. Elérhetőségek

Ha bármilyen kérdése van a jelen Adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatban, vagy panaszt kíván tenni azzal kapcsolatban, hogy hogyan kezeljük az Ön személyes adatait, illetve ha szeretné gyakorolni valamely jogát (lásd a lenti 8. pontot), kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a fenti címünkön, illetve a következő elérhetőségeinken:

Kia UVO Connected GmbH
Email: info@kia-uvo.eu
Telefonszám: +3680315542

Választása szerint Ön az adatvédelmi tisztviselőnket is megkeresheti:

Email: dpo@kia-uvo.eu
Levelezési cím: Data Protection Officer, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main (Németország)

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

Azokat a személyes adatait kezeljük, amelyeket Ön a KIA-fiókja regisztrációjával, illetve a fiókja ezt követő használatával kapcsolatban megad. Az általunk végzett adatkezelés célja, hogy kezeljük az Ön KIA-fiókját (a bejelentkezéstől kezdve a KIA-fiók esetleges megszüntetéséig); hogy a KIA-fiók összes funkcióját biztosítsuk Önnek; hogy biztosítsuk és elérhetővé tegyük Önnek azokat a szolgáltatásainkat, amelyekhez KIA-fiókra van szükség; valamint hogy értesítsük Önt a KIA-fiókot érintő módosításokról.

Személyes adatait azon a jogalapon kezeljük, hogy a KIA-fiókra vonatkozó adatkezelés az Önnel kötött szerződésünk teljesítéséhez (az EU általános adatvédelmi rendelet [„GDPR”] 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja) vagy jogos érdekeink érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

Az egyes telematikai szolgáltatásokkal kapcsolatos további adatkezelésre az adott szolgáltatásra (szolgáltatásokra) vonatkozó külön Adatvédelmi tájékoztató az irányadó.

Felhívjuk a figyelmét, hogy egyéb célokból csak akkor kezeljük a személyes adatait, ha arra valamilyen jogi előírás kötelez minket (például ha bíróságoknak vagy ügyészségeknek kell átadnunk az adatokat), ha Ön hozzájárult az adott adatkezeléshez, illetve ha az adatkezelés az alkalmazandó jog szerint egyébként jogszerű. Ha egyéb célból kerül sor adatkezelésre, további tájékoztatást nyújthatunk Önnek.

4. A személyes adatok kategóriái

A KIA-fiókkal kapcsolatban gyűjtött adatok a következők: az Ön neve, e-mail-címe, születési ideje, mobiltelefonszáma, a jelszó, a Felhasználási feltételek elfogadásának ténye, az ellenőrző PIN-kód, a gépjármű-azonosító és az aktiváló kód.

5. A személyes adatok címzettjei és a címzettek kategóriái

Csak olyan személyek férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz a KIA-nál, akiknek a munkaköri feladataik teljesítéséhez szükségük van az adott információra.

Az alábbi címzettek, illetve a címzettek alábbi kategóriái kezelhetik az Ön személyes adatait az érintett célokból:

Harmadik felek : a cégünktől különböző olyan magánfél szervezetek – akár kapcsolt vállalkozásaink, akár tőlünk független szervezetek –, amelyek a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározzák.

Adatfeldolgozók: – az Ön személyes adatai átadásra kerülhetnek bizonyos harmadik feleknek – akár kapcsolt vállalkozásainknak, akár tőlünk független szervezeteknek – annak érdekében, hogy a KIA nevében az adott adatkezelési célnak megfelelő utasítások alapján kezeljék az érintett adatokat. Az adatfeldolgozók szerződésben kötelezettséget vállalnak arra, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre a személyes adatok megóvása érdekében, valamint arra, hogy kizárólag az utasításoknak megfelelően kezelik a személyes adatokat.

A KIA-fiók tekintetében a Hyundai Autoever Europe GmbH (Kaiserleistraße 8a, 63067 Offenbach am Main, Németország) jár el adatfeldolgozóként.

Állami szervek, bíróságok, külső tanácsadók és más hasonló harmadik felek, amelyek közfeladatot ellátó szervnek minősülnek, az alkalmazandó jog által előírt vagy megengedett mértékben.

6. Határokon átnyúló adattovábbítás

Az Ön személyes adatainak egyes címzettjei az Ön országán és az EU-n/EGT-n kívüli területen, például a Koreai Köztársaságban találhatók, illetve előfordulhat, hogy egyes címzettek ilyen területen végzik az érintett műveleteiket, ahol lehetséges, hogy az adatvédelmi jogszabályok az Ön országának jogszabályai által biztosított védelemtől eltérő szintű védelmet biztosítanak, és amely területre vonatkozóan az Európai Bizottság nem fogadott el megfelelőségi határozatot. Az EU-n/EGT-n kívüli címzetteknek történő adattovábbítás esetén megfelelő garanciákat alkalmazunk, elsősorban olyan módon, hogy a címzettekkel az Európai Bizottság által elfogadott adattovábbítási megállapodásokat kötünk (például [a Bizottság 2010/87/EU és/vagy 2004/915/EK határozata szerinti] általános szerződési feltételeket), vagy egyéb intézkedéseket alkalmazunk az adatvédelem megfelelő szintjének biztosítása érdekében. Az általunk hozott intézkedések ismertetője beszerezhető az adatvédelmi tisztviselőnktől (lásd a fenti 2. pontot).

7. Az adattárolás időtartama

Személyes adatait addig tároljuk – illetve szolgáltatóink addig tárolják –, ameddig az a kötelezettségeink teljesítéséhez és azoknak a céloknak a megvalósításához szükséges, amely célokból a személyes adatokat gyűjtjük, az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban. Ha már nincs szükségünk arra, hogy kezeljük az Ön személyes adatait, úgy azokat töröljük a rendszereinkből és/vagy a nyilvántartásainkból, és/vagy intézkedünk az adatok megfelelő anonimizálásáról, hogy azok alapján a továbbiakban Önt ne lehessen azonosítani (kivéve, ha jogszabályi vagy hatósági kötelezettségeink teljesítése érdekében meg kell őriznünk az Önre vonatkozó információkat. Például a szerződésekben, értesítésekben és hivatalos levelekben szereplő személyes adatokra jogszabályban előírt megőrzési követelmények vonatkozhatnak, amelyek az adatok 10 évig terjedő megőrzését is előírhatják. Alapesetben – ha irányadó – minden egyéb személyes adatot törlünk 5 évvel azt követően, hogy az Önnel létrejött vonatkozó szerződéses jogviszonyunk megszűnt.)

8. Az Ön jogai

Ha hozzájárulását adta a személyes adatokkal végzett valamely adatkezelési tevékenységhez, azt a jövőre nézve bármikor jogosult visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőzően elvégzett adatkezelés jogszerűségét.

Az alkalmazandó adatvédelmi jog szerint Ön a következő jogokkal rendelkezhet: kérelmezheti a személyes adataihoz való hozzáférést, személyes adatai helyesbítését, azok törlését, kezelésének korlátozását és az adathordozhatóságot, valamint tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. Felhívjuk a figyelmét, hogy az alkalmazandó nemzeti adatvédelmi jog korlátozhatja a fent említett jogokat.

Ezenkívül panaszt nyújthat be az adatvédelmi felügyeleti hatóságokhoz. Jogai gyakorlása érdekében kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a fenti 2. pontban ismertetett módon.

8.1 Hozzáférési jog: Ön jogosult lehet arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, kérelmezheti a személyes adatokhoz történő hozzáférést. Többek között a következő információkhoz férhet hozzá: az adatkezelés céljai, az érintett személyes adatok kategóriái és azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják. Ez a jog azonban nem abszolút, azaz más személyek érdekei korlátozhatják az Ön hozzáférési jogát.

Ön jogosult lehet arra, hogy másolatot igényeljen az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokról. Az Ön által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthatunk fel.

8.2 helyesbítéshez való jog: Ön jogosult lehet arra, hogy kérésére helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljától függően Ön jogosult lehet arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

8.3 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Bizonyos körülmények esetén Ön jogosult lehet arra, hogy kérésére töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, mi pedig kötelesek lehetünk a személyes adatok törlésére.

8.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog: Bizonyos körülmények esetén Ön jogosult lehet arra, hogy kérésére korlátozzuk az Önre vonatkozó személyes adatok kezelését. Ebben az esetben az érintett adatokat megjelöljük, és azokat csak bizonyos célokra kezelhetjük.

8.5 Az adathordozhatósághoz való jog: Bizonyos körülmények esetén Ön jogosult lehet arra, hogy az Önre vonatkozó, rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult lehet arra, hogy ezeket az adatokat másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ebben mi megakadályoznánk.

8.6 A tiltakozáshoz való jog: Bizonyos körülmények esetén Ön jogosult lehet arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a személyes adatai általunk végzett kezelése ellen, mi pedig kötelesek lehetünk személyes adatai kezelésének abbahagyására. Ezenkívül, ha a személyes adatai kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ebben az esetben a továbbiakban e célból nem kezeljük a személyes adatait.


v08-08-2019Kia UVO
Felhasználási feltételek – Központi egység

1. Hatály

A jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban: „Felhasználási feltételek”) alkalmazandók a jármű központi egységén keresztül biztosított Kia UVO és Kia Live (a továbbiakban: „Szolgáltatások”) használatára, melyeket a Kia UVO Connected GmbH (regisztrációs száma: HRB 112541; székhelye: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Németország; telefonszáma: +44 333 202 299 0; email: info@kiauvo. eu; a továbbiakban: „Kia”, illetve a többes szám első személy különböző alakjai) nyújt a Szolgáltatásokat igénybe vevő személynek (a továbbiakban: „Felhasználó” vagy „Ön”).

Amennyiben a jelen Felhasználási feltételekkel kapcsolatban kérdése van, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz:

Kia UVO Connected GmbH
Email: info@kia-uvo.eu
Levelezési cím: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main (Németország)
Telefonszám: +36 80 315 542

2. A Szolgáltatások igénybevétele

2.1. A Felhasználónak nem kell regisztrálnia a Szolgáltatások igénybevételéhez. A kapcsolódó adatgyűjtésre és adatkezelésre vonatkozó információkért kérjük, olvassa el a központi egységre vonatkozó Adatkezelési tájékoztatónkat.

2.2. A gépjármű-adásvételi szerződés és a Szolgáltatások Felhasználási feltételek szerinti nyújtásáról szóló szerződés jogi szempontból két önálló kereskedelmi ügyletnek és szerződésnek minősül. Az egyik szerződés teljesítése a másik szerződésre nincs hatással. Bizonyos körülmények között ez azt eredményezheti, hogy a Felhasználó a gépjármű-adásvételi szerződést anélkül teljesíti, hogy a Szolgáltatásokat igénybe vehetné. Ellenkező esetben – például a jármű adásvételi szerződésétől történő elállás esetén – az érintett járműre vonatkozó Szolgáltatások nyújtása tekintetében kötött szerződés a 9.4. pont alapján megszüntethető.

2.3. A Kia és a Felhasználó között létrejött szerződéseket a helyi nyelven, valamint angol nyelven kell megkötni. A szerződéskötést követően a Felhasználó megkapja a szerződés szövegét, amelyet ezt követően is megőrzünk, de a Felhasználó a továbbiakban csak kérésre férhet hozzá ahhoz.

3. A Szolgáltatások

3.1. A Szolgáltatások az alábbi önálló szolgáltatásokat foglalják magukban, melyek részletes leírása a – hivatkozás útján a jelen Felhasználási feltételek részét képező – megfelelő ismertetőkben található:

a) Kia Live
A Kia Live az alábbi funkciókhoz biztosít hozzáférést a Felhasználónak:
• Forgalom: élő közlekedési információk az útvonalak megtervezéséhez és a forgalmi helyzetről való tájékoztatáshoz. Az Online Navigáció lehetővé teszi, hogy a Felhasználó valós idejű forgalmi adatok és korábbi forgalmi információk felhasználásával érje el úticélját.
• Közeli érdekes helyek („POI”): információk a közeli érdekes helyekről az aktuális pozíció alapján.
• Időjárás: információk a helyi időjárásról.
• Parkolás: parkolási lehetőségek az utcán vagy parkolási létesítményben az aktuális pozíció alapján, az úti cél közelében, a kijelzőn megjelenő kurzor pozíciója közelében vagy a városközpont közelében.
• Közeli érdekes helyek – elektromos járművek („EV POI”; kizárólag elektromos járművek és hálózatról tölthető hibrid elektromos járművek esetében): információk a közeli töltőállomásokról és azok elérhetőségéről, az aktuális pozíció alapján.
• KIA-kereskedések: információk a közeli Kia-kereskedésekről az aktuális pozíció alapján.
• Kamerákra vagy veszélyes területekre vonatkozó figyelmeztetés (ha az Ön országában jogilag megengedett): a rendszer figyelmeztet azokra a helyekre, ahol különösen gyakoriak a balesetek, valamint jelzi a balesetveszélyes helyszínekre figyelmeztető közlekedési táblákat és a sebességmérő kamerákat.

b) Online hangfelismerés
Az online hangfelismerés lehetővé teszi, hogy a Felhasználó szóbeli utasításokkal elérje és kezelje a Szolgáltatásokat, valamint hogy a csatlakoztatott mobileszközről sms-t írjon és küldjön. Az online hangfelismerés online környezetben működik. A Felhasználótól hangmintákat és a GPS-adatokat gyűjtünk és tárolunk az online hangfelismerés-szolgáltatás nyújtása és fejlesztése érdekében.

3.2. Néhány Szolgáltatást alvállalkozók segítségével nyújtunk.

3.3. A következő Szolgáltatásokhoz van szükség helymeghatározási adatok (GPS-adatok) gyűjtésére és kezelésére: Kia Live és online hangfelismerés. A helymeghatározási adatok gyűjtése és kezelése nélkül ez(ek) a Szolgáltatás(ok) nem nyújtható(k), illetve nem vehető(k) igénybe.

3.4. Új mobilitási és mobilitással kapcsolatos termékek és/vagy szolgáltatások kifejlesztése, termékeink biztonsága és/vagy szolgáltatásaink fejlesztése érdekében a Szolgáltatások elemzését és fejlesztését a továbbiakban is folytatjuk. Ezért ezeket az adatokat a fejlesztési lehetőségek meghatározása érdekében statisztikai és matematikai modellek alapján automatikusan elemezzük.

4. Szerzői jog

4.1. A Szolgáltatások teljes tartalma a Kia, annak közvetlen vagy közvetett leányvállalatai, illetve kapcsolt vállalkozásai (a továbbiakban együttesen: „Kia-csoport”) vagy harmadik személyek tulajdonát képezi, és azt minden jog fenntartásával a vonatkozó szerzői jogi jogszabályok védik. A Szolgáltatásokon, az azok alapjául szolgáló szoftveren, a tartalmon és az elrendezésen fennálló minden jog a Kia-csoport és licenciaadói tulajdonában áll. Ön a Szolgáltatásokat a Kia kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen módon nem értékesítheti, nem forgalmazhatja, nem teheti közzé, adásban nem közvetítheti, nem terjesztheti és kereskedelmi célból nem hasznosíthatja. Előzetes engedélyünk nélkül a Szolgáltatásokat (egészben vagy részben) nem sokszorosíthatja, (elektronikus úton vagy más módon) nem továbbíthatja, nem módosíthatja, nem mutathatja be, nem adhatja tovább, arra vonatkozóan felhasználási engedélyt nem adhat, azt nem kapcsolhatja össze, és közcélra vagy kereskedelmi célra egyéb módon sem használhatja.

4.2. A jelen Felhasználási feltételekben semmi sem értelmezhető úgy, hogy az felhasználási engedélyt vagy jogot biztosít bármely képre, védjegyre, a szolgáltatás jelzésére vagy logójára vonatkozóan, amelyek mindegyike a Kia-csoport tulajdonában áll. A Kia-csoport a Szolgáltatásokra vonatkozó védett információkkal vagy anyagokkal kapcsolatban minden jogot fenntart, és ezeket a jogokat a vonatkozó szerzői jog és védjegyjog által biztosított legteljesebb mértékben érvényesíti.

5. A Felhasználó kötelezettségei

5.1. A Felhasználó köteles betartani az alkalmazandó jogszabályokat, valamint a Szolgáltatások használata során harmadik személyek jogait tiszteletben tartani.

5.2. Ezenkívül nem élhet vissza a Szolgáltatásokkal, és köteles betartani az alábbi kötelezettségeket: a) A Szolgáltatások nyújtásához használt SIM-kártyát nem használhatja: (a) hangátvitelre (ideértve a VoIP-ot, azaz az internetes hangátvitelt is); (b) nyilvánosan elérhető címek (azaz nyilvános IP-címek) felkeresésére, helyettesítő kiszolgáló, átjáró vagy útválasztás alkalmazásán keresztül sem; (c) olyan módon, amellyel megpróbál behatolni a biztonsági intézkedésekbe, függetlenül attól, hogy a behatolás adatsérüléssel vagy adatvesztéssel jár-e; (d) olyan módon, amellyel a Szolgáltatásokat vagy a szoftvert internetes csevegésre, peer-to-peer fájlmegosztásra, illetve BitTorrenthez vagy helyettesítő kiszolgálók hálózatához való kapcsolódásra használja; (e) olyan módon, amely spamelésnek, kéretlen emailek vagy tömeges kereskedelmi üzenetek kiküldésének, illetve nyitott SMTPtovábbító fenntartásának felel meg; vagy (f) olyan módon, amely károsítja a hálózatot. b) A SIM-kártya, a hálózat, a Szolgáltatások vagy ezek alkotórészeinek teljesítményére vonatkozó tesztek eredményeit nem oszthatja meg harmadik személyekkel. c) Amennyiben Ön a SIM-kártyát a Szolgáltatások nyújtásához használja, tájékoztatnunk kell a következőkről: A (külső szolgáltató által nyújtott) 4G/LTEszolgáltatások csak olyan kompatibilis eszközökön (vagyis a központi egységen) érhetők el, amelyek támogatják az adott roaminghálózat 4G/LTE frekvenciáját. Azokon a helyeken, ahol nem nyújthatók 4G/LTE-szolgáltatások, 2G- vagy 3Gszolgáltatások állnak rendelkezésre az adott hálózatok elérhetőségétől, valamint a központi egység adott hálózatokkal való kompatibilitásától függően.

6. Ingyenes Szolgáltatások

A Szolgáltatások az első hét évben díjmentesek, amely időszak azon a napon kezdődik, amikor a járművet az első tulajdonosnak értékesítették, azaz amikor a legelső adásvételi szerződés hatályba lép. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a jövőben külön használati feltételekkel további szolgáltatásokat javasoljunk.

7. Üzemidő

7.1. Fenntartjuk a jogot, hogy műszaki és biztonsági okokból (pl. biztonsági problémák esetén), valamint más lényeges okból részben vagy egészben, illetve véglegesen vagy ideiglenesen megszüntessük a Szolgáltatásokhoz való hozzáférést.

7.2. A technológia mindenkori fejlettségi szintjére tekintettel, amely az ellenőrzési körünkön kívül esik, a Szolgáltatások nyújtására és igénybevételére korlátozások vonatkozhatnak. Ez különösen a mobilszolgáltatók által biztosított adatkapcsolatok rendelkezésre állására vonatkozik. Amennyiben a hálózat nem érhető el, egyes esetekben előfordulhat, hogy a Szolgáltatások nem lesznek elérhetők, mivel a szükséges adatátvitel nem lehetséges. A Szolgáltatások, a vezeték nélküli és kábeles hálózatok és az internet csúcsterhelése a kapacitás rövid távú csökkenéséhez vezethet.

7.3. A szolgáltatás megszakadását okozhatja vis maior (ideértve a világjárványt, járványt, sztrájkot, a munkáskizárást és a hivatalos rendelkezéseket), illetve okozhatják a rendszerünkben szükséges műszaki vagy más intézkedések (pl. javítás, karbantartás, szoftverfrissítés és -bővítés) vagy a Szolgáltatások megfelelő vagy jobb teljesítményéhez szükséges downstream vagy upstream szolgáltatók, tartalomszolgáltatók és hálózatszolgáltatók intézkedései.

7.4. A Szolgáltatásokhoz való hozzáférés jelen 7. pont szerinti leállításáról, korlátozásáról vagy megszakításáról, valamint annak okairól lehetőség szerint előre tájékoztatjuk Önt.

8. Adatvédelem

8.1. Ha tájékozódni szeretne arról, hogy a Szolgáltatásokkal kapcsolatban hogyan gyűjtjük és kezeljük a személyes adatokat, kérjük, olvassa el a központi egységre vonatkozó Adatvédelmi tájékoztatónkat.

8.2. A Felhasználó a jármű többi használóját/vezetőjét köteles értesíteni arról, hogy a Szolgáltatások aktiválva vannak. A Felhasználó különösen a központi egység Adatvédelmi tájékoztatójában bemutatott adatkezelési tevékenységekről köteles tájékoztatni a jármű többi használóját/vezetőjét, valamint arról, hogy a Szolgáltatásokhoz szükség van a helymeghatározási adatok (GPS-adatok) gyűjtésére és kezelésére.

9. A használati jog időbeli hatálya és megszűnése

9.1. A Szolgáltatások igénybevételének joga attól a naptól gyakorolható, amelyen a járművet az első tulajdonosnak értékesítik – azaz attól az időponttól kezdve, amikor az első adásvételi szerződés hatályba lép –, és hét év elteltével automatikusan lejár.

9.2. A Szolgáltatások nyújtására kötött szerződést és ezáltal a vonatkozó használati jogot Ön a naptári negyedév végét hat héttel megelőző felmondási idővel bármikor felmondhatja.

9.3. Ez nem érinti a felek rendkívüli felmondási jogát.

9.4. Ezenkívül a gépjármű-adásvételi szerződéstől való elállás, a járműnek az érintett kereskedő általi visszaszerzése vagy egyéb visszavétele, a lízingszerződés megszüntetése, a jármű harmadik személy részére történő értékesítése, illetve a jármű ellopása esetén, valamint ha a jármű olyan mértékben károsodott, hogy nem lehet megjavítani, bármelyik fél jogosult az érintett jármű tekintetében felmondani a Szolgáltatásokat. A felmondás akkor hatályosul, amikor a másik fél kézhez veszi a felmondó nyilatkozatot. A jármű harmadik személynek történő értékesítése vagy birtokbaadása esetén a Felhasználó köteles törölni a járműben tárolt összes adatot.

9.5. Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen Felhasználási feltételek súlyos megszegése esetén ideiglenes vagy végleges jelleggel felfüggesszük és/vagy visszavonjuk a Szolgáltatások igénybevételének jogát, továbbá fenntartjuk a jogot a szerződés megszüntetésére, amennyiben a jelen Felhasználási feltételek súlyos megszegését a Felhasználó követi el.

10. A Felhasználási feltételek módosítása

10.1. A Kia fenntartja a jogot arra, hogy a Felhasználási feltételeket és/vagy a Szolgáltatásokat indokolt esetben módosítsa. A Felhasználót értesítjük a Felhasználási feltételek és/vagy a Szolgáltatások módosításairól. Amennyiben a Felhasználó a módosításokat az értesítés kézhezvételétől számított négy héten belül írásban (pl. emailben vagy faxon) nem utasítja el, azokat elfogadottnak kell tekinteni. Az elutasítási jogról és a hallgatás következményeiről a Felhasználót kifejezetten értesítjük.

10.2. Amennyiben a Felhasználó elutasítja módosítást, fenntartjuk a jogot arra, hogy az érintett Szolgáltatás(ok) igénybevételére vonatkozó jogot hat hetes felmondási idővel, a naptári negyedév végére megszüntessük.

11. Vegyes rendelkezések

11.1. A jelen Felhasználási feltételek képezik a felek között a Szolgáltatások igénybevételére vonatkozó teljes szerződést, és felülírnak a felek által ebben a tárgyban kötött minden korábbi írásbeli vagy szóbeli szerződést.

11.2. A Felhasználó eltérő, ellentétes vagy kiegészítő feltételei kizárólag akkor alkalmazhatók a Szolgáltatások igénybevételére, ha a KIA azokat írásban kifejezetten elfogadta.

11.3. A Felhasználási feltételek módosításai és kiegészítései, valamint a teljesítésükhöz szükséges értesítések kizárólag írásban (ideértve az e-mailt és faxot is) érvényesek. Az írásbeliség követelményét csak írásban lehet megváltoztatni.

11.4. A Kia a Felhasználóhoz 6 héttel korábban intézett értesítés mellett jogosult a jelen szerződés szerinti jogait és kötelezettségeit egészben vagy részben más szolgáltatóra átruházni. Ugyanakkor ebben az esetben a Felhasználó jogosult a szerződést az írásbeli értesítés kézhezvételének napjától számított egy hónapon belül felmondani, amely a szerződésnek a Kia helyébe lépő társaságra történő tervezett átruházása időpontjában lép hatályba. Az írásbeli értesítésben kifejezetten tájékoztatjuk a Felhasználót a felmondási jogról. Az egyértelműség érdekében rögzítjük, hogy mindez nem érinti az Ön felmondási jogát a Felhasználási feltételekre vonatkozóan, és a Szolgáltatások használatának jogát a 9.2. pontban kikötött hat hetes felmondási időben.

12. Ügyfélszolgálat/Panaszkezelés

12.1. Ha kérdése vagy panasza van, a Felhasználó igénybe veheti a fenti 1. pontban megadott elérhetőségeket.

12.2. A Kia nem vesz részt alternatív fogyasztóvédelmi vitarendezési fórum előtti alternatív vitarendezési eljárásban, illetve arra nem kötelezhető. Az Európai Bizottság működtet egy online vitarendezési honlapot, hogy segítse a fogyasztókat és a kereskedőket vitáik bíróságon kívüli rendezésében. A honlap címe: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

13. Az elállási jog kizárása

A Felhasználót nem illeti meg az elállás joga. Mivel a Szolgáltatások díjmentesek, ez a rendelkezés akkor is alkalmazandó, ha a Felhasználó fogyasztó.

14. Felelősség

Az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti országa alapján Önre az alábbi felelősség vonatkozik.

Ausztria

A Kia kizárólag (1) a súlyos gondatlansággal vagy szándékosan okozott károkért és (2) a vétkesen okozott testi sértésért vagy halálért felel.

Belgium

14.1 Az alkalmazandó jog által megengedett legtágabb körben a Kia-nak a Szolgáltatások nyújtásából, késedelmes teljesítéséből vagy megszakításából eredő vagy az előbbiekkel összefüggésben felmerülő szerződéses és szerződésen kívüli károkozásért fennálló (jótálláson, szerződésen, szerződésen kívüli károkozáson, gondatlanságon vagy egyéb jogalapon, így akár a rejtett hibákon alapuló) felelőssége jogalaptól függetlenül az alábbiakra korlátozódik:

(i) A Kia az ilyen típusú szerződésekre jellemző, előre látható, a lényeges szerződéses kötelezettségek megszegéséből eredő károk összegének erejéig felelős.
(ii) A Kia nem vállal felelősséget a nem lényeges szerződéses kötelezettségek megszegéséért vagy bármely egyéb vonatkozó gondossági kötelezettség enyhe fokú gondatlansággal történő megsértéséért.
(iii) A Kia nem felelős a különös, közvetett vagy következményi károkért, a teljesség igénye nélkül ideértve a kieső használatért, az adatvesztésért, az elmaradt haszonért, a megtakarítások elvesztéséért, az elvesztett lehetőségért, a jóhírnév megsértéséért, valamint a harmadik személyek követeléseiért fennálló felelősséget is (még ha az ilyen károk bekövetkezésének lehetőségéről a Kia-t tájékoztatták is).

14.2. A fenti felelősségkorlátozások nem alkalmazhatók, ha (i) a felelősségvállalást jogszabály írja elő (pl. a hibás termékért fennálló felelősség), (ii) a Kia tevékenységével vagy mulasztásával okozott személyi sérülésekért vagy halálesetért fennálló felelősség esetén, (iii) csalás és a súlyos gondatlanság esetén, (iv) bármely más esetben, ahol a Kia felelősségét az alkalmazandó jog alapján nem lehet korlátozni vagy kizárni. A felelősségkorlátozások akkor sem alkalmazhatók, ha és amilyen mértékben a Kia egyedi garanciát vállalt.

Csehország

14.1 A Kia szerződésen, illetve jogszabályon alapuló kártérítési felelőssége az enyhe fokú gondatlansággal okozott kárért – jogalaptól függetlenül – az alábbiakra korlátozódik:

a) A Kia az ilyen típusú szerződésekre jellemző, előre látható, a szerződéses kötelezettségek megszegéséből eredő károk összegének erejéig felelős.
b) A Kia a Szolgáltatások használatából eredő semmilyen közvetett kárért nem felelős.

14.2 A felelősség előbbi korlátozásai nem alkalmazandók a jogszabály szerinti kötelező felelősségre, különösen a súlyosan gondatlan vagy szándékosan kötelezettségszegő magatartásért, az emberi jogok megsértéséért és a hibás termékekért vállalt felelősségre. Emellett e felelősségkorlátozások nem alkalmazandók a cseh Polgári Törvénykönyv 433. § (2) bek.-e szerinti gyengébb felekre, valamint ha és amilyen mértékben a Kia egyedi garanciát vállalt.

14.3. A Kia felesleges kiadásokért fennálló felelősségére a 14.1. és 14.2. pontok megfelelően alkalmazandók.

14.4. A károk megelőzése és minimalizálása érdekében a Felhasználó köteles észszerűen elvárható erőfeszítéseket tenni.

Egyesült Királyság

14.1. A Kia felelősséggel tartozik Önnel szemben az általa okozott előre látható veszteségekért és károkért. A jelen Felhasználási feltételek megszegése esetén a Kia felelősséggel tartozik az Ön által elszenvedett olyan veszteségekért vagy károkért, amelyek a Kia szerződésszegése esetén vagy akkor előre láthatók, ha a Kia nem tanúsít kellő gondosságot és szakértelmet; az előre nem látható veszteségekért vagy károkért azonban nem terheli felelősség a Kia-t. A veszteség vagy kár akkor előre látható, ha nyilvánvaló, hogy be fog következni, vagy a szerződéskötés időpontjában a Kia és Ön is tudta, hogy az bekövetkezhet.

14.2. Az Önnel szemben fennálló felelősségét a Kia jogellenes módon nem zárja ki, illetve nem korlátozza. Az előbbi tilalom kiterjed a Kia vagy a munkavállalói, megbízottjai vagy alvállalkozói által gondatlansággal okozott halálért vagy személyi sérülésért, csalásért vagy csalárd hamis állításért, az Önt jogszabály alapján megillető jogok megsértéséért, ide értve az Önnek kellő gondossággal és szakértelemmel biztosított Szolgáltatásokra való jogát.

14.3. A Kia nem felelős az üzleti veszteségekért. A Szolgáltatásokat kizárólag magáncélú felhasználásra nyújtjuk. Ha a termékeket Ön kereskedelmi, üzleti vagy viszonteladói célokra használja, a Kia-t semmiféle felelősség nem terheli Önnel szemben az elmaradt haszonért, az üzleti veszteségért, az üzemszünetért, illetve az üzleti lehetőségek elvesztéséért.

Franciaország

A Kia szerződésen alapuló kártérítési felelőssége az enyhe fokú gondatlansággal okozott kárért az alábbiakra korlátozódik:

a) A Kia az ilyen típusú szerződésekre jellemző, előre látható, a szerződéses kötelezettségek megszegéséből eredő károk összegének erejéig felelős.
b) A Kia a Szolgáltatások használatából eredő semmilyen közvetett kárért nem felelős.

14.2. A felelősség előbbi korlátozásai nem alkalmazandók a jogszabály szerinti kötelező felelősségre, különösen a súlyosan gondatlan és/vagy szándékosan kötelezettségszegő magatartásért, a hibás termékekért fennálló felelősségre, a személyi sérülésért fennálló felelősségre. A felelősségkorlátozások akkor sem alkalmazhatók, ha és amilyen mértékben a Kia egyedi garanciát vállalt.

14.3. A Kia felesleges kiadásokért fennálló felelősségére a

14.4. és 14.2. pontok megfelelően alkalmazandók.

Hollandia

14.1 A Kia az alkalmazandó kötelező jogszabály által megengedett mértékig, a Szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződésből származó vagy a Szolgáltatásokkal összefüggésben álló semmilyen kártért, semmilyen jogalap alapján nem felel. A felelősségkorlátozás nem alkalmazható a Kia ügyvezetésének súlyosan gondatlan vagy szándékosan kötelezettségszegő magatartásával okozott kárért.

14.2. A károk megelőzése és minimalizálása érdekében a Felhasználó köteles észszerűen elvárható erőfeszítéseket tenni.

Írország

14.1. A Kia felelősséggel tartozik Önnel szemben az általa okozott előre látható veszteségekért és károkért. A jelen Felhasználási feltételek megszegése esetén a Kia felelősséggel tartozik az Ön által elszenvedett olyan veszteségekért vagy károkért, amelyek a Kia szerződésszegése esetén vagy akkor előre láthatók, ha a Kia nem tanúsít kellő gondosságot és szakértelmet; az előre nem látható veszteségekért vagy károkért azonban nem terheli felelősség a Kia-t. A veszteség vagy kár akkor előre látható, ha nyilvánvaló, hogy be fog következni, vagy a szerződéskötés időpontjában a Kia és Ön is tudta, hogy az bekövetkezhet.

14.2. Az Önnel szemben fennálló felelősségét a Kia jogellenes módon nem zárja ki, illetve nem korlátozza. Az előbbi tilalom kiterjed a Kia vagy a munkavállalói, megbízottjai vagy alvállalkozói által gondatlansággal okozott halálért vagy személyi sérülésért, csalásért vagy csalárd hamis állításért.

14.3. A Kia nem felelős az üzleti veszteségekért. A Szolgáltatásokat kizárólag magáncélú felhasználásra nyújtjuk. Ha a termékeket Ön kereskedelmi, üzleti vagy viszonteladói célokra használja, a Kia-t semmiféle felelősség nem terheli Önnel szemben az elmaradt haszonért, az üzleti veszteségért, az üzemszünetért, illetve az üzleti lehetőségek elvesztéséért.

Lengyelország

14.1. A Kia nem felel a ténylegesen felmerült kárért és/vagy az elmaradt haszonért, kivéve, ha azt a Kia szándékosan kötelezettségszegő magatartása okozta.

14.2. A felelősség előbbi korlátozásai nem alkalmazandók a jogszabály szerinti kötelező felelősségre, különösen a szándékosan kötelezettségszegő magatartásért, a lengyel termékfelelősségi törvény (Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów) alapján fennálló, a lengyel Polgári Törvénykönyv (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny) alapján a veszélyes termékekért fennálló, valamint a vétkesen okozott személyi sérülésekért fennálló felelősségre.

Magyarország

14.1. Az alkalmazandó jog által megengedett legtágabb körben a Kia-nak a Szolgáltatások nyújtásából, késedelmes teljesítéséből vagy megszakításából eredő vagy az előbbiekkel összefüggésben felmerülő szerződéses és szerződésen kívüli károkozásért fennálló (jótálláson, szerződésen, szerződésen kívüli károkozáson, gondatlanságon vagy egyéb jogalapon, így akár a rejtett hibákon alapuló) felelőssége jogalaptól függetlenül az alábbiakra korlátozódik:

(i) A Kia az ilyen típusú szerződésekre jellemző, előre látható, a lényeges szerződéses kötelezettségek megszegéséből eredő károk összegének erejéig felelős.
(ii) A Kia nem vállal felelősséget a nem lényeges szerződéses kötelezettségek megszegéséért vagy bármely egyéb vonatkozó gondossági kötelezettség enyhe fokú gondatlansággal történő megsértéséért.
(iii) A Kia nem felelős a különös, közvetett vagy következményi károkért, a teljesség igénye nélkül ideértve a kieső használatért, az adatvesztésért, az elmaradt haszonért, a megtakarítások elvesztéséért, az elvesztett lehetőségért, a jóhírnév megsértéséért, valamint a harmadik személyek követeléseiért fennálló felelősséget is (még ha az ilyen károk bekövetkezésének lehetőségéről a Kia-t tájékoztatták is).

14.2. A fenti felelősségkorlátozások nem alkalmazhatók, ha és amilyen mértékben a Kia egyedi garanciát vállalt. A jelen Felhasználási feltételekben semmi sem korlátozza vagy zárja ki a Kia felelősségét (i) a Kia vagy az alkalmazottai, megbízottai gondatlanságából eredő halálesetért vagy személyi sérülésért, (ii) a szándékosan kötelezettségszegő magatartásért; (iii) a közrend szabályaiból eredő kötelezettségek megsértéséért; és (iv) bármely más esetben, ahol a Kia felelősségét az alkalmazandó jog alapján nem lehet korlátozni vagy kizárni.

Németország

14.1 A Kia szerződésen, illetve jogszabályon alapuló kártérítési felelőssége az enyhe fokú gondatlansággal okozott kárért – jogalaptól függetlenül – az alábbiakra korlátozódik:

a) A Kia az ilyen típusú szerződésekre jellemző, előre látható, lényeges szerződéses kötelezettségek megszegéséből eredő károk összegének erejéig felelős.

b) A Kia nem vállal felelősséget semmilyen más alkalmazandó gondossági kötelezettség enyhén gondatlan megsértéséért.

14.2A felelősség előbbi korlátozásai nem alkalmazandók a jogszabály szerinti kötelező felelősségre, különösen a szándékosan kötelezettségszegő magatartásért, a Német Termékfelelősségi Törvényben meghatározott felelősségért (Produkthaftungsgesetz), és a felróhatóan okozott személyi sérülésért fennálló felelősségre. Emellett e felelősségkorlátozások nem alkalmazandók, ha és amilyen mértékben a Kia egyedi garanciát vállalt.

14.3. A Kia felesleges kiadásokért fennálló felelősségére a 14.1. és 14.2. pontok megfelelően alkalmazandók.

14.4. A károk megelőzése és minimalizálása érdekében a Felhasználó köteles észszerűen elvárható erőfeszítéseket tenni.

Norvégia

14.1. A Kia szerződésen, illetve jogszabályon alapuló kártérítési felelőssége az enyhe fokú gondatlansággal okozott kárért – jogalaptól függetlenül – az alábbiakra korlátozódik:

a) A Kia az ilyen típusú szerződésekre jellemző, előre látható, lényeges szerződéses kötelezettségek megszegéséből eredő károk összegének erejéig felelős.

b) A Kia nem vállal felelősséget semmilyen más alkalmazandó gondossági kötelezettség enyhén gondatlan megsértéséért.

c) A Kia kártérítése esetenként 5,000 norvég korona összegig terjed.

14.2. A felelősség előbbi korlátozásai nem alkalmazandók a jogszabály szerinti kötelező felelősségre, különösen a Norvég Termékfelelősségi Törvényben meghatározott felelősségért fennálló felelősségre. Emellett e felelősségkorlátozások nem alkalmazandók, ha és amilyen mértékben a Kia egyedi garanciát vállalt.

Olaszország

14.1. A Kia kártérítési felelőssége az enyhe fokú gondatlansággal okozott kárért az alábbiakra korlátozódik:

a) A Kia az ilyen típusú szerződésekre jellemző, előre látható, lényeges szerződéses kötelezettségek megszegéséből eredő károk összegének erejéig felelős.

b) Kia nem vállal felelősséget semmilyen más alkalmazandó gondossági kötelezettség enyhén gondatlan megsértéséért.

14.2. A felelősségkorlátozások nem alkalmazandók, ha és amilyen mértékben a Kia egyedi garanciát vállalt. A jelen Felhasználási feltételek egyetlen rendelkezése sem korlátozhatja vagy zárhatja ki a Kia felelősségét: (i) a Kia vagy a munkavállalói vagy megbízottjai által gondatlansággal okozott halálért vagy személyi sérülésért, (ii) a súlyos gondatlansággal vagy szándékosan okozott károkért, (iii) a közrendre vonatkozó szabályok megsértéséből származó kötelezettségszegésért, (iv) minden olyan esetben, amikor az alkalmazandó jog szerint a felelősség korlátozása vagy kizárása nem lehetséges.

14.3. A Kia felesleges kiadásokért fennálló felelősségére a 14.1. és 14.2. pontok megfelelően alkalmazandók.

14.4. A károk megelőzése és minimalizálása érdekében a Felhasználó köteles észszerűen elvárható erőfeszítéseket tenni.

Spanyolország

14.1. Kia nem korlátozza a jogszabályokban előírt felelősségét, ideértve különösen, de nem kizárólag a szándékosan okozott kárért vagy a felróhatóan okozott személyi sérülésért fennálló felelősségét.

14.2. A Kia felesleges kiadásokért fennálló felelősségére a 14.1. pont megfelelően alkalmazandó.

Svédország

14.1. Kia nem felel a közvetlen vagy közvetett veszteségért vagy kárért, kivéve, ha a veszteséget vagy kárt Kia szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozta.

14.2. Az előbbiekben említett felelősségkorlátozások nem érintik a jogszabályok szerint fennálló felelősséget, különösen a szándékos károkozást, a svéd termékfelelősségi törvény (Produktansvarslagen) szerinti felelősséget és a felróhatóan okozott személyi sérülésért fennálló felelősséget. Az ilyen felelősségkorlátozások nem alkalmazandók továbbá, ha és olyan mértékben, amelyért Kia külön jótállást vállalt.

14.3. Kia felesleges kiadásokért fennálló felelősségére a 14.1. és 14.2. pontok megfelelően alkalmazandók.

14.4. A károk megelőzése és minimalizálása érdekében a Felhasználó köteles észszerűen elvárható erőfeszítéseket tenni.

Szlovákia

14.1. Az alkalmazandó szlovák jogszabályok által megengedett mértékben a Kia szerződésen, illetve jogszabályon alapuló (különösen a ténylegesen felmerült kárért és az elmaradt haszonért fennálló) kártérítési felelőssége jogalaptól függetlenül korlátozott. A Kia csupán azokért a károkért felel, amelyeket a szerződés aláírásakor előre látott, vagy kötelességszegése lehetséges eredményeként előre láthatott volna, figyelembe véve az összes tényt, amelyről a Kia tudott vagy megfelelő gondossággal eljárva tudnia kellett volna.

14.2. A felelősség előbbi korlátozásai a jogszabályon alapuló kötelező felelősségre nem alkalmazhatók. Emellett a felelősség e korlátozásai nem alkalmazhatók, ha és amilyen mértékben a Kia egyedi garanciát vállalt.

14.3.A károk megelőzése és minimalizálása érdekében a Felhasználó köteles észszerűen elvárható erőfeszítéseket tenni.


15. A helyi jognak megfelelő módosítások

A táblázat tartalmaz az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti ország jogán alapuló egyedi eltéréseket is.

Belgium

A 4.1 pont utolsó mondata az alábbiak szerint módosul:
Az alkalmazandó jog szerint kötelezően alkalmazandó jogosultságoknak nem ellentmondva Ön az előzetes jóváhagyásunk nélkül sem részben, sem egészben nem állíthatja elő, nem továbbíthatja (sem elektronikusan, sem másképp) nem módosíthatja, nem mutathatja be, nem küldheti tovább, nem adhatja használatba, nem kapcsolhatja össze és máshogyan sem használhatja a Szolgáltatásokat semmilyen nyilvános vagy üzletszerű célból.

11.4 pont 1 bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A jelen szerződés szerinti jogainkat és kötelezettségeinket jogosultak vagyunk akár részben, akár egészben más szolgáltatóra engedményezni a Felhasználó 6 hetes értesítése mellett, az Ön hozzájárulása nélkül, feltéve, hogy ez az Önt mint fogyasztót megillető garanciákat nem korlátozza

A 13. pont az alábbiak szerint módosul:
A Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a szerződés megkötése az ő jóváhagyásával kezdődik, azon a napon, amikor elfogadja a jelen Felhasználási Feltételeket, mellyel elismeri, hogy elveszti elálláshoz való jogát, a belga gazdasági jogi törvénykönyv VI.53.13 cikke alapján.

Csehország

A 12.2 pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Ha Ön fogyasztó, amellett, hogy cseh bíróságok előtt vagy más joghatóságokban igényt érvényesíthet, ha az alkalmazandó jogszabályok lehetővé teszik, akkor a jelen Felhasználási feltételek által szabályozott szerződésből eredő vagy azzal összefüggő fogyasztói jogvita alternatív rendezésére is jogosult egy jóváhagyott alternatív vitarendezési fórum előtt. A jóváhagyott alternatív vitarendezési fórumok hatályos listáját, valamint az alkalmazandó alternatív vitarendezési eljárásról további információkat a Cseh Kereskedelmi Felügyeleti Hatóság honlapján (https://www.adr.coi.cz) találhat.

Ön továbbá online panaszt nyújthat be egy alternatív vitarendezési fórumhoz a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ oldalon elérhető online vitarendezési (ODR) platformon.

A 13. pont törlendő, és az alábbira cserélendő:
A Felhasználó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy jóváhagyásával a Szolgáltatások nyújtására irányuló szerződés azon a napon kezdődik el, amelyen a Felhasználó elfogadja a jelen Felhasználási feltételeket, és így elismeri, hogy az elállástól való jogát a cseh Polgári Törvénykönyv 1837 (I) §-a alapján elveszíti.

Hollandia

A 10.1 az alábbiakkal kerül kiegészítésre:

A Kia fenntartja a jogát, hogy a Felhasználási Feltételeket és/vagy a Szolgáltatásokat indokolt esetben módosítsa. A Felhasználót értesíteni fogjuk minden, a jelen Felhasználási Feltételeket és/vagy a Szolgáltatásokat érintő módosításról. Ezen módosítások az értesítés Felhasználó általi kézhezvételét követő 6 hét elteltével lépnek hatályba.

Lengyelország

A 13. pont az alábbiak szerint módosul:
A Felhasználó nem jogosult elállni. Ez abban az esetben is így van, ha a Felhasználó fogyasztónak minősül arra tekintettel, hogy a Szolgáltatások használata során a Felhasználó olyan digitális tartalomhoz fér hozzá, amelyet a KIA tartós adathozdozón nem bocsát a Felhasználó rendelkezésére. Amennyiben Ön fogyasztó, elfogadja és egyetért azzal, hogy a Szolgáltatások használatával hozzájárulását adja a KIA teljesítésének azonnali megkezdéséhez, valamint, hogy nem gyakorolhatja az elállás jogát.

Magyarország

A jelen Felhasználási feltételeket elektronikus úton kötjük meg. A Felhasználási feltételek a Szolgáltatásoknak a "BELEEGYEZEM" gombbal történő aktiválásával kerülnek megkötésre. A Felhasználási feltételek nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és Ön képes lesz azokat adathordozóján vagy elektronikus médiumán tárolni, azokhoz hozzáférni és azokat sokszorosítani. Bármilyen jogilag kötelező nyilatkozat megtételét megelőzően biztosítani fogjuk Önnek a technikai eszközöket az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítására és kijavítására.

A 12.2 pont nem alkalmazandó Önre, ha Ön fogyasztónak minősül.


v29-04-20

KIA UVO
Adatvédelmi tájékoztató – Központi egység

1. Bevezető

A Kia UVO Connected GmbH (regisztrációs száma: HRB 112541; a továbbiakban: „Kia”, illetve a többes szám első személy különböző alakjai) jelen Adatvédelmi tájékoztatója alkalmazandó a gépjármű központi egységén keresztül nyújtott Kia UVO-szolgáltatásokkal (a továbbiakban: „UVO”) kapcsolatban gyűjtött és kezelt személyes adatokra. A Kia-nál rendkívül komolyan vesszük az Ön adatainak védelmét, és személyes adatait kizárólag az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kezeljük.
A jelen Adatvédelmi tájékoztatót bármikor módosíthatjuk és/vagy kiegészíthetjük. A módosításokra és/vagy kiegészítésekre különösen új technológiák alkalmazása vagy új szolgáltatások bevezetése miatt lehet szükség. A változásokat weboldalainkon és/vagy a jármű központi egységében tesszük közzé.

2. Az adatkezelő

Az UVO biztosításával kapcsolatban gyűjtött és kezelt személyes adatokért felelős adatkezelő a Kia UVO Connected GmbH.

3. Kapcsolattartó és adatvédelmi tisztviselő

3.1 Amennyiben a jelen Adatvédelmi tájékoztatóval vagy az Önt megillető jogok gyakorlásával kapcsolatban kérdése van, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz:

Kia UVO Connected GmbH
Email: info@kia-uvo.eu
Levelezési cím: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main (Németország)
Telefonszám: +36 80 315 542

3.2 A választása szerint Ön adatvédelmi tisztviselőnket is megkeresheti:

Email: dpo@kia-uvo.eu
Levelezési cím: Adatvédelmi Tisztviselő, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main (Németország)

4. Az adatkezelés céljai és jogalapja, az adatok kategóriái

Az UVO-val kapcsolatban az Ön személyes adatait csak az UVO-ra irányadó szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges mértékben (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), illetve jogos érdekből (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) gyűjtjük és kezeljük. Az UVO-szolgáltatásokra vonatkozó további információkért kérjük, tekintse meg az „UVO Felhasználási feltételek” adott szolgáltatásra vonatkozó leírását. A jelen 4. pontban alább meghatározott (személyes) adatokat gyűjtjük a jármű központi egységéből és kezeljük az UVO-szolgáltatásokkal kapcsolatban.

Új mobilitási és mobilitással kapcsolatos termékek és/vagy szolgáltatások kifejlesztése, valamint termékeink biztonsága és/vagy szolgáltatásaink fejlesztése érdekében a Szolgáltatások elemzését és fejlesztését a továbbiakban is folytatjuk. Ezért ezeket az adatokat a fejlesztési lehetőségek meghatározása érdekében statisztikai és matematikai modellek alapján automatikusan elemezzük.

Az UVO-szolgáltatások nyújtásához a jelen 4. pontban alábbismertetett adatokra van szükség. Az említett információk hiányában az UVO-szolgáltatások nem biztosíthatók.

Egyéb célokból csak akkor kezeljük a személyes adatait, ha arra valamilyen jogi előírás kötelez minket (például ha bíróságoknak vagy ügyészségeknek kell átadnunk az adatokat), ha Ön hozzájárult az adott adatkezeléshez, illetve ha az adatkezelés az alkalmazandó jog szerint egyébként jogszerű. Ha az adatkezelésre egyéb célból kerül sor, szükség esetén további tájékoztatást nyújtunk Önnek. Az UVO-szolgáltatásokkal kapcsolatban csak akkor alkalmazunk automatizált döntéshozatalt (ideértve profilalkotást is), ha arról egyéb módon kifejezetten értesítettük Önt.

4.1 Kia Live

A Kia Live az alábbi funkciókhoz biztosít hozzáférést:

• Forgalom: élő közlekedési információk az útvonalak megtervezéséhez és a forgalmi helyzetről való tájékoztatáshoz. Az Online Navigáció lehetővé teszi, hogy a Felhasználó valós idejű forgalmi adatok és korábbi forgalmi információk felhasználásával érje el a célját.
• Közeli érdekes helyek („POI”): információk a közeli érdekes helyekről az aktuális pozíció alapján.
• Időjárás: információk a helyi időjárásról.
• Parkolás: parkolási lehetőségek az utcán vagy parkolási létesítményben az aktuális pozíció alapján, az úti cél közelében, a kijelzőn megjelenő kurzor pozíciója közelében vagy a városközpont közelében.
• Közeli érdekes helyek – elektromos járművek („EV POI”; kizárólag elektromos járművek és hálózatról tölthető hibrid elektromos járművek esetében): információk a közeli töltőállomásokról és azok elérhetőségéről, az aktuális pozíció alapján.
• Kia-kereskedések helye (POI): információk a közeli Kia-kereskedésekről az aktuális pozíció alapján.
• Kamerákra vagy veszélyes területekre vonatkozó figyelmeztetés (ha az Ön országában jogilag megengedett): a rendszer figyelmeztet azokra a helyekre, ahol különösen gyakoriak a balesetek, valamint jelzi a balesetveszélyes helyszínekre figyelmeztető közlekedési táblákat és a sebességmérő kamerákat.

Ebből a célból a szerződés megkötése és teljesítése érdekében az alábbi személyes adatok kezelésére kerül sor: (GPS) (GPS) Helymeghatározási adatok, a szolgáltatás szerveren történő keresésre irányuló kérései és az azokra adott válaszok (közeli érdekes helyek („POI”) adatai), kereskedők POI adatai, üzemanyaggal kapcsolatos információk, parkolással kapcsolatos információk, sebességmérő kamerákkal kapcsolatos információk, elektromos jármű (EV) töltőállomásra vonatkozó információk, időjárás-információ és forgalmi információk, távolság egysége (km, mérföld, méter), nyelvi beállítások, hírközlési szolgáltatóra vonatkozó információ, egyedi azonosítók (pl. alvázszám, Vezető Azonosító (Driver ID), szolgáltatásazonosító (Service ID), telefonszám, dátum és helyi idő, protokoll verzió, navigációs eszköz információ (pl. hardver verzió, szoftver verzió), elérési út információ (pl. kiindulási pont, beállítások, cél, becsült idő).

Továbbá a Kia Live-szolgáltatás fejlesztése céljából, jogos érdekből GPS-adatok (helymeghatározási adatok) gyűjtésére és 93 napig történő tárolására kerül sor. A mérlegelési tesztről kérésre további információk érhetők el.

4.2 Online hangfelismerés

Az online hangfelismerés lehetővé teszi, hogy Ön szóbeli utasításokkal szóbeli utasításokkal elérje és kezelje a Kia Live-szolgáltatásokat, valamint hogy a csatlakoztatott mobileszközről sms-t írjon és küldjön. Amikor járművén aktiválja az UVO-t, az online hangfelismerés alapértelmezett beállításként aktiválódik. Az online hangfelismerés használata során a személyes adatait online környezetben kezeljük.

Ebből a célból a szerződés megkötése és teljesítése érdekében az alábbi személyes adatok kezelésére kerül sor: Hangfelvétel, GPS-adatok (helymeghatározási adatok), egyedi azonosítók (pl. alvázszám, szolgáltatásazonosító).

A rögzített hangmintákat a GPS-adatokkal és a szolgáltatásazonosítóval továbbítjuk az illetékes szolgáltatónknak. Online hangfelismerés-szolgáltatónk a Cerence B.V., CBS Weg 11, 6412EX Heerlen, Hollandia (adatfeldolgozó) („Cerence“), valamint annak alvállalkozó további adatfeldolgozói, akik/amelyek az EU vagy az EGT területén kívüli országban egyaránt működhetnek, és akik/amelyek esetleg nem biztosítanak megfelelő szintű adatvédelmet. A Cerence a hangmintákat szöveges mintákká alakítja, (szükség esetén) elvégzi azok jelentéstani értelmezését, majd az eredményt visszaküldi a járműre.

Továbbá az online hangfelismerés-szolgáltatás teljesítése és fejlesztése érdekében, jogos érdeke alapján hangmintákat és a GPS-adatokat gyűjt és tárol 90 napig. A mérlegelési tesztről kérésre további információk érhetők el.

Az online hangfelismerés leállításával a központi egység vonatkozó beállításaiban megakadályozhatja személyes adatai (azaz a hangminták) a Cerence-nak történő továbbítását. Az online hangfelismerés kikapcsolása esetén lehet, hogy a hangfelismerés korlátozottan vagy egyáltalán nem fog működni.

4.3 Értesítési Központ

Az Értesítési Központ lehetővé teszi a Felhasználó számára, hogy központi egységen a KIAtól származó üzeneteket fogadjon.
Ebből a célból a szerződés megkötése és teljesítése érdekében az alábbi személyes adatok kezelésére kerül sor: Egyedi azonosítók (pl. alvázszám), sorozatazonosító (Sequence ID), olvasás státusza, egyezményes koordinált világidő (UTC time).

4.4 Parkoló-segéd Üzemmód

Amennyiben a szolgáltatás aktiválásra kerül és a gépjárművet más személy vezeti, a Felhasználó számára lehetővé teszi a gépjármű helyzetének, a gyújtás legutolsó lekapcsolásának, a vezetési időnek, a megtett távolságnak és csúcssebességnek a nyomon követését (kérjük, vegye figyelembe az UVO-alkalmazás Adatvédelmi tájékoztató 4. pontjában foglaltakat). Ezen információk a központi egység kijelzőjén szintén megjelennek.

Ebből a célból a szerződés megkötése és teljesítése érdekében az alábbi személyes adatok kezelésére kerül sor: Egyedi azonosítók (pl. alvázszám), Parkoló-segéd Üzemmód státuszára vonatkozó információ (aktiválás státusza, az üzemmód kezdetének és végének időpontja, eltelt idő, utazással töltött idő, alapjárati idő, maximum sebesség, megtett út), gépjármű adatok (helymeghatározás, sebesség, idő, pontosság, útirány).

5. Az Ön jogai

Ha hozzájárulását adta a személyes adatokkal végzett valamely adatkezelési tevékenységhez, azt a jövőre nézve bármikor jogosult visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét.

Az alkalmazandó adatvédelmi jog szerint Ön a következő jogokkal rendelkezhet: kérelmezheti a személyes adataihoz való hozzáférést, személyes adatai helyesbítését, személyes adatai törlését, személyes adatai kezelésének korlátozását és az adathordozhatóságot, valamint tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen

Ezenkívül panaszt nyújthat be az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz

Felhívjuk a figyelmét, hogy az alkalmazandó nemzeti adatvédelmi jog korlátozhatja a fent említett jogokat.

5.1 Hozzáférési jog:: Ön jogosult lehet arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, kérelmezheti a személyes adatokhoz történő hozzáférést. Többek között a következő információkhoz férhet hozzá: az adatkezelés céljai, az érintett személyes adatok kategóriái és azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják. Ez a jog azonban nem abszolút, azaz más személyek érdekei korlátozhatják az Ön hozzáférési jogát.

Ön jogosult lehet arra, hogy másolatot igényeljen az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokról. Az Ön által kért további másolatokért az adminisztrációs költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthatunk fel.

5.2 A helyesbítéshez való jog:: Ön jogosult lehet arra, hogy kérésére helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljától függően Ön jogosult lehet arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

5.3 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):: Bizonyos körülmények esetén Ön jogosult lehet arra, hogy kérésére töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, mi pedig kötelesek lehetünk a személyes adatok törlésére.

5.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog:: Bizonyos körülmények esetén Ön jogosult lehet arra, hogy kérésére korlátozzuk az Önre vonatkozó személyes adatok kezelését. Ebben az esetben az érintett adatokat megjelöljük, és azokat csak bizonyos célokra kezelhetjük.

5.5 Az adathordozhatósághoz való jog:: Bizonyos körülmények esetén Ön jogosult lehet arra, hogy az Önre vonatkozó, rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult lehet arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ebben mi megakadályoznánk.

5.6 A tiltakozáshoz való jog:: Bizonyos körülmények esetén Ön jogosult lehet arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a személyes adatai általunk végzett kezelése ellen, mi pedig kötelesek lehetünk személyes adatai kezelésének abbahagyására. Ezenkívül ha a személyes adatai kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ebben az esetben a továbbiakban e célból nem kezeljük a személyes adatait.

5.7 Halál esetén a személyes adatokkal összefüggő jogok érvényesítése::Ön jogosult arra, hogy külön rendelkezzen személyes adatai halála esetén történő tárolásáról és megosztásáról, mi pedig ennek megfelelően fogunk eljárni. Ezzel kapcsolatban harmadik személlyel is megállapodhat, aki a megfelelő időpontban értesíteni fog minket az Ön rendelkezéseiről.

6. Az adatok címzettjei és a címzettek kategóriái

Csak olyan személyek férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz a Kia-nál, akiknek munkaköri feladataik teljesítéséhez szükségük van az adott információra.

A Kia az alábbi címzetteknek, illetve a címzettek alábbi kategóriáinak továbbíthatja az Ön személyes adatait az érintett célokból:

Harmadik felek: – a cégünktől különböző olyan magánfél szervezetek – akár kapcsolt vállalkozásaink, akár tőlünk független szervezetek –, amelyek a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározzák.
Az UVO-szolgáltatások nyújtása érdekében adatokat kell továbbítanunk (például az adatfeldolgozóinknak – lásd lent). Ehhez a technikai szolgáltatáshoz távközlési szolgáltatók távközlési szolgáltatásait vesszük igénybe (jelenlegi szolgáltatónk: Vodafone GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Düsseldorf, Németország).
Adatfeldolgozók: – az Ön személyes adatai átadásra kerülhetnek bizonyos harmadik feleknek – akár kapcsolt vállalkozásainknak, akár tőlünk független szervezeteknek – annak érdekében, hogy a Kia nevében az adott adatkezelési célnak megfelelő utasítások alapján kezeljék az érintett adatokat. Az adatfeldolgozók szerződésben kötelezettséget vállalnak arra, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre a személyes adatok megóvása érdekében, valamint arra, hogy kizárólag az utasításoknak megfelelően kezelik a személyes adatokat.
- Az UVO technikai feltételeinek biztosítása tekintetében a Hyundai Autoever Europe GmbH (Kaiserleistraße 8a, 63067 Offenbach am Main, Németország) és a Hyundai MnSOFT Inc., 74, Wonhyo-Ro, Youngsan-gu, 04365, Seoul, Korea jár el adatfeldolgozóként.
- A Kia Live és az online hangfelismerés tekintetében további adatfeldolgozókat is igénybe veszünk.
--Az online hangfelismerés esetében: Cerence B.V., CBS Weg 11, 6412EX Heerlen, Hollandia.
- A telefonos ügyfélszolgálattal kapcsolatban eljáró adatfeldolgozók a Kia EU-n, illetve EGT-n belüli kapcsolt vállalkozásai.
Állami szervek, bíróságok, külső tanácsadók és más hasonló harmadik felek, amelyek közfeladatot ellátó szervnek minősülnek az alkalmazandó jog által előírt vagy megengedett mértékben.

7. Határokon átnyúló adattovábbítás

Az Ön személyes adatainak egyes címzettjei az Ön országán és az EU, illetve az EGT területén kívüli olyan országban, például a Koreai Köztársaságban vagy az Egyesült Államokban találhatók (pl. a Cerence alvállalkozó további adatfeldolgozói), illetve előfordulhat, hogy egyes címzettek ilyen területen végzik az érintett műveleteiket, ahol lehetséges, hogy az adatvédelmi jogszabályok az Ön országának jogszabályai által biztosított védelemtől eltérő szintű védelmet biztosítanak, és amely területre vonatkozóan az Európai Bizottság nem fogadott el megfelelőségi határozatot. Az EU-n/EGT-n kívüli címzetteknek történő adattovábbítás esetén megfelelő garanciákat alkalmazunk, elsősorban olyan módon, hogy a címzettekkel az Európai Bizottság által elfogadott adattovábbítási megállapodásokat kötünk (például [a Bizottság 2010/87/EU és/vagy 2004/915/EK határozata szerinti] általános szerződési feltételeket), vagy egyéb intézkedéseket alkalmazunk az adatvédelem megfelelő szintjének biztosítása érdekében. Az általunk hozott intézkedések ismertetője beszerezhető az adatvédelmi tisztviselőnktől (lásd a fenti 3.2. pontot).

8. Az adattárolás időtartama

8.1 Személyes adatait a Kia és/vagy a szolgáltatói szigorúan csak addig tárolják, ameddig az a kötelezettségeink teljesítéséhez és azoknak a céloknak a megvalósításához szükséges, amely célokból a személyes adatokat gyűjtjük, az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban. Ha a Kia-nak már nincs szüksége arra, hogy kezelje az Ön személyes adatait, töröljük őket a rendszereinkből és/vagy a nyilvántartásainkból, és/vagy intézkedünk az adatok megfelelő anonimizálásáról, hogy azok alapján a továbbiakban Önt ne lehessen azonosítani (kivéve, ha jogszabályi vagy hatósági kötelezettségeink teljesítése érdekében meg kell őriznünk az Önre vonatkozó információkat; például a szerződésekben, értesítésekben és hivatalos levelekben szereplő személyes adatokra jogszabályban előírt megőrzési követelmények vonatkozhatnak, amelyek az adatok 10 évig terjedő megőrzését is előírhatják).

8.2 Ha az adott esetre nem vonatkoznak jogszabályban előírt vagy hatósági adatmegőrzési időszakok, főszabály szerint az UVO-szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban kezelt összes személyes adatot azonnal töröljük vagy anonimizáljuk, miután befejeződött az adott egyedi szolgáltatásnyújtás, az alábbi kivételekkel:

• A regisztrációs és bejelentkezési adatokat a szerződés teljes időtartama alatt (tehát legfeljebb hét évig) megőrizzük.
• Online hangfelismerés: A hangmintákat és a GPS-adatokat (lásd a fenti 0. pontot) legfeljebb 90 napig tároljuk.
• Kia Live: A GPS-adatokat és a szolgáltatásazonosítót (lásd a fenti 4.1. pontot) legfeljebb 93 napig tároljuk.

8.3 A fiók visszaállítása alaphelyzetbe:: Fiókját a megfelelő beállítás segítségével (például a jármű központi egységében) visszaállíthatja az alaphelyzetbe. Ebben az esetben a fiókjához tartozó összes személyes adat törlődik, kivéve, ha azokra megőrzési időszakok vonatkoznak (lásd a fenti 8.1. pontot). A fiók visszaállításával Ön kilép az UVO-ból, és ha használni szeretné az alkalmazást, újra regisztrálnia kell vagy más adatokkal kell belépnie.

9. Offline üzemmód (kikapcsolt modemmel)

A megfelelő beállítással bekapcsolhatja az offline üzemmódot. Offline üzemmódban az UVO-funkciók nem működnek, és nem kerül sor az UVO-alkalmazáshoz személyes adatok – különösen helymeghatározási adatok (GPS-adatok) – gyűjtésére. A jármű központi egysége képernyőjének felső részén megjelenik az offline üzemmód ikonja.

10. A helyi jognak megfelelő módosítások:

A helyi jog alapján a következő módosítások alkalmazandók:

Ausztria

A 8.1 pont az alábbiak szerint módosul:
Személyes adatait a Kia és/vagy a szolgáltatói szigorúan csak addig tárolják, ameddig az a kötelezettségeink teljesítéséhez és azoknak a céloknak a megvalósításához szükséges, amely célokból a személyes adatokat gyűjtjük, az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban. Ha a Kia-nak már nincs szüksége arra, hogy kezelje az Ön személyes adatait, töröljük őket a rendszereinkből és/vagy a nyilvántartásainkból, és/vagy intézkedünk az adatok megfelelő anonimizálásáról, hogy azok alapján a továbbiakban Önt ne lehessen azonosítani (kivéve, ha jogszabályi vagy hatósági kötelezettségeink teljesítése érdekében meg kell őriznünk az Önre vonatkozó információkat; például a szerződésekben, értesítésekben és hivatalos levelekben szereplő személyes adatokra jogszabályban előírt megőrzési követelmények vonatkozhatnak, amelyek 7 évig terjedő megőrzést is előírhatnak). A megőrzési idő meghosszabbítható, különösen akkor, ha a Kia jogos érdekeinek érvényesítéséhez (például kilátásba helyezett vagy függőben lévő peres eljárás miatt) szükséges.

Belgium

A 8.1. pont alatt meghatározott adatmegőrzési idő Belgiumban a szerződéses viszonyra vonatkozó, szerződésekben, értesítésekben és hivatalos levelekben szereplő személyes adatok tekintetében az Ön és KIA között létrejött szerződéses kapcsolat megszűnésétől számított 10 év.

Hollandia

A 8.1 pont az alábbiak szerint módosul:

Hollandiában az általános számviteli célból előírt kötelező adatmegőrzési idő 7 év. Felhívjuk a figyelmet, hogy a megőrzési idő meghosszabbítható, különösen akkor, ha az alkalmazandó jog előírja azt, és/vagy a Kia jogos érdekeinek érvényesítéséhez (például kilátásba helyezett vagy függőben lévő peres eljárás miatt) szükséges.

Lengyelország

Az 5.6 pont az alábbiak szerint módosul:

A tiltakozáshoz való jog: Bizonyos körülmények esetén Ön jogosult lehet arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a személyes adatai általunk végzett kezelése ellen, mi pedig kötelesek lehetünk személyes adatai kezelésének abbahagyására. Ezenkívül ha a személyes adatainak kezelése közvetlen üzletszerzés céljából történik, és Ön hozzájárult az Önre vonatkozó személyes adatok e célból való kezeléséhez, Ön bármikor visszavonhatja az ebben a vonatkozásban megadott hozzájárulását, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ebben az esetben a továbbiakban e célból nem kezeljük tovább az Ön személyes adatait.

A 8.1. pont az alábbiak szerint módosul:

Személyes adatait a Kia és/vagy a szolgáltatói szigorúan csak addig tárolják, ameddig az a kötelezettségeink teljesítéséhez és azoknak a céloknak a megvalósításához szükséges, amely célokból a személyes adatokat gyűjtjük, az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban. Ha a Kia-nak már nincs szüksége arra, hogy kezelje az Ön személyes adatait, töröljük őket a rendszereinkből és/vagy a nyilvántartásainkból, és/vagy intézkedünk az adatok megfelelő anonimizálásáról, hogy azok alapján a továbbiakban Önt ne lehessen azonosítani (kivéve, ha jogszabályi vagy hatósági kötelezettségeink teljesítése érdekében meg kell őriznünk az Önre vonatkozó információkat; például Lengyelországban az általános számviteli célból előírt kötelező adatmegőrzési idő az előző üzleti év végétől számított 5 év. Felhívjuk a figyelmet, hogy a megőrzési idő meghosszabbítható, különösen akkor, ha az alkalmazandó jog előírja azt, és/vagy a Kia jogos érdekeinek érvényesítéséhez (például kilátásba helyezett vagy függőben lévő peres eljárás miatt) szükséges.

A lengyel adatvédelmi hatóság elérhetőségei az alábbiak:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00 -193 Warszawa
E-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

Magyarország

A 8.1. pont az alábbiakra cserélendő
Személyes adatait a KIA és/vagy a szolgáltatói szigorúan csak addig tárolják, ameddig az a kötelezettségeink teljesítéséhez és azoknak a céloknak a megvalósításához szükséges, amely célokból a személyes adatokat gyűjtjük, az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban. Ha a Kia-nak már nincs szüksége arra, hogy kezelje az Ön személyes adatait, töröljük őket a rendszereinkből és/vagy a nyilvántartásainkból, és/vagy intézkedünk az adatok megfelelő anonimizálásáról, hogy azok alapján a továbbiakban Önt ne lehessen azonosítani (kivéve, ha jogszabályi vagy hatósági kötelezettségeink teljesítése érdekében meg kell őriznünk az Önre vonatkozó információkat; például a szerződésekben, értesítésekben és hivatalos levelekben szereplő személyes adatokra jogszabályban előírt megőrzési követelmények vonatkozhatnak, amelyek számviteli dokumentumok esetén az azok kiállításától számított 8 évig terjedő megőrzést is előírhatnak). Ha ezek az adatok bármilyen közigazgatási vagy bírósági eljárásban szükségesek, azokat a Kia az eljárások teljes időtartama alatt tárolhatja, ideértve bármely jogorvoslati lehetőség kimerítését is.

A magyar adatvédelmi hatóság elérhetőségei az alábbiak:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: +36-1-391-1400
Telefax: +36-1-391-1410
E-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu

Olaszország

A fenti adatkezelési tájékoztatóban foglaltakkal ellentétben olyan mértékig, ameddig az Ön személyes adatainak kezelésére az olasz jogszabályok vonatkoznak, az alábbi szabályok az irányadók: (i) a KIA profilalkotási céljából az Ön személyes adatait az Ön hozzájárulása nélkül semmilyen esetben sem kezeli; (ii) amennyiben Ön a KIA meglévő ügyfele és a KIA-nak az e-mail címét megadta, akkor a fenti 5.6. pontban foglalt tiltakozási jogának sérelme nélkül a Kia e-mailben közvetlen üzletszerési célú üzeneteket küldhet Önnek az Ön által korábban megvásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz hasonló termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban; (iii) az adatmegőrzési idő tekintetében a KIA az esetleges közvetlen üzletszerzéssel, profilalkotással kapcsolatban kezelt személyes adatait 24 és 12 hónapig őrzi meg, kivéve, ha az olasz adatvédelmi hatóság a KIA-t hosszabb adatmegőrzési idő alkalmazására jogosítja fel.

Az olasz adatvédelmi hatóság elérhetőségei az alábbiak:

Garante per la Protezione dei Dati Personali
Piazza Venezia n. 11 – 00187, Róma
www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it
Email: garante@gpdp.it
Fax: (+39) 06 696773785
Tel: (+39) 06 696771

Spanyolország

Az 5.1 pont 2. bekezdése az alábbira cserélendő:
Ön jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatairól másolatot kapjon. A hat hónapon belül az Ön fennálló jogos érdeke hiányában benyújtott, további másolatok igénylésére esetén, a kérése teljesítésével felmerülő adminisztratív költségekre tekintettel ésszerű díjat számíthatunk fel.

A 8. pont az alábbiakra cserélendő:

Személyes adatait a KIA és/vagy a szolgáltatói szigorúan csak addig tárolják, ameddig az a kötelezettségeink teljesítéséhez és azoknak a céloknak a megvalósításához szükséges, amely célokból a személyes adatokat gyűjtjük, az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban. Ha a Kia-nak már nincs szüksége arra, hogy kezelje az Ön személyes adatait, zároljuk azokat, és amennyiben a jogszabályban meghatározott adatmegőrzési idő eltelt (pl. a szerződésekben, értesítésekben és hivatalos levelekben szereplő személyes adatokra jogszabályban előírt megőrzési követelmények vonatkozhatnak, amelyek 10 évig terjedő megőrzést is előírhatnak), töröljük azokat a rendszereinkből és/vagy a nyilvántartásainkból, és/vagy intézkedünk az adatok megfelelő anonimizálásáról, hogy azok alapján a továbbiakban Önt ne lehessen azonosítani.

8.2. Amennyiben jogszabály kötelező megőrzési időről nem rendelkezik, az a szabály, hogy valamennyi UVO szolgáltatás biztosításával összefüggésben kezelt személyes adat zárolásra kerül, ezt követően az UVO szolgáltatás biztosításának befejezésével nyomban törlésre vagy anonimizálásra kerül a következő kivételekkel:

- A regisztrációs és bejelentkezési adatokat a szerződés teljes időtartama alatt (tehát legfeljebb hét évig) megőrizzük.

Online hangfelismerés: A hangmintákat és a GPS-adatokat (lásd a fenti 4.2. pontot) legfeljebb 90 napig tároljuk.

- Kia Live: A GPS-adatokat és a szolgáltatásazonosítót (lásd a fenti 4.1. pontot) legfeljebb 93 napig tároljuk.

8.3. A fiók megszüntetése: amennyiben a fiókja megszüntetése mellett dönt (pl. a megfelelő beállítás segítségével a jármű központi egységében), akkor a fiókjához tartozó összes személyes adat zárolásra kerül, majd ezt követően a fent leírtak szerint törlésre.

Szlovákia

A szlovák adatvédelmi hatóság elérhetőségei az alábbiak:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Szlovákia
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk
Tel: + 421 2 32 31 32 14
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

v29-04-20

KIA UVO
Felhasználási feltételek

1. Hatály

A jelen Felhasználási feltételek (a továbbiakban: „Felhasználási feltételek”) szabályozzák ennek az alkalmazásnak (a továbbiakban: „UVO-alkalmazás”) a használatát, melynek segítségével Ön igénybe vehet bizonyos Kia UVO-szolgáltatásokat (a továbbiakban: „Szolgáltatások”) az UVOalkalmazáson keresztül. A Kia UVO Connected GmbH (regisztrációs száma: HRB 112541, székhely: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Németország, telefonszám: +36 80 315 542, email: info@kia-uvo.eu; a továbbiakban: „Kia”, illetve a többes szám első személy különböző alakjai) az UVO-alkalmazások felhasználójának (a továbbiakban: „Felhasználó” vagy „Ön”) Szolgáltatásokat nyújt.

Amennyiben a jelen Felhasználási feltételekkel kapcsolatban kérdése van, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz:
Kia UVO Connected GmbH
Email: info@kia-uvo.eu
Levelezési cím: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main (Németország)
Telefonszám: +36 80 315 542

2. A Szolgáltatások igénybevétele

2.1. A Szolgáltatásokat Ön a Kia-fiókjával használhatja. Annak érdekében, hogy hozzáférjen a Szolgáltatásokhoz, előfordulhat, hogy az UVO-alkalmazást csatlakoztatnia kell egy vagy több Kia-járműhöz.
2.2. A kapcsolódó adatgyűjtésre és adatkezelésre vonatkozó információkért, kérjük, olvassa el az UVO-alkalmazásra vonatkozó Adatvédelmi tájékoztatónkat.
2.3. A Szolgáltatás használata internet-hozzáférést vagy egyéb távközlési szolgáltatásokhoz való hozzáférést igényelhet. A jelen Felhasználási feltételek nem vonatkoznak azokra a távközlési szolgáltatásokra, amelyekre a Szolgáltatás használatához szükség lehet. Ezek (a díjakat is beleértve) ugyanis az Ön távközlési szolgáltatójával kötött külön szerződés tárgyát képezik.
2.4. A gépjármű-adásvételi szerződés és a Szolgáltatások Felhasználási feltételek szerinti nyújtásáról szóló szerződés jogi szempontból két önálló kereskedelmi ügyletnek és szerződésnek minősül. Az egyik szerződés teljesítése a másik szerződésre nincs hatással. Bizonyos körülmények között ez azt eredményezheti, hogy a Felhasználó a gépjármű-adásvételi szerződést anélkül teljesíti, hogy a Szolgáltatásokat igénybe vehetné. Ellenkező esetben – például a jármű adásvételi szerződésétől történő elállás esetén – az érintett járműre vonatkozó Szolgáltatások nyújtása tekintetében kötött szerződés a 9.5. pont alapján megszüntethető.
2.5. A Kia és a Felhasználó által kötött valamennyi szerződést több nyelven kell megkötni. A szerződéskötést követően a szerződés szövege a Felhasználó számára az UVO-alkalmazáson keresztül elérhető lesz.

3. Szolgáltatások

3.1. Az UVO-alkalmazás hozzáférést biztosít az alábbi Szolgáltatásokhoz, melyek részletes leírását a jelen Felhasználási feltételek részét képező ismertetők tartalmazzák (az elérhető szolgáltatások köre az Ön gépjárművének típusától, gyártásának idejétől és felszereltségétől függően változhat – további információ érdekében kérjük, hogy a fenti 1. pont alatt jelölt kapcsolattartási formákon keresztül lépjen velünk kapcsolatba).:
3.1.1. Térkép és keresősáv a Home menüben
3.1.2. A klíma távoli vezérlése
3.1.3. Távoli töltés
3.1.4. Az ajtók távoli vezérlése
3.1.5. Küldés az autóra
3.1.6. Autókereső
3.1.7. Utazások
3.1.8. A jármű állapota
3.1.9. Járműjelentés
3.1.10. Járműdiagnosztika
3.1.11. Figyelmeztető jelzés
3.1.12. Riasztó
3.1.13. Felhasználói profil továbbítása
3.1.14. Utolsó mérföld navigáció
3.1.15. Parkoló-segéd üzemmód
3.1.16. Az akkumulátor töltöttségére vonatkozó figyelmeztetés
3.1.17. Jármű állapotára vonatkozó figyelmeztetés
3.1.18. Hátsó ülés utas riasztó
3.1.19. Alapjárat riasztó

3.2. Helymeghatározási adatok (GPS-adatok) gyűjtése és kezelése az alábbi Szolgáltatásokhoz szükséges: Térkép és keresősáv a Home menüben, A klíma távoli vezérlése (kizárólag elektromos járművek esetében), Távoli töltés, Az ajtók távoli vezérlése, Küldés az autóra, Autókereső, Utazások, A jármű állapota, Járműjelentés, Járműdiagnosztika, Figyelmeztető jelzés, Utolsó mérföld navigáció, Parkoló-segéd üzemmód, Hátsó ülés utas riasztó, Alapjárat riasztó és Riasztó. A helymeghatározási adatok gyűjtése és kezelése nélkül ez(ek) a Szolgáltatás(ok) nem nyújtható(k), illetve nem vehető(k) igénybe.

3.3. Új mobilitási és mobilitással kapcsolatos termékek és/vagy szolgáltatások kifejlesztése, termékeink biztonsága és/vagy szolgáltatásaink fejlesztése érdekében a Szolgáltatások elemzését és fejlesztését a továbbiakban is folytatjuk. Ezért ezeket az adatokat a fejlesztési lehetőségek meghatározása érdekében statisztikai és matematikai modellek alapján automatikusan elemezzük.

4. Szerzői jog

4.1. A Szolgáltatások teljes tartalma a Kia, annak közvetlen vagy közvetett leányvállalatai, illetve kapcsolt vállalkozásai (a továbbiakban együttesen: „Kia-csoport”) vagy harmadik személyek tulajdonát képezi, és azt minden jog fenntartásával a vonatkozó szerzői jogi jogszabályok védik. A Szolgáltatásokon, az azok alapjául szolgáló szoftveren, a tartalmon és az elrendezésen fennálló minden jog a Kia-csoport és licenciaadói tulajdonában áll. Ön a Szolgáltatásokat a Kia kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen módon nem értékesítheti, nem forgalmazhatja, nem teheti közzé, adásban nem közvetítheti, nem terjesztheti és kereskedelmi célból nem hasznosíthatja. A Kia előzetes engedélye nélkül a Szolgáltatásokat (egészben vagy részben) nem sokszorosíthatja, (elektronikus úton vagy más módon) nem továbbíthatja, nem módosíthatja, nem mutathatja be, nem adhatja tovább, arra vonatkozóan felhasználási engedélyt nem adhat, azt nem kapcsolhatja össze, és közcélra vagy kereskedelmi célra egyéb módon sem használhatja.

4.2. A jelen Felhasználási feltételekben semmi sem értelmezhető úgy, hogy az felhasználási engedélyt vagy jogot biztosít bármely képre, védjegyre, a szolgáltatás jelzésére vagy logójára vonatkozóan, amelyek mindegyike a Kia-csoport tulajdonában áll. A Kia-csoport a Szolgáltatásokra vonatkozó védett információkkal vagy anyagokkal kapcsolatban minden jogot fenntart, és ezeket a jogokat a vonatkozó szerzői jog és védjegyjog által biztosított legteljesebb mértékben érvényesíti.

5. A Felhasználó kötelezettségei

A Felhasználó köteles betartani az alkalmazandó jogszabályokat, valamint a Szolgáltatások használata során harmadik személyek jogait tiszteletben tartani.

6. Ingyenes Szolgáltatások

A Szolgáltatások az első hét évben díjmentesek, amely időszak azon a napon kezdődik, amikor a járművet az első tulajdonosnak értékesítették, azaz amikor a legelső adásvételi szerződés hatályba lép. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a jövőben külön használati feltételekkel további szolgáltatásokat javasoljunk.

7. Üzemidő

7.1. Fenntartjuk a jogot, hogy műszaki és biztonsági okokból (pl. biztonsági problémák esetén), valamint más lényeges okból részben vagy egészben, illetve véglegesen vagy ideiglenesen megszüntessük a Szolgáltatásokhoz való hozzáférést.

7.2. A technológia mindenkori fejlettségi szintjére tekintettel, amely az ellenőrzési körünkön kívül esik, a Szolgáltatások nyújtására és igénybevételére korlátozások vonatkozhatnak. Ez különösen a mobilszolgáltatók által biztosított adatkapcsolatok rendelkezésre állására vonatkozik. Amennyiben a hálózat nem érhető el, egyes esetekben előfordulhat, hogy a Szolgáltatások nem lesznek elérhetők, mivel a szükséges adatátvitel nem lehetséges. A Szolgáltatások, a vezeték nélküli és kábeles hálózatok és az internet csúcsterhelése a kapacitás rövid távú csökkenéséhez vezethet.

7.3. A szolgáltatás megszakadását okozhatja vis maior (ideértve a világjárványt és a járványos megbetegedéseket, a sztrájkot, a munkáskizárást és a hivatalos rendelkezéseket), illetve okozhatják a rendszerünkben szükséges műszaki vagy más intézkedések (pl. javítás, karbantartás, szoftverfrissítés és -bővítés) vagy a Szolgáltatások megfelelő vagy jobb teljesítményéhez szükséges downstream vagy upstream szolgáltatók, tartalomszolgáltatók és hálózatszolgáltatók intézkedései.

7.4. A Szolgáltatásokhoz való hozzáférés jelen 7. pont szerinti leállításról, korlátozásról vagy megszakításról valamint azok okairól lehetőség szerint előre tájékoztatjuk Önt.

8. Adatvédelem

Ha tájékozódni szeretne arról, hogy a Szolgáltatásokkal kapcsolatban hogyan gyűjtjük és kezeljük a személyes adatokat, kérjük, olvassa el az UVO-alkalmazásra vonatkozó Adatvédelmi tájékoztatónkat.

A Felhasználó a jármű többi használóját/vezetőjét köteles értesíteni arról, hogy a Szolgáltatások aktiválva vannak. A Felhasználó különösen az UVO-alkalmazás Adatvédelmi tájékoztatójában bemutatott adatkezelési tevékenységekről köteles tájékoztatni a jármű többi használóját/vezetőjét, valamint arról, hogy a Szolgáltatásokhoz szükség van a helymeghatározási adatok (GPS-adatok) gyűjtésére és kezelésére.

9. A használati jog időbeli hatálya és megszűnése

9.1. A Szolgáltatásokat a Kia-fiók regisztrációjának és a Felhasználási feltételek elfogadásának napjától használhatja.

9.2. A Szolgáltatások igénybevételének joga attól a naptól gyakorolható, amelyen a járművet az első tulajdonosnak értékesítik – azaz attól az időponttól kezdve, amikor az első adásvételi szerződés hatályba lép –, és hét év elteltével automatikusan lejár.

9.3. A Szolgáltatások nyújtására kötött szerződést és ezáltal a vonatkozó használati jogot Ön a naptári negyedév végét hat héttel megelőző felmondási idővel bármikor felmondhatja.

9.4. Ez nem érinti a felek rendkívüli felmondási jogát.

9.5. Ezenkívül a gépjármű-adásvételi szerződéstől való elállás, a járműnek az érintett kereskedő általi visszaszerzése vagy egyéb visszavétele, a lízingszerződés megszüntetése, a jármű harmadik személy részére történő értékesítése, illetve a jármű ellopása esetén, valamint ha a jármű olyan mértékben károsodott, hogy nem lehet megjavítani, bármelyik fél jogosult az érintett jármű tekintetében felmondani a Szolgáltatásokat. A felmondás akkor hatályosul, amikor a másik fél kézhez veszi a felmondó nyilatkozatot. A jármű harmadik személynek történő értékesítése vagy birtokbaadása esetén a Felhasználó köteles törölni a járműben tárolt összes adatot.

9.6. Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen Felhasználási feltételek súlyos megszegése esetén ideiglenes vagy végleges jelleggel felfüggesszük és/vagy visszavonjuk a Szolgáltatások igénybevételének jogát, továbbá fenntartjuk a jogot a szerződés megszüntetésére, amennyiben a jelen Felhasználási feltételek súlyos megszegését a Felhasználó követi el.

10. A Felhasználási feltételek módosítása

10.1. A Kia fenntartja a jogot arra, hogy a Felhasználási feltételeket és/vagy a Szolgáltatásokat indokolt esetben módosítsa. A Felhasználót értesítjük a Felhasználási feltételek és/vagy a Szolgáltatások módosításairól. Amennyiben a Felhasználó a módosításokat az értesítés kézhezvételétől számított négy héten belül írásban (pl. e-mailben vagy faxon) nem utasítja el, azokat elfogadottnak kell tekinteni. Az elutasítási jogról és a hallgatás következményeiről a Felhasználót kifejezetten értesítjük.

10.2. Amennyiben a Felhasználó elutasítja módosítást, fenntartjuk a jogot arra, hogy az érintett Szolgáltatás(ok) igénybevételére vonatkozó jogot hat hetes felmondási idővel, a naptári negyedév végére megszüntessük.

11. Vegyes rendelkezések

11.1. A jelen Felhasználási feltételek képezik a felek között a Szolgáltatások igénybevételére vonatkozó teljes szerződést, és felülírnak a felek által ebben a tárgyban kötött minden korábbi írásbeli vagy szóbeli szerződést.

11.2. A Felhasználó eltérő, ellentétes vagy kiegészítő feltételei kizárólag akkor alkalmazhatók a Szolgáltatások igénybevételére, ha a Kia azokat írásban kifejezetten elfogadta.

11.3. A Felhasználási feltételek módosításai és kiegészítései, valamint a teljesítésükhöz szükséges értesítések kizárólag írásban (ideértve az e-mailt és faxot is) érvényesek. Az írásbeliség követelményét csak írásban lehet megváltoztatni.

11.4. A Kia a Felhasználóhoz hat héttel korábban intézett értesítés mellett jogosult a jelen szerződés szerinti jogait és kötelezettségeit egészben vagy részben más szolgáltatóra átruházni. Ugyanakkor ebben az esetben a Felhasználó jogosult a szerződést az írásbeli értesítés kézhezvételének napjától számított egy hónapon belül felmondani, amely a szerződésnek a Kia helyébe lépő társaságra történő tervezett átruházása időpontjában lép hatályba. Az írásbeli értesítésben kifejezetten tájékoztatjuk a Felhasználót a felmondási jogról. Az egyértelműség érdekében rögzítjük, hogy mindez nem érinti az Ön felmondási jogát a Felhasználási feltételekre vonatkozóan, és a Szolgáltatások használatának jogát a 9.3. pontban kikötött hat hetes felmondási időben.

12. Ügyfélszolgálat/Panaszkezelés

12.1. Ha kérdése vagy panasza van, a Felhasználó igénybe veheti a fenti 1. pontban megadott elérhetőségeket.

12.2. Az Európai Bizottság működtet egy online vitarendezési honlapot (http://ec.europa.eu/consumers/odr/), hogy segítse a fogyasztókat és a kereskedőket vitáik bíróságon kívüli rendezésében. A Kia nem vesz részt alternatív fogyasztóvédelmi vitarendezési fórum előtti alternatív vitarendezési eljárásban, illetve arra nem kötelezhető.

13. Az elállási jog kizárása

A Felhasználót nem illeti meg az elállás joga. Mivel a Szolgáltatások díjmentesek, ez a rendelkezés akkor is alkalmazandó, ha a Felhasználó fogyasztó.

14. Felelősség

Az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti országa alapján Önre az alábbi felelősség vonatkozik.

Ausztria

A Kia kizárólag (1) a súlyos gondatlansággal vagy szándékosan okozott károkért és (2) a vétkesen okozott testi sértésért vagy halálért felel.

Belgium

14.1 Az alkalmazandó jog által megengedett legtágabb körben a Kianak a Szolgáltatások nyújtásából, késedelmes teljesítéséből vagy megszakításából eredő vagy az előbbiekkel összefüggésben felmerülő szerződéses és szerződésen kívüli károkozásért fennálló (szavatosságon, szerződésen, szerződésen kívüli károkozáson, gondatlanságon vagy egyéb jogalapon, így akár a rejtett hibákon alapuló) felelőssége jogalaptól függetlenül az alábbiakra korlátozódik:
(i) A Kia az ilyen típusú szerződésekre jellemző, előre látható, a lényeges szerződéses kötelezettségek megszegéséből eredő károk összegének erejéig felelős.
(ii) A Kia nem vállal felelősséget a nem lényeges szerződéses kötelezettségek megszegéséért vagy bármely egyéb vonatkozó gondossági kötelezettség enyhe fokú gondatlansággal történő megsértéséért, és
(iii) A Kia nem felelős a különös, közvetett vagy következményi károkért, a teljesség igénye nélkül ideértve a kieső használatért, az adatvesztésért, az elmaradt haszonért, a megtakarítások elvesztéséért, az elvesztett lehetőségért, a jóhírnév megsértéséért, valamint a harmadik személyek követeléseiért fennálló felelősséget is (még ha az ilyen károk bekövetkezésének lehetőségéről a Kia-t tájékoztatták is).

14.2 A fenti felelősségkorlátozások nem alkalmazhatók, ha (i) a felelősségvállalást jogszabály írja elő (pl. a hibás termékért fennálló felelősség), (ii) a Kia tevékenységével vagy mulasztásával okozott személyi sérülésekért vagy halálesetért fennálló felelősség esetén, (iii) csalás és a súlyos gondatlanság esetén, (iv) bármely más esetben, ahol a Kia felelősségét az alkalmazandó jog alapján nem lehet korlátozni vagy kizárni. A felelősségkorlátozások akkor sem alkalmazhatók, ha és amilyen mértékben a Kia egyedi jótállást vállalt.

Csehország

14.1 A Kia szerződésen, illetve jogszabályon alapuló kártérítési felelőssége az enyhe fokú gondatlansággal okozott kárért – jogalaptól függetlenül – az alábbiakra korlátozódik:
a) A Kia az ilyen típusú szerződésekre jellemző, előre látható, a szerződéses kötelezettségek megszegéséből eredő károk összegének erejéig felelős.
b) A Kia a Szolgáltatások használatából eredő semmilyen közvetett kárért nem felelős.

14.2. A felelősség előbbi korlátozásai nem alkalmazandók a jogszabály szerinti kötelező felelősségre, különösen a súlyosan gondatlan vagy szándékosan kötelezettségszegő magatartásért, az emberi jogok megsértéséért és a hibás termékekért vállalt felelősségre. Emellett e felelősségkorlátozások nem alkalmazandók a cseh Polgári Törvénykönyv 433. § (2) bek.-e szerinti gyengébb felekre, valamint ha és amilyen mértékben a Kia egyedi jótállást vállalt.

14.3. A KIA felesleges kiadásokért fennálló felelősségére a 14.1. és 14.2. pontok megfelelően alkalmazandók.

14.4. A károk megelőzése és minimalizálása érdekében a Felhasználó köteles észszerűen elvárható erőfeszítéseket tenni.

Egyesült Királyság

14.1. A Kia felelősséggel tartozik Önnel szemben az általa okozott előre látható veszteségekért és károkért. A jelen Felhasználási feltételek megszegése esetén a Kia felelősséggel tartozik az Ön által elszenvedett olyan veszteségekért vagy károkért, amelyek a Kia szerződésszegése esetén vagy akkor előre láthatók, ha a Kia nem tanúsít kellő gondosságot és szakértelmet; az előre nem látható veszteségekért vagy károkért azonban nem terheli felelősség a Kia-t. A veszteség vagy kár akkor előre látható, ha nyilvánvaló, hogy be fog következni, vagy a szerződéskötés időpontjában a Kia és Ön is tudta, hogy az bekövetkezhet.

Az Önnel szemben fennálló felelősségét a Kia jogellenes módon nem zárja ki, illetve nem korlátozza. Az előbbi tilalom kiterjed a Kia vagy a munkavállalói, megbízottjai vagy alvállalkozói által gondatlansággal okozott halálért vagy személyi sérülésért, csalásért vagy csalárd hamis állításért, az Önt jogszabály alapján megillető jogok megsértéséért, ideértve az Önnek kellő gondossággal és szakértelemmel biztosított Szolgáltatásokra való jogát.

14.3. A Kia nem felelős az üzleti veszteségekért. A Szolgáltatásokat kizárólag magáncélú felhasználásra nyújtjuk. Ha a termékeket Ön kereskedelmi, üzleti vagy viszonteladói célokra használja, a Kia-t semmiféle felelősség nem terheli Önnel szemben az elmaradt haszonért, az üzleti veszteségért, az üzemszünetért, illetve az üzleti lehetőségek elvesztéséért.

Franciaország

14.1. A Kia szerződésen alapuló kártérítési felelőssége az enyhe fokú gondatlansággal okozott kárért az alábbiakra korlátozódik:
a) A Kia az ilyen típusú szerződésekre jellemző, előre látható, a szerződéses kötelezettségek megszegéséből eredő károk összegének erejéig felelős.
b) A Kia a Szolgáltatások használatából eredő semmilyen közvetett kárért nem felelős.
c) Kia semmilyen vis major okozta kártért nem felelős (pl. a Kia ellenőrzési körén kívül eső, a szerződés megkötésekor előre nem látható kárért).

14.2. A felelősség előbbi korlátozásai nem alkalmazandók a jogszabály szerinti kötelező felelősségre, különösen a súlyosan gondatlan és/vagy szándékosan kötelezettségszegő magatartásért, a hibás termékekért fennálló felelősségre, a személyi sérülésért fennálló felelősségre. A felelősségkorlátozások akkor sem alkalmazhatók, ha és amilyen mértékben a Kia egyedi jótállást vállalt.

14.3. A Kia felesleges kiadásokért fennálló felelősségére a 14.1. és 14.2. pontok megfelelően alkalmazandók.

Hollandia

14.1 A Kia az alkalmazandó kötelező jogszabály által megengedett mértékig, a Szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződésből származó vagy a Szolgáltatásokkal összefüggésben álló semmilyen kártért, semmilyen jogalap alapján nem felel. A felelősségkorlátozás nem alkalmazható a Kia ügyvezetésének súlyosan gondatlan vagy szándékosan kötelezettségszegő magatartásával okozott kárért.

14.2 A károk megelőzése és minimalizálása érdekében a Felhasználó köteles észszerűen elvárható erőfeszítéseket tenni.

Írország

14.1. A Kia felelősséggel tartozik Önnel szemben az általa okozott előre látható veszteségekért és károkért. A jelen Felhasználási feltételek megszegése esetén a Kia felelősséggel tartozik az Ön által elszenvedett olyan veszteségekért vagy károkért, amelyek a Kia szerződésszegése esetén vagy akkor előre láthatók, ha a Kia nem tanúsít kellő gondosságot és szakértelmet; az előre nem látható veszteségekért vagy károkért azonban nem terheli felelősség a Kia-t. A veszteség vagy kár akkor előre látható, ha nyilvánvaló, hogy be fog következni, vagy a szerződéskötés időpontjában a Kia és Ön is tudta, hogy az bekövetkezhet.

14.2. Az Önnel szemben fennálló felelősségét a Kia jogellenes módon nem zárja ki, illetve nem korlátozza. Az előbbi tilalom kiterjed a Kia vagy a munkavállalói, megbízottjai vagy alvállalkozói által gondatlansággal okozott halálért vagy személyi sérülésért, csalásért vagy csalárd hamis állításért.

14.3. Sections 14.1 and 14.2 apply accordingly for Kia's liability for wasted expenditures.

14.4. A Kia nem felelős az üzleti veszteségekért. A Szolgáltatásokat kizárólag magáncélú felhasználásra nyújtjuk. Ha a termékeket Ön kereskedelmi, üzleti vagy viszonteladói célokra használja, a Kia-t semmiféle felelősség nem terheli Önnel szemben az elmaradt haszonért, az üzleti veszteségért, az üzemszünetért, illetve az üzleti lehetőségek elvesztéséért.

Lengyelország

14.1. A Kia nem felel a ténylegesen felmerült kárért és/vagy az elmaradt haszonért, kivéve, ha azt a Kia szándékosan kötelezettségszegő magatartása okozta.

14.2. A felelősség előbbi korlátozásai nem alkalmazandók a jogszabály szerinti kötelező felelősségre, különösen a szándékosan kötelezettségszegő magatartásért, a lengyel termékfelelősségi törvény (Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów) alapján fennálló, a lengyel Polgári Törvénykönyv (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny) alapján a veszélyes termékekért fennálló, valamint a vétkesen okozott személyi sérülésekért fennálló felelősségre.

Magyarország

14.1. Az alkalmazandó jog által megengedett legtágabb körben a Kianak a Szolgáltatások nyújtásából, késedelmes teljesítéséből vagy megszakításából eredő vagy az előbbiekkel összefüggésben felmerülő szerződéses és szerződésen kívüli károkozásért fennálló (szavatosságon, szerződésen, szerződésen kívüli károkozáson, gondatlanságon vagy egyéb jogalapon, így akár a rejtett hibákon alapuló) felelőssége jogalaptól függetlenül az alábbiakra korlátozódik:
(i) A Kia az ilyen típusú szerződésekre jellemző, előre látható, a lényeges szerződéses kötelezettségek megszegéséből eredő károk összegének erejéig felelős.
(ii) A Kia nem vállal felelősséget a nem lényeges szerződéses kötelezettségek megszegéséért vagy bármely egyéb vonatkozó gondossági kötelezettség enyhe fokú gondatlansággal történő megsértéséért.
(iii) A Kia nem felelős a különös, közvetett vagy következményi károkért, a teljesség igénye nélkül ideértve a kieső használatért, az adatvesztésért, az elmaradt haszonért, a megtakarítások elvesztéséért, az elvesztett lehetőségért, a jóhírnév megsértéséért, valamint a harmadik személyek követeléseiért fennálló felelősséget is (még ha az ilyen károk bekövetkezésének lehetőségéről a Kia-t tájékoztatták is).

14.2. A fenti felelősségkorlátozások nem alkalmazhatók, ha és amilyen mértékben a Kia egyedi jótállást vállalt. A jelen Felhasználási feltételekben semmi sem korlátozza vagy zárja ki a Kia felelősségét (i) a Kia vagy az alkalmazottai, megbízottai gondatlanságából eredő halálesetért vagy személyi sérülésért, (ii) a szándékosan kötelezettségszegő magatartásért; (iii) a közrend szabályaiból eredő kötelezettségek megsértéséért; és (iv) bármely más esetben, ahol a Kia felelősségét az alkalmazandó jog alapján nem lehet korlátozni vagy kizárni.

Németország

14.1 A Kia szerződésen, illetve jogszabályon alapuló kártérítési felelőssége az enyhe fokú gondatlansággal okozott kárért – jogalaptól függetlenül – az alábbiakra korlátozódik:
a) A Kia az ilyen típusú szerződésekre jellemző, előre látható, lényeges szerződéses kötelezettségek megszegéséből eredő károk összegének erejéig felelős.
b) A Kia nem vállal felelősséget semmilyen más alkalmazandó gondossági kötelezettség enyhén gondatlan megsértéséért.

14.2 A felelősség előbbi korlátozásai nem alkalmazandók a jogszabály szerinti kötelező felelősségre, különösen a szándékosan kötelezettségszegő magatartásért, a Német Termékfelelősségi Törvényben meghatározott felelősségért (Produkthaftungsgesetz), és a felróhatóan okozott személyi sérülésért fennálló felelősségre. Emellett e felelősségkorlátozások nem alkalmazandók, ha és amilyen mértékben a Kia egyedi jótállást vállalt.

14.3. A Kia felesleges kiadásokért fennálló felelősségére a 14.1. és 14.2. pontok megfelelően alkalmazandók.

14.4. A károk megelőzése és minimalizálása érdekében a Felhasználó köteles észszerűen elvárható erőfeszítéseket tenni.

Norvégia

14.1. A Kia szerződésen, illetve jogszabályon alapuló kártérítési felelőssége az enyhe fokú gondatlansággal okozott kárért – jogalaptól függetlenül – az alábbiakra korlátozódik:
a) A Kia az ilyen típusú szerződésekre jellemző, előre látható, lényeges szerződéses kötelezettségek megszegéséből eredő károk összegének erejéig felelős.
b) A Kia nem vállal felelősséget semmilyen más alkalmazandó gondossági kötelezettség enyhén gondatlan megsértéséért.
c) A Kia kártérítése esetenként 5.000,- norvég korona összegig terjed

14.2. A felelősség előbbi korlátozásai nem alkalmazandók a jogszabály szerinti kötelező felelősségre, különösen a Norvég Termékfelelősségi Törvényben meghatározott felelősségért fennálló felelősségre. Emellett e felelősségkorlátozások nem alkalmazandók, ha és amilyen mértékben a Kia egyedi jótállást vállalt.

Olaszország

14.1. A Kia kártérítési felelőssége az enyhe fokú gondatlansággal okozott kárért az alábbiakra korlátozódik:
a) A Kia az ilyen típusú szerződésekre jellemző, előre látható, lényeges szerződéses kötelezettségek megszegéséből eredő károk összegének erejéig felelős.
b) A Kia nem vállal felelősséget semmilyen más alkalmazandó gondossági kötelezettség enyhén gondatlan megsértéséért.

14.2. A felelősségkorlátozások nem alkalmazandók, ha és amilyen mértékben a Kia egyedi jótállást vállalt. A jelen Felhasználási feltételek egyetlen rendelkezése sem korlátozhatja vagy zárhatja ki a Kia felelősségét: (i) a Kia vagy a munkavállalói vagy megbízottjai által gondatlansággal okozott halálért vagy személyi sérülésért, (ii) a súlyos gondatlansággal vagy szándékosan okozott károkért, (iii) a közrendre vonatkozó szabályok megsértéséből származó kötelezettségszegésért, (iv) minden olyan esetben, amikor az alkalmazandó jog szerint a felelősség korlátozása vagy kizárása nem lehetséges.

14.3. A Kia felesleges kiadásokért fennálló felelősségére a 14.1. és 14.2. pontok megfelelően alkalmazandók.

14.4. A károk megelőzése és minimalizálása érdekében a Felhasználó köteles észszerűen elvárható erőfeszítéseket tenni.

Spanyolország

14.1. Kia nem korlátozza a jogszabályokban előírt felelősségét, ideértve különösen, de nem kizárólag a szándékosan okozott kárért vagy a felróhatóan okozott személyi sérülésért fennálló felelősségét.

14.2. A Kia felesleges kiadásokért fennálló felelősségére a 14.1. pont megfelelően alkalmazandó.

Svédország

14.1. Kia nem felel a közvetlen vagy közvetett veszteségért vagy kárért, kivéve, ha a veszteséget vagy kárt Kia szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozta.

14.2. Az előbbiekben említett felelősségkorlátozások nem érintik a jogszabályok szerint fennálló felelősséget, különösen a szándékos károkozást, a svéd termékfelelősségi törvény (Produktansvarslagen) szerinti felelősséget és a felróhatóan okozott személyi sérülésért fennálló felelősséget. Az ilyen felelősségkorlátozások nem alkalmazandók továbbá, ha és olyan mértékben, amelyért Kia külön jótállást vállalt.

14.3. A Kia felesleges kiadásokért fennálló felelősségére a 14.1. és 14.2. pontok megfelelően alkalmazandók.

14.4. A károk megelőzése és minimalizálása érdekében a Felhasználó köteles észszerűen elvárható erőfeszítéseket tenni.

Szlovákia

14.1. Az alkalmazandó szlovák jogszabályok által megengedett mértékben a Kia szerződésen, illetve jogszabályon alapuló (különösen a ténylegesen felmerült kárért és az elmaradt haszonért fennálló) kártérítési felelőssége jogalaptól függetlenül korlátozott. A Kia csupán azokért a károkért felel, amelyeket a szerződés aláírásakor előre látott, vagy kötelességszegése lehetséges eredményeként előre láthatott volna, figyelembe véve az összes tényt, amelyről a Kia tudott vagy megfelelő gondossággal eljárva tudnia kellett volna.

14.2. A felelősség előbbi korlátozásai a jogszabályon alapuló kötelező felelősségre nem alkalmazhatók. Emellett a felelősség e korlátozásai nem alkalmazhatók, ha és amilyen mértékben a Kia egyedi jótállást vállalt.

14.3. A károk megelőzése és minimalizálása érdekében a Felhasználó köteles észszerűen elvárható erőfeszítéseket tenni.15. A helyi jognak megfelelő módosítások

A táblázat tartalmaz az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti ország jogán alapuló egyedi módosításokat is.

Belgium

A 4.1 pont utolsó mondata az alábbiak szerint módosul:
Az alkalmazandó jog szerint kötelezően alkalmazandó jogosultságoknak nem ellentmondva Ön az előzetes jóváhagyásunk nélkül sem részben, sem egészben nem állíthatja elő, nem továbbíthatja (sem elektronikusan, sem másképp) nem módosíthatja, nem mutathatja be, nem küldheti tovább, nem adhatja használatba, nem kapcsolhatja össze és máshogyan sem használhatja a Szolgáltatásokat semmilyen nyilvános vagy üzletszerű célból.

11.4 pont 1 bekezdése az alábbiak szerint módosul:
jelen szerződés szerinti jogainkat és kötelezettségeinket jogosultak vagyunk akár részben, akár egészben más szolgáltatóra engedményezni a Felhasználó 6 hetes értesítése mellett, az Ön hozzájárulása nélkül, feltéve, hogy ez az Önt mint fogyasztót megillető garanciákat nem korlátozza.

A 13. pont az alábbiak szerint módosul:
A Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a szerződés megkötése az ő jóváhagyásával kezdődik, azon a napon, amikor elfogadja a jelen Felhasználási Feltételeket, mellyel elismeri, hogy elveszti elálláshoz való jogát, a belga gazdasági jogi törvénykönyv VI.53.13 cikke alapján.

Csehország

A 12.2 pont törlendő, és az alábbira cserélendő:
Ha Ön fogyasztó, amellett, hogy cseh bíróságok előtt vagy más joghatóságokban igényt érvényesíthet, ha az alkalmazandó jogszabályok lehetővé teszik, akkor a jelen Felhasználási feltételek által szabályozott szerződésből eredő vagy azzal összefüggő fogyasztói jogvita alternatív rendezésére is jogosult egy jóváhagyott alternatív vitarendezési fórum előtt. A jóváhagyott alternatív vitarendezési fórumok hatályos listáját, valamint az alkalmazandó alternatív vitarendezési eljárásról további információkat a Cseh Kereskedelmi Felügyeleti Hatóság honlapján (https://www.adr.coi.cz) találhat.
Ön továbbá online panaszt nyújthat be egy alternatív vitarendezési fórumhoz a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ oldalon elérhető online vitarendezési (ODR) platformon.

A 13. pont törlendő, és az alábbira cserélendő:
A Felhasználó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy jóváhagyásával a Szolgáltatások nyújtására irányuló szerződés azon a napon kezdődik el, amelyen a Felhasználó elfogadja a jelen Felhasználási feltételeket, és így elismeri, hogy az elállástól való jogát a cseh Polgári Törvénykönyv 1837 (I) §-a alapján elveszíti.

Hollandia

A 10.1. pont az alábbiakkal kerül kiegészítésre:
A Kia fenntartja a jogát, hogy a Felhasználási Feltételeket és/vagy a Szolgáltatásokat indokolt esetben módosítsa. A Felhasználót értesíteni fogjuk minden, a jelen Felhasználási Feltételeket és/vagy a Szolgáltatásokat érintő módosításról. Ezen módosítások az értesítés Felhasználó általi kézhezvételét követő 6 hét elteltével lépnek hatályba.

Lengyelország

13. A Felhasználó nem jogosult elállni. Ez abban az esetben is így van, ha a Felhasználó fogyasztónak minősül arra tekintettel, hogy az UVOalkalmazás és Szolgáltatások használata során a Felhasználó olyan digitális tartalomhoz fér hozzá, amelyet a KIA tartós adathozdozón nem bocsát a Felhasználó rendelkezésére. Amennyiben Ön fogyasztó, elfogadja és egyetért azzal, hogy az UVO-alkalmazás letöltésével hozzájárulását adja a KIA teljesítésének azonnali megkezdéséhez, valamint, hogy nem gyakorolhatja az elállás jogát.

Magyarország

A jelen Felhasználási feltételeket elektronikus úton kötjük meg. A Felhasználási feltételek a Szolgáltatásoknak a "BELEEGYEZEM" gombbal történő aktiválásával kerülnek megkötésre. A Felhasználási feltételek nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és Ön képes lesz azokat adathordozóján vagy elektronikus médiumán tárolni, azokhoz hozzáférni és azokat sokszorosítani. Bármilyen jogilag kötelező nyilatkozat megtételét megelőzően biztosítani fogjuk Önnek a technikai eszközöket az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítására és kijavítására.

A 12.2 pont nem alkalmazandó Önre, ha Ön fogyasztónak minősül.A szolgáltatások leírása

1. Távoli vezérlés

1.1. A klíma távoli vezérlése (kizárólag elektromos járművek esetében): A Szolgáltatás lehetővé teszi a Felhasználónak, hogy távolról vezérelje és időzítse elektromos járművének légkondicionálását, beleértve az UVO-alkalmazás segítségével elvégzett jégmentesítést is.

1.2. Távoli töltés (kizárólag elektromos és plug-in hibrid járművek esetében): A Szolgáltatás lehetővé teszi a Felhasználónak, hogy távolról elindítsa és leállítsa az elektromos és plug-in hibrid jármű akkumulátorának töltését, és hogy a töltést megtervezze az UVO-alkalmazás segítségével.

1.3. Az ajtók távoli vezérlése: A Szolgáltatás segítségével – meghatározott felhasználói felületeken keresztül – a Felhasználó távolról bezárhatja/kinyithatja a jármű ajtóit. A Felhasználó minden ajtót be tud zárni és ki tud nyitni. A szolgáltatás biztonságos használata érdekében az alkalmazás számos előfeltétel meglétét ellenőrzi. A szolgáltatás olyan helyzetekben segíthet, amikor a Felhasználó nem emlékszik arra, hogy megfelelően bezárta-e a járművet. Ilyenkor a szolgáltatás segítségével a Felhasználó ezt távolról is megteheti.

1.4. Felhasználói profil továbbítása: a Szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a felhasználó az UVOalkalmazáson belül ellenőrizze és megváltoztassa a gépjármű-beállításokat. A felhasználó a beállításokra vonatkozó információkat elmentheti és a gépjárművére alkalmazhatja.

2. Földrajzi információs rendszer (GIS)

2.1. Küldés az autóra: A Szolgáltatással a Felhasználó megadhatja az őt érdeklő helyeket („POI”) a jármű navigációs rendszerének, mely a gyújtás bekapcsolását követően az adott helyre vonatkozóan az azonnal információkat küld neki.

2.2. Autókereső: Ezzel a Szolgáltatással a Felhasználó megkeresheti a járművét. Az UVO alkalmazás megjeleníti, hogy hol található a jármű.

2.3. Utazások: A Szolgáltatás összefoglalót készít minden utazásról, melyben megjelöli az adott utazás dátumát és idejét, az átlagos és maximális sebességet, a levezetett távolságot és az utazási időt.

2.4. Utolsó mérföld navigáció: a Szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a Felhasználó a gépjárműve leparkolását követően a végső úticélja eléréséig okostelefonja használatával folytassa a navigációt.

2.5. Parkoló-segéd üzemmód: Amennyiben a szolgáltatás aktiválásra kerül és a gépjárművet más személy vezeti, a Felhasználó számára lehetővé teszi a gépjármű helyzetének, a gyújtás legutolsó lekapcsolása idejének, a vezetési időnek, a megtett távolságnak és csúcssebességnek a nyomon követését.

3. Járműinformáció

3.1. A jármű állapota: A Szolgáltatás a Felhasználónak az alábbi járműinformációkat jeleníti meg az UVO-alkalmazásban:
3.1.1.Az ajtók állapota
3.1.2. A csomagtartó/motorháztető állapota
3.1.3. A klíma állapota
3.1.4. Az akkumulátor töltöttsége, a töltőcsatlakozó állapota, töltési állapot (csak elektromos járművek esetében)
3.1.5. Üzemanyagszint
3.1.6. Ülésfűtés és szellőztetés állapota
3.1.7. Ablak állapota
3.1.8. Napfénytető állapota
3.1.9. 12V akkumulátor állapota
3.1.10. Világítás állapota

3.2. Járműjelentés: A Felhasználó az UVO-alkalmazáson keresztül jelentést kap. A jelentés járműdiagnosztikai és a vezetési szokásokkal kapcsolatos információkat tartalmaz. A Felhasználó tájékoztatást kap a karbantartást vagy javítást igénylő problémákról, a probléma súlyosságáról, valamint a javítás/karbantartás sürgősségéről és az ajánlott intézkedésekről.

3.3. Járműdiagnosztika: Automatikusan működő diagnosztikai Szolgáltatás. A gyújtás bekapcsolásakor a jármű automatikus diagnosztikai vizsgálatot végez (Diagnosztikai hibakód [„DTC”]). Hiba érzékelése esetén a Felhasználó üzenetet kap, amely elmagyarázza az érzékelt hibát, annak súlyosságát és a javasolt intézkedést.

4. Riasztás és biztonság

4.1. Figyelmeztető jelzés: Figyelmeztető jelzést adó rendszer. A Felhasználó az UVO-alkalmazásban megjelenő értesítő üzenetet kap minden olyan esetben, amikor nyitva van az ablak, amíg a gyújtás ki van kapcsolva.

4.2. Riasztó (csak riasztórendszerrel ellátott járművek esetében): Riasztórendszer. A Felhasználó az UVO-alkalmazásban megjelenő értesítő üzenetet kap minden olyan esetben, amikor bekapcsol a riasztó.

4.3. Az akkumulátor töltöttségére vonatkozó figyelmeztetés: Riasztásjelző-rendszer eleme. Amennyiben a 12V akkumulátor töltöttsége egy adott szint alá megy, a Felhasználó az UVOalkalmazáson belül megjelenítve erről értesítő-üzenetet kap.

4.4. Hátsó utasülés riasztó: Figyelmeztetőjelző–rendszer eleme. Amennyiben a hátsó ülésen mozgás érzékelhető, a Felhasználó az UVO-alkalmazáson belül megjelenítve erről értesítő-üzenetet kap.

4.5. Alapjárat riasztó: Figyelmeztetőjelző–rendszer eleme. Amennyiben a gépjármű sebességváltója parkoló-állásban áll úgy, hogy a gépjármű motorja még jár és egy ajtó nyitva van, a Felhasználó az UVO-alkalmazáson belül megjelenítve erről értesítő-üzenetet kap.

v08-06-2020

KIA UVO
Adatvédelmi tájékoztató – UVO-alkalmazás

1. Bevezető

A Kia UVO Connected GmbH (regisztrációs száma: HRB 112541; a továbbiakban: „Kia”, illetve a többes szám első személy különböző alakjai) jelen Adatvédelmi tájékoztatója alkalmazandó az UVO-alkalmazáson (a továbbiakban: „UVO-alkalmazások”) keresztül nyújtott Kia UVO-szolgáltatásokkal (a továbbiakban: „Szolgáltatások”) kapcsolatban gyűjtött és kezelt személyes adatokra. A Kia-nál rendkívül komolyan vesszük az Ön adatainak védelmét, és személyes adatait kizárólag az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kezeljük.
A jelen Adatvédelmi tájékoztatót bármikor módosíthatjuk és/vagy kiegészíthetjük. A módosításokra és/vagy kiegészítésekre különösen új technológiák alkalmazása vagy új szolgáltatások bevezetése miatt lehet szükség. A változásokat weboldalainkon és/vagy az UVO-alkalmazásban tesszük közzé.

2. Az adatkezelő

A Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban gyűjtött és kezelt személyes adatokért felelős adatkezelő a Kia UVO Connected GmbH.

3. Kapcsolattartó és adatvédelmi tisztviselő

3.1 Amennyiben a jelen Adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatban kérdése van, vagy szeretné gyakorolni valamely jogát, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz:
Kia UVO Connected GmbH
Email: info@kia-uvo.eu
Levelezési cím: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main (Németország)
Telefonszám: +36 80 315 542

3.2 A választása szerint Ön adatvédelmi tisztviselőnket is megkeresheti:
Email: dpo@kia-uvo.eu
Levelezési cím: Data Protection Officer, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main (Németország)

4. Az adatkezelés céljai és jogalapja, az adatok kategóriái

A Szolgáltatásokkal kapcsolatban az Ön személyes adatait csak a Szolgáltatásokról szóló szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges mértékben (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), illetve jogos érdekből (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) gyűjtjük és kezeljük. A Szolgáltatásokra vonatkozó további információkért kérjük, tekintse meg az „UVO Felhasználási feltételek – Alkalmazás” adott szolgáltatásra vonatkozó leírását. Az alábbi 4. pontban meghatározott (személyes) adatokat közvetlenül az UVO-alkalmazásból gyűjtjük, és azokat a Szolgáltatásokkal összefüggésben kezeljük.
Új mobilitási és mobilitással kapcsolatos termékek és/vagy szolgáltatások kifejlesztése, valamint termékeink biztonsága és/vagy szolgáltatásaink fejlesztése érdekében a Szolgáltatások elemzését és fejlesztését a továbbiakban is folytatjuk. Ezért ezeket az adatokat a fejlesztési lehetőségek meghatározása érdekében statisztikai és matematikai modellek alapján automatikusan elemezzük.
A Szolgáltatások nyújtásához az alábbi 4. pontban (a VCRM személyes adatok kivételével) meghatározott adatokra van szükség. Az említett információk hiányában a Szolgáltatások nem biztosíthatók.
Egyéb célokból csak akkor kezeljük a személyes adatait, ha arra valamilyen jogi előírás kötelez minket (például ha bíróságoknak vagy ügyészségeknek kell átadnunk az adatokat), ha Ön hozzájárult az adott adatkezeléshez, illetve ha az adatkezelés az alkalmazandó jog szerint egyébként jogszerű. Ha az adatkezelésre egyéb célból kerül sor, szükség esetén további tájékoztatást nyújtunk Önnek. A Szolgáltatásokkal kapcsolatban csak akkor alkalmazunk automatizált döntéshozatalt (ideértve profilalkotást is), ha arról egyéb módon kifejezetten értesítettük Önt.
Ha egy másik személy használja az UVO-alkalmazást, amellyel ugyanahhoz a gépjárműhöz kapcsolódik, mint Ön, a másik felhasználó az UVO-alkalmazáson keresztül (az „autókereső” szolgáltatás használatával) láthatja a gépjármű helymeghatározó adatait, akkor is, ha az adott időpontban Ön használja a gépjárművet. Ez csak a gépjármű aktuális helyzetétől számított három kilométer sugarú körben lehetséges. A másik felhasználó azonban nem férhet hozzá az Ön aktuális útvonalaihoz.

4.1 Regisztráció az UVO-alkalmazásra:
Az UVO-alkalmazás használatához Önnek regisztrálnia kell. Ahhoz, hogy létrejöjjön a kapcsolat az érintett autó és azon végfelhasználói készülék között, amelyre az UVOalkalmazást telepítették, azonosításra van szükség.
Ezért a szerződés megkötése és/vagy teljesítése érdekében elkerülhetetlen a következő személyes adatok kezelése:: e-mail-cím, név, jelszó, születési idő, mobiltelefonszám, ellenőrző PIN-kód, gépjármű-azonosító és aktiváló kód.

4.2 Bejelentkezés:
Az UVO-alkalmazáshoz kapcsolódó Szolgáltatások igénybevételéhez Önnek be kell jelentkeznie. A bejelentkezés után megadhatja a gépjárműveit, és igénybe veheti az UVOszolgáltatásokat.
Ebből a célból a szerződés teljesítése érdekében elkerülhetetlen a következő személyes adatok kezelése:: e-mail-cím és jelszó.

4.3 Térkép és keresősáv a Home menüben: A Home menü térkép-funkciója lehetővé teszi az Ön aktuális pozíciójának a meghatározását, a keresősáv segítségével pedig az Önt érdeklő helyek (points of interest; „POI”) válnak kereshetővé.
Ebből a célból a szerződés teljesítése érdekében elkerülhetetlen a következő személyes adatok kezelése:: GPS adatok, keresési kulcsszavak, okostelefon nyelvi beállításai.

4.4 A klíma távoli vezérlése: A Szolgáltatás lehetővé teszi, hogy távolról vezérelje és időzítse elektromos járművének légkondicionálását, beleértve az UVO-alkalmazás segítségével elvégzett jégmentesítést is.
Ebből a célból a szerződés teljesítése érdekében elkerülhetetlen a következő személyes adatok kezelése:: alvázszám, gépjármű-azonosító, dátum- és időbélyegző, GPS-adatok, a kilométer-számlálóval kapcsolatos és a gépjármű állapotára vonatkozó információk (a légkondicionálás állapota, a motor állapota, az ajtók/csomagtartó/ablakok/motorháztető nyitott/zárt állapota).

4.5 Távoli töltés: A Szolgáltatás lehetővé teszi, hogy Ön távolról elindítsa és leállítsa az elektromos jármű akkumulátorának töltését, és hogy a töltést megtervezze az UVOalkalmazás segítségével.
Ebből a célból a szerződés teljesítése érdekében elkerülhetetlen a következő személyes adatok kezelése:: alvázszám, gépjármű-azonosító, dátum- és időbélyegző, GPS-adatok, a kilométer-számlálóval kapcsolatos és a gépjármű állapotára vonatkozó információk (a légkondicionálás állapota, a motor állapota, az ajtók/csomagtartó/ablakok/motorháztető nyitott/zárt állapota, gumiabroncsnyomás, a fékolaj/motorolaj állapota, töltöttség, a tartaléktöltésre vonatkozó információ, töltési idő és a töltőcsatlakozó típusára vonatkozó információ).

4.6 Az ajtók távoli vezérlése: Az ajtók távoli vezérlésével – meghatározott felhasználói felületeken keresztül – Ön távolról bezárhatja/kinyithatja a jármű ajtóit. Minden ajtót be tud zárni és ki tud nyitni. A szolgáltatás biztonságos használata érdekében az alkalmazás számos feltétel meglétét ellenőrzi. A szolgáltatás olyan helyzetekben segíthet Önnek, amikor nem emlékszik, hogy megfelelően bezárta-e a járművet. Ilyenkor a szolgáltatás segítségével ezt távolról is megteheti.
Ebből a célból a szerződés teljesítése érdekében elkerülhetetlen a következő személyes adatok kezelése:: alvázszám, gépjármű-azonosító, dátum- és időbélyegző, GPS-adatok, a kilométer-számlálóval kapcsolatos információk és a jármű állapotára vonatkozó információk (a légkondicionálás állapota, a motor állapota, az ajtók/csomagtartó/ablakok/motorháztető nyitott/zárt állapota, gumiabroncsnyomás, a sebességváltó/az ülések helyzete, az üzemanyagszint és a fékolaj/motorolaj állapota).

4.7 Küldés az autóra: A Szolgáltatással Ön megadhatja az Önt érdeklő helyeket (POI) a jármű navigációs rendszerének, és a gyújtás bekapcsolását követően az adott helyre vonatkozóan az azonnal információkat küld Önnek.
Ebből a célból a szerződés teljesítése érdekében elkerülhetetlen a következő személyes adatok kezelése:: GPS adatok, alvázszám, gépjármű-azonosító, dátum- és időbélyegző, valamint az Önt érdeklő helyekre (POI) vonatkozó információk, keresési kulcsszavak, okostelefon nyelvi beállításai.

4.8 Autókereső: Ezzel a Szolgáltatással megkeresheti a járművét. Az UVO-alkalmazás megjeleníti, hogy hol található a jármű.
Ebből a célból a szerződés teljesítése érdekében elkerülhetetlen a következő személyes adatok kezelése:: alvázszám, gépjármű-azonosító, GPS-adatok, valamint dátum- és időbélyegző.

4.9 Utazások: A Szolgáltatás összefoglalót készít minden utazásról, melyben megjelöli az adott utazás dátumát és idejét, az átlagos és maximális sebességet, a levezetett távolságot és az utazási időt.
Ebből a célból a szerződés teljesítése érdekében elkerülhetetlen a következő személyes adatok kezelése:: alvázszám, gépjármű-azonosító, GPS-adatok, dátum- és időbélyegző, a vezetéssel kapcsolatos információk (a megtett távolság, az átlagos sebesség, a maximális sebesség, a teljes üzemanyag-fogyasztás, a teljes energiafogyasztás, teljes villamosenergiafogyasztás, vezetési idő, bemelegedési idő, átlagos futásteljesítmény).

4.10 A jármű állapota: A Szolgáltatás az alábbi járműinformációkat jeleníti meg Önnek az UVOalkalmazásban:
(a) Az ajtók állapota
(b) A csomagtartó/motorháztető állapota
(c) A klíma állapota
(d) Az akkumulátor töltöttsége, a töltőcsatlakozó állapota, töltési állapot (csak elektromos járművek esetében)
(e) Üzemanyagszint
(f) Ülésfűtés és szellőztetés állapota
(g) Ablak állapota
(h) 12V akkumulátor állapota
(i) Világítás állapota

Ebből a célból a szerződés teljesítése érdekében elkerülhetetlen a következő személyes adatok kezelése:: alvázszám, gépjármű-azonosító, SIM azonosító, dátum- és időbélyegző, GPS-adatok, a kilométer-számlálóval kapcsolatos információk és a gépjármű állapotára vonatkozó információk (a motor és sebességváltó állapotára vonatkozó információ, ajtóra, motorháztetőre, csomagtartóra és napfénytetőre vonatkozó információ, fűtés, szellőztetés és légkondicionálás (HVCA) állapotára vonatkozó információ, az akkumulátor és üzemanyag állapotára, valamint a tank kiürüléséig megtehető távolságra (DTE) vonatkozó információ, folyadékok (tisztító folyadék és fékolaj) állapotára vonatkozó információ, gumiabroncs, lámpák, okoskulcs állapotára vonatkozó információ, elektromos jármű (EV) állapota).

4.11 Járműjelentés: Ön az UVO-alkalmazáson keresztül jelentést kap. A jelentés járműdiagnosztikai és a vezetési szokásokkal kapcsolatos információkat tartalmaz. Ön tájékoztatást kap a karbantartást vagy javítást igénylő problémákról, a probléma súlyosságáról, valamint a javítás/karbantartás sürgősségéről és az ajánlott intézkedésekről.
Ebből a célból a szerződés teljesítése érdekében elkerülhetetlen a következő személyes adatok kezelése::GPS-adatok, alvázszám, gépjármű-azonosító, dátum- és időbélyegző, a jármű állapotára vonatkozó információk (a motor állapota), a vezetési szokásokra vonatkozó információk (az autó sebességére vonatkozó információk [maximális és átlagos sebesség], a gyorsulással kapcsolatos információk, a megtett távolság és az akkumulátor fogyasztása [elektromos járművek esetében]).

4.12 Járműdiagnosztika: Automatikusan működő diagnosztikai Szolgáltatás. A gyújtás bekapcsolásakor a jármű automatikus diagnosztikai vizsgálatot végez (Diagnosztikai hibakód [„DTC”]). Hiba érzékelése esetén Ön üzenetet kap, amely elmagyarázza az érzékelt hibát, annak súlyosságát és a javasolt intézkedést.
Ebből a célból a szerződés teljesítése érdekében elkerülhetetlen a következő személyes adatok kezelése:: alvázszám, gépjármű-azonosító, dátum- és időbélyegző, a kilométerszámlálóval kapcsolatos információk, a diagnosztikai vizsgálat eredményei, GPS-adatok és a gépjármű állapotára vonatkozó információk (a légkondicionálás állapota, a motor állapota, az ajtók/csomagtartó/ablakok/motorháztető nyitott/zárt állapota, gumiabroncsnyomás, a sebességváltó/az ülések helyzete, az üzemanyagszint, a fékolaj/motorolaj állapota és az akkumulátor állapota).

4.13 Figyelmeztető jelzés: Figyelmeztető jelzést adó rendszer. Ön az UVO-alkalmazásban megjelenő értesítő üzenetet kap minden olyan esetben, amikor nyitva van az ablak, amíg a gyújtás ki van kapcsolva.
Ebből a célból a szerződés teljesítése érdekében elkerülhetetlen a következő személyes adatok kezelése:: alvázszám, gépjármű-azonosító, SIM azonosító, dátum- és időbélyegző, GPS-adatok, a kilométer-számlálóval kapcsolatos információk és a jármű állapotára vonatkozó információk ( a motor és sebességváltó állapotára vonatkozó információ, ajtóra, motorháztetőre, csomagtartóra és napfénytetőre vonatkozó információ, fűtés, szellőztetés és légkondicionálás (HVCA) állapotára vonatkozó információ, az akkumulátor és üzemanyag állapotára, valamint a tank kiürüléséig megtehető távolságra (DTE) vonatkozó információ, folyadékok (tisztító folyadék és fékolaj) állapotára vonatkozó információ, gumiabroncsok, lámpák, okoskulcs állapotára vonatkozó információ, elektromos jármű (EV) állapota).

4.14 Riasztó (csak riasztórendszerrel ellátott járművek esetében): Riasztórendszer. Ön az UVO-alkalmazásban megjelenő értesítő üzenetet kap minden olyan esetben, amikor bekapcsol a riasztó.
Ebből a célból a Szolgáltatások nyújtása érdekében elkerülhetetlen a következő személyes adatok kezelése:: alvázszám, gépjármű-azonosító, dátum- és időbélyegző, GPS-adatok, a kilométer-számlálóval kapcsolatos információk és a gépjármű állapotára vonatkozó információk (a légkondicionálás állapota, a motor állapota, az ajtók/csomagtartó/ablakok/motorháztető nyitott/zárt állapota, gumiabroncsnyomás, a sebességváltó/az ülések helyzete, az üzemanyagszint és a fékolaj/motorolaj állapota).

4.15 Jármű ügyfélkapcsolati menedzsment (VCRM) adatok: Ha aktiválja a „Termék- /Szolgáltatásfejlesztés” funkciót, a jármű teljesítményével, használatával, üzemeltetésével és állapotával kapcsolatos adatokat kezelünk, annak érdekében, hogy az Ön hozzájárulása alapján javítsuk a termék és a szolgáltatás minőségét. Hozzájárulása önkéntes, és a megfelelő gomb kikapcsolásával bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét. Az adatokat az összegyűjtésük és a szervereinkre történő megérkezésük után 7 napon belül anonimizáljuk. A „Termék- /Szolgáltatásfejlesztés” aktiválásához technikai okokból a földrajzi információs rendszert (Geographic Information System –„GIS”) is aktiválni kell.
Ebből a célból a szerződés megkötése és teljesítése érdekében az alábbi személyes adatok kezelésére kerül sor:: a légkondicionáló rendszer állapotára vonatkozó információk, az akkumulátor állapotára vonatkozó információk, a műszaki és a stabilitással kapcsolatos rendszerekre vonatkozó információk, a légkondicionálással és a fűtéssel kapcsolatos információk, a motorral, a fékkel és az erőátviteli rendszer állapotával kapcsolatos információk, a funkciókkal kapcsolatos információk, a sebességfokozattal és a fogyasztással kapcsolatos információk, a figyelmeztető és segítségnyújtó rendszerrel kapcsolatos információk, a kormánnyal és a gumiabroncsokkal kapcsolatos információk, a motorral és a töltéssel kapcsolatos információk, az elektromos járművek használatára és állapotára vonatkozó információk, a multimédiával kapcsolatos használati és állapotinformációk, valamint a GPS-re és a sebességre vonatkozó információk.

4.16 Felhasználói profil továbbítása: a Szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a felhasználó az UVOalkalmazáson belül ellenőrizze és megváltoztassa a gépjármű-beállításokat. A felhasználó a beállításokat elmentheti és a saját gépjárművén használhatja.
Ebből a célból a Szolgáltatások nyújtása érdekében elkerülhetetlen a következő személyes adatok kezelése szükséges:: alvázszám, gépjármű-azonosító, felhasználó telefonszáma, SMS autentikációs kód, felhasználó PIN kódja, jelentés időpontja, gépjármű-beállításra vonatkozó információ, rendszer-beállításra vonatkozó információ, navigáció-beállításra vonatkozó információ, az Önt érdeklő helyek (POI) navigációs információi, profilkép (ha beállításra került).

4.17 Utolsó mérföld navigáció: a Szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a felhasználó a gépjárműve leparkolását követően a végső úticélja eléréséig okostelefonja használatával folytassa a navigációt.
Ebből a célból a Szolgáltatások nyújtása érdekében elkerülhetetlen a következő személyes adatok kezelése, valamint a gépjármű központi egységéből a következő adatok kerülnek összegyűjtésre és/vagy továbbításra:: alvázszám, gépjármű-azonosító, SIM azonosító, cím, név, a felhasználó és a gépjármű helymeghatározási adatai, útpontra vonatkozó információ, idő, sebesség.

4.18 Parkoló-segéd üzemmód: Amennyiben a szolgáltatás aktiválásra kerül és a gépjárművet más személy vezeti, a felhasználó számára lehetővé teszi a gépjármű helyzetének, a gyújtás legutolsó lekapcsolása időpontjának, a vezetési időnek, a megtett távolságnak és a csúcssebességnek a nyomon követését.
Ebből a célból a Szolgáltatások nyújtása érdekében elkerülhetetlen a következő személyes adatok kezelése:: alvázszám, gépjármű-azonosító, SIM azonosító, Parkoló-segéd üzemmód státuszára vonatkozó információ (aktiválás státusza, az üzemmód kezdetének és végének időpontja, eltelt idő, utazással töltött idő, alapjárati idő, maximum sebesség, megtett út), gépjármű adatok (helymeghatározás, sebesség, idő, pontosság, útirány).

4.19 Az akkumulátor töltöttségére vonatkozó figyelmeztetés: Riasztásjelző-rendszer eleme. Amennyiben a 12V akkumulátor töltöttsége egy adott szint alá megy, a felhasználó az UVOalkalmazáson belül megjelenítve erről értesítő-üzenetet kap.
Ebből a célból a Szolgáltatások nyújtása érdekében elkerülhetetlen a következő személyes adatok kezelése:alvázszám, gépjármű-azonosító, SIM azonosító, akkumulátor állapota, gépjármű-állapot riasztó típusa.

4.20 Hátsó utasülés riasztó: Figyelmeztetőjelző–rendszer eleme. Amennyiben a hátsó ülésen mozgás érzékelhető, a felhasználó az UVO-alkalmazáson belül megjelenítve erről értesítőüzenetet kap.
Ebből a célból a Szolgáltatások nyújtása érdekében elkerülhetetlen a következő személyes adatok kezelése::alvázszám, gépjármű-azonosító, SIM azonosító, dátum- és időbélyegző, GPS-adatok, a kilométer-számlálóval kapcsolatos információk és a jármű állapotára vonatkozó információk (a motor és sebességváltó állapotára vonatkozó információ, ajtóra, motorháztetőre, csomagtartóra és napfénytetőre vonatkozó információ, fűtés, szellőztetés és légkondicionálás (HVCA) állapotára vonatkozó információ, az akkumulátor és üzemanyag állapotára, valamint a tank kiürüléséig megtehető távolságra (DTE) vonatkozó információ, folyadékok (tisztító folyadék és fékolaj) állapotára vonatkozó információ, gumiabroncsok, lámpák, okoskulcs állapotára vonatkozó információ, elektromos jármű (EV) állapota).

4.21 Alapjárat riasztó: Figyelmeztetőjelző-rendszer eleme. Amennyiben a gépjármű sebességváltója parkoló-állásban áll úgy, hogy a gépjármű motorja még jár és egy ajtó nyitva van, a felhasználó az UVO-alkalmazáson belül megjelenítve erről értesítő-üzenetet kap.
Ebből a célból a Szolgáltatások nyújtása érdekében elkerülhetetlen a következő személyes adatok kezelése:: alvázszám, gépjármű-azonosító, SIM azonosító, dátum- és időbélyegző, GPS-adatok, a kilométer-számlálóval kapcsolatos információk és a jármű állapotára vonatkozó információk (a motor és sebességváltó állapotára vonatkozó információ, ajtóra, motorháztetőre, csomagtartóra és napfénytetőre vonatkozó információ, fűtés, szellőztetés és légkondicionálás (HVCA) állapotára vonatkozó információ, az akkumulátor és üzemanyag állapotára, valamint a tank kiürüléséig megtehető távolságra (DTE) vonatkozó információ, folyadékok (tisztító folyadék és fékolaj) állapotára vonatkozó információ, gumiabroncsok, lámpák, okoskulcs állapotára vonatkozó információ, elektromos jármű (EV) állapota).

5. Az Ön jogai

Ha hozzájárulását adta a személyes adatokkal végzett valamely adatkezelési tevékenységhez, azt a jövőre nézve bármikor jogosult visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőzően elvégzett adatkezelés jogszerűségét.
Az alkalmazandó adatvédelmi jog szerint Ön a következő jogokkal rendelkezhet: kérelmezheti a személyes adataihoz való hozzáférést, személyes adatai helyesbítését, azok törlését, kezelésének korlátozását és az adathordozhatóságot, valamint tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.
Ezenkívül panaszt nyújthat be az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz.
Felhívjuk a figyelmét, hogy az alkalmazandó nemzeti adatvédelmi jog korlátozhatja a fent említett jogokat.

5.1 Hozzáférési jog:: Ön jogosult lehet arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, kérelmezheti a személyes adatokhoz történő hozzáférést. Többek között a következő információkhoz férhet hozzá: az adatkezelés céljai, az érintett személyes adatok kategóriái és azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják. Ez a jog azonban nem abszolút, azaz más személyek érdekei korlátozhatják az Ön hozzáférési jogát.
Ön jogosult lehet arra, hogy másolatot igényeljen az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokról. Az Ön által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthatunk fel.

5.2 A helyesbítéshez való jog:: Ön jogosult lehet arra, hogy kérésére helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljától függően Ön jogosult lehet arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

5.3 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):: Bizonyos körülmények esetén Ön jogosult lehet arra, hogy kérésére töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, mi pedig kötelesek lehetünk a személyes adatok törlésére.

5.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog:: Bizonyos körülmények esetén Ön jogosult lehet arra, hogy kérésére korlátozzuk az Önre vonatkozó személyes adatok kezelését. Ebben az esetben az érintett adatokat megjelöljük, és azokat csak bizonyos célokra kezelhetjük.

5.5 Az adathordozhatósághoz való jog:: Bizonyos körülmények esetén Ön jogosult lehet arra, hogy az Önre vonatkozó, rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult lehet arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ebben mi megakadályoznánk.

5.6 A tiltakozáshoz való jog:: Bizonyos körülmények esetén Ön jogosult lehet arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a személyes adatai általunk végzett kezelése ellen, mi pedig kötelesek lehetünk személyes adatai kezelésének abbahagyására. Ezenkívül, ha a személyes adatai kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ebben az esetben a továbbiakban e célból nem kezeljük a személyes adatait.5.7 Halál esetén a személyes adatokkal összefüggő jogok érvényesítése:: Ön jogosult arra, hogy külön rendelkezzen személyes adatai halála esetén történő tárolásáról és megosztásáról, mi pedig ennek megfelelően fogunk eljárni. Ezzel kapcsolatban harmadik féllel is megállapodhat, aki a megfelelő időpontban értesíteni fog minket az Ön rendelkezéseiről.

6. Az adatok címzettjei és a címzettek kategóriái

Csak olyan személyek férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz a Kia-nál, akiknek munkaköri feladataik teljesítéséhez szükségük van az adott információra.

A Kia az alábbi címzetteknek, illetve a címzettek alábbi kategóriáinak továbbíthatja az Ön személyes adatait az érintett célokból:

Harmadik felek: – a cégünktől különböző olyan magánfél szervezetek – akár kapcsolt vállalkozásaink, akár tőlünk független szervezetek –, amelyek a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározzák.
A Szolgáltatások nyújtása érdekében adatokat kell továbbítanunk (például az adatfeldolgozóinknak – lásd lent). Ehhez a technikai szolgáltatáshoz távközlési szolgáltatók távközlési szolgáltatásait vesszük igénybe (jelenlegi szolgáltatónk: Vodafone GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Düsseldorf, Németország).

Adatfeldolgozók: az Ön személyes adatai átadásra kerülhetnek bizonyos harmadik feleknek – akár kapcsolt vállalkozásainknak, akár tőlünk független szervezeteknek – annak érdekében, hogy a Kia nevében az adott adatkezelési célnak megfelelő utasítások alapján kezeljék az érintett adatokat. Az adatfeldolgozók szerződésben kötelezettséget vállalnak arra, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre a személyes adatok megóvása érdekében, valamint arra, hogy kizárólag az utasításoknak megfelelően kezelik a személyes adatokat.
- The data processor for the technical infrastructure and maintenance of the App Services are Hyundai Autoever Europe GmbH, Kaiserleistraße 8a, 63067 Offenbach am Main, Germany and Hyundai MnSOFT Inc., 74, Wonhyo-Ro, Youngsan-gu, 04365, Seoul, Korea.
- Szolgáltatásokhoz szükséges technikai infrastruktúra és a kapcsolódó karbantartás tekintetében a Hyundai Autoever Europe GmbH (Kaiserleistraße 8a, 63067 Offenbach am Main, Németország) és a Hyundai MnSOFT Inc. (74, Wonhyo-Ro, Youngsan-gu, 04365, Szöul, Korea) jár el adatfeldolgozóként.
- A telefonos ügyfélszolgálattal kapcsolatban eljáró adatfeldolgozók a Kia EUn/ EGT-n belül található kapcsolt vállalkozásai.
- Egyes speciális szolgáltatások biztosítása érdekében a KIA további adatfeldolgozókat vesz igénybe (pl. térképszolgáltatók).

Állami szervek, bíróságok, külső tanácsadók és más hasonló harmadik felek, amelyek közfeladatot ellátó szervnek minősülnek, az alkalmazandó jog által előírt vagy megengedett mértékben.

7. Határokon átnyúló adattovábbítás

Az Ön személyes adatainak egyes címzettjei az Ön országán és az EU-n/EGT-n kívüli területen, például a Koreai Köztársaságban találhatók, illetve előfordulhat, hogy egyes címzettek ilyen területen végzik az érintett műveleteiket, ahol lehetséges, hogy az adatvédelmi jogszabályok az Ön országának jogszabályai által biztosított védelemtől eltérő szintű védelmet biztosítanak, és amely területre vonatkozóan az Európai Bizottság nem fogadott el megfelelőségi határozatot. Az EU-n/EGT-n kívüli címzetteknek történő adattovábbítás esetén megfelelő garanciákat alkalmazunk, elsősorban olyan módon, hogy a címzettekkel az Európai Bizottság által elfogadott adattovábbítási megállapodásokat kötünk (például [a Bizottság 2010/87/EU és/vagy 2004/915/EK határozata szerinti] általános szerződési feltételeket), vagy egyéb intézkedéseket alkalmazunk az adatvédelem megfelelő szintjének biztosítása érdekében. Az általunk hozott intézkedések ismertetője beszerezhető az adatvédelmi tisztviselőnktől (lásd a fenti Error! Reference source not found.. pontot).

8. Az adattárolás időtartama

8.1 Az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően az Ön személyes adatait a Kia illetve szolgáltatói kizárólag addig tárolják –, amíg az a kötelezettségei teljesítéséhez és azoknak a céloknak a megvalósításához szükséges, amely célokból a személyesadat-gyűjtés történik. Ha a Kia-nak már nincs szüksége arra, hogy kezelje az Ön személyes adatait, töröljük őket a rendszereinkből és/vagy a nyilvántartásainkból, és/vagy intézkedünk az adatok megfelelő anonimizálásáról, hogy azok alapján a továbbiakban Önt ne lehessen azonosítani (kivéve, ha jogszabályi vagy hatósági kötelezettségeink teljesítése érdekében meg kell őriznünk az Önre vonatkozó információkat; például a szerződésekben, értesítésekben és hivatalos levelekben szereplő személyes adatokra jogszabályban előírt megőrzési követelmények vonatkozhatnak, amelyek az adatok 10 évig terjedő megőrzését is előírhatják).

8.2 Ha az adott esetre nem vonatkoznak jogszabályban előírt vagy hatósági adatmegőrzési időszakok, főszabály szerint a Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban kezelt összes személyes adatot azonnal töröljük vagy anonimizáljuk, miután befejeződött az adott egyedi szolgáltatásnyújtás, az alábbi kivételekkel:
A bejelentkezési adatokat a szerződés teljes időtartama alatt (tehát legfeljebb hét évig) megőrizzük.

8.3 A fiók visszaállítása alaphelyzetbe: UVO-fiókját a megfelelő beállítás segítségével (például az UVO-alkalmazásban) visszaállíthatja az alaphelyzetbe. Ebben az esetben az UVO-fiókjához tartozó összes személyes adat törlődik, kivéve, ha azokra megőrzési időszakok vonatkoznak (lásd a fenti Error! Reference source not found.. pontot). Az UVO-fiók visszaállításával Ön kilép az UVO-alkalmazásból, és ha használni szeretné a Szolgáltatásokat, újra be kell jelentkeznie, vagy más adatokkal kell belépnie.

9. Offline üzemmód

A megfelelő beállítással bekapcsolhatja az offline üzemmódot. Ha az offline üzemmód aktív, az UVO-funkciók nem működnek, és nem kerül sor személyes adatok – különösen helymeghatározó adatok (GPS-adatok) – gyűjtésére.

10. A helyi joggal kapcsolatos módosítások:

A helyi jog alapján a következő módosítások alkalmazandók:

Ausztria

A 8.1 pont az alábbiak szerint módosul:
Személyes adatait a Kia és/vagy a szolgáltatói szigorúan csak addig tárolják, ameddig az a kötelezettségeik teljesítéséhez és azoknak a céloknak a megvalósításához szükséges, amely célokból a személyes adatokat gyűjtik, az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban. Ha a Kia-nak már nincs szüksége arra, hogy kezelje az Ön személyes adatait, töröljük őket a rendszereinkből és/vagy a nyilvántartásainkból, és/vagy intézkedünk az adatok megfelelő anonimizálásáról, hogy azok alapján a továbbiakban Önt ne lehessen azonosítani (kivéve, ha jogszabályi vagy hatósági kötelezettségeink teljesítése érdekében meg kell őriznünk az Önre vonatkozó információkat; például a szerződésekben, értesítésekben és hivatalos levelekben szereplő személyes adatokra jogszabályban előírt megőrzési követelmények vonatkozhatnak, amelyek 7 évig terjedő megőrzést is előírhatnak). A megőrzési idő meghosszabbítható, különösen akkor, ha a Kia jogos érdekeinek érvényesítéséhez (például kilátásba helyezett vagy függőben lévő peres eljárás miatt) szükséges.

Belgium

A 8.1. pont alatt meghatározott adatmegőrzési idő Belgiumban a szerződéses viszonyra vonatkozó, szerződésekben, értesítésekben és hivatalos levelekben szereplő személyes adatok tekintetében az Ön és KIA között létrejött szerződéses kapcsolat megszűnésétől számított 10 év. Ha ezek az adatok bármilyen közigazgatási vagy bírósági eljárásban szükségesek, azokat a Kia az eljárások teljes időtartama alatt tárolhatja, ideértve bármely jogorvoslati lehetőség kimerítését is.

A belga adatvédelmi hatóság elérhetőségei az alábbiak:
Autorité de protection des données
Gegevensbeschermingsautoriteit
Rue de la presse 35
1000 Brussels
Tel: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
Email: contact(at)apd-gba.be

Hollandia

A 8.1 pont az alábbiak szerint módosul:
Hollandiában az általános számviteli célból előírt kötelező adatmegőrzési idő 7 év. Felhívjuk a figyelmet, hogy a megőrzési idő meghosszabbítható, különösen akkor, ha az alkalmazandó jog előírja azt, és/vagy a Kia jogos érdekeinek érvényesítéséhez (például kilátásba helyezett vagy függőben lévő peres eljárás miatt) szükséges.

Lengyelország

Az 5.6 pont az alábbiak szerint módosul:

A tiltakozáshoz való jog: Bizonyos körülmények esetén Ön jogosult lehet arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a személyes adatai általunk végzett kezelése ellen, mi pedig kötelesek lehetünk személyes adatai kezelésének abbahagyására. Ezenkívül ha a személyes adatainak kezelése közvetlen üzletszerzés céljából történik, és Ön hozzájárult az Önre vonatkozó személyes adatok e célból való kezeléséhez, Ön bármikor visszavonhatja az erre vonatkozóan megadott hozzájárulását, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ebben az esetben a továbbiakban e célból nem kezeljük a személyes adatait.

A 8.1. pont az alábbiak szerint módosul:

Személyes adatait a Kia és/vagy a szolgáltatói szigorúan csak addig tárolják, ameddig az a kötelezettségeik teljesítéséhez és azoknak a céloknak a megvalósításához szükséges, amely célokból a személyes adatokat gyűjtik, az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban. Ha a Kia-nak már nincs szüksége arra, hogy kezelje az Ön személyes adatait, töröljük őket a rendszereinkből és/vagy a nyilvántartásainkból, és/vagy intézkedünk az adatok megfelelő anonimizálásáról, hogy azok alapján a továbbiakban Önt ne lehessen azonosítani (kivéve, ha jogszabályi vagy hatósági kötelezettségeink teljesítése érdekében meg kell őriznünk az Önre vonatkozó információkat; például Lengyelországban az általános számviteli célból előírt kötelező adatmegőrzési idő az előző üzleti év végétől számított 5 év. Felhívjuk a figyelmet, hogy a megőrzési idő meghosszabbítható, különösen akkor, ha az alkalmazandó jog előírja azt, és/vagy a Kia jogos érdekeinek érvényesítéséhez (például kilátásba helyezett vagy függőben lévő peres eljárás miatt) szükséges.

A lengyel adatvédelmi hatóság elérhetőségei az alábbiak:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00 -193 Warszawa

E-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

Magyarország

A 8.1. pont az alábbiakra cserélendő:
Személyes adatait a Kia és/vagy a szolgáltatói szigorúan csak addig tárolják, ameddig az a kötelezettségeik teljesítéséhez és azoknak a céloknak a megvalósításához szükséges, amely célokból a személyes adatokat gyűjtik, az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban. Ha a Kia-nak már nincs szüksége arra, hogy kezelje az Ön személyes adatait, töröljük azokat a rendszereinkből és/vagy a nyilvántartásainkból, és/vagy intézkedünk az adatok megfelelő anonimizálásáról, hogy azok alapján a továbbiakban Önt ne lehessen azonosítani (kivéve, ha jogszabályi vagy hatósági kötelezettségeink teljesítése érdekében meg kell őriznünk az Önre vonatkozó információkat; például a szerződésekben, értesítésekben és hivatalos levelekben szereplő személyes adatokra jogszabályban előírt megőrzési követelmények vonatkozhatnak, amelyek számviteli dokumentumok esetén az azok kiállításától számított 8 évig terjedő megőrzést is előírhatnak). Ha ezek az adatok bármilyen közigazgatási vagy bírósági eljárásban szükségesek, azokat a Kia az eljárások teljes időtartama alatt tárolhatja, ideértve bármely jogorvoslati lehetőség kimerítését is.

A magyar adatvédelmi hatóság elérhetőségei az alábbiak:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,
Telefon: +36-1-391-1400,
Telefax: +36-1-391-1410,
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Olaszország

A fenti adatkezelési tájékoztatóban foglaltakkal ellentétben olyan mértékig, ameddig az Ön személyes adatainak kezelésére az olasz jogszabályok vonatkoznak, az alábbi szabályok az irányadók: (i) a Kia profilalkotás céljából az Ön személyes adatait az Ön hozzájárulása nélkül semmilyen esetben sem kezeli; (ii) amennyiben Ön a Kia meglévő ügyfele és a Kia-nak az e-mail címét megadta, akkor a fenti 5.6. pontban foglalt tiltakozási jogának sérelme nélkül a Kia e-mailben marketing célú üzeneteket küldhet Önnek az Ön által korábban megvásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz hasonló termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban; (iii) az adatmegőrzési idő tekintetében a Kia az esetleges marketinggel illetőleg profilalkotással kapcsolatban kezelt személyes adatait 24 illetőleg 12 hónapig őrzi meg, kivéve, ha az olasz adatvédelmi hatóság a Kia-t hosszabb adatmegőrzési idő alkalmazására jogosítja fel.

Az olasz adatvédelmi hatóság elérhetőségei az alábbiak:

Garante per la Protezione dei Dati Personali
www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it
Email: garante@gpdp.it
Fax: (+39) 06 696773785
Tel: (+39) 06 696771

Spanyolország

Az 5.1 pont 2. bekezdése az alábbira cserélendő:

Ön jogosult lehet arra, hogy a kezelt személyes adatairól másolatot kapjon. Amennyiben hat hónapon belül Ön jogos ok nélkül további másolatokat kér, a kérelme teljesítésével felmerülő adminisztratív költségekre tekintettel ésszerű díjat számíthatunk fel.

A 8. pont az alábbiakra cserélendő:

8.1. Személyes adatait a Kia és/vagy a szolgáltatói szigorúan csak addig tárolják, ameddig az a kötelezettségeink teljesítéséhez és azoknak a céloknak a megvalósításához szükséges, amely célokból a személyes adatokat gyűjtik, az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban. Ha a Kia-nak már nincs szüksége arra, hogy kezelje az Ön személyes adatait, zárolja azokat, és amennyiben a jogszabályban meghatározott adatmegőrzési idő eltelt (pl. a szerződésekben, értesítésekben és hivatalos levelekben szereplő személyes adatokra jogszabályban előírt megőrzési követelmények vonatkozhatnak, amelyek 10 évig terjedő megőrzést is előírhatnak), törli azokat a rendszereiből és/vagy a nyilvántartásaiból, és/vagy intézkedik az adatok megfelelő anonimizálásáról, hogy azok alapján a továbbiakban Önt ne lehessen azonosítani.

8.2. Amennyiben jogszabály kötelező megőrzési időről nem rendelkezik, az a szabály, hogy valamennyi Szolgáltatás biztosításával összefüggésben kezelt személyes adat zárolásra kerül, ezt követően a Szolgáltatás biztosításának befejezésével nyomban törlésre vagy anonimizálásra kerül a következő kivételekkel:

A bejelentkezési adatokat a szerződés teljes időtartama alatt (tehát legfeljebb hét évig) megőrizzük.

8.3. A fiók megszüntetése: amennyiben a Szolgáltatás igénybevételének megszüntetése mellett dönt (pl. a megfelelő beállítás segítségével az UVOalkalmazásokon belül), akkor az UVO-alkalmazásokhoz tartozó összes személyes adat zárolásra, majd ezt követően a fent leírtak szerint törlésre kerül.

Szlovákia

A szlovák adatvédelmi hatóság elérhetőségei az alábbiak:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Szlovákia
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk
Tel: + 421 2 32 31 32 14
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk


v08-06-20