Go to content

Szerviz- és garanciális ügyintézés

 • Érvényesség: 2021.08.17-től visszavonásig

1. BEVEZETÉS

 • Ezen dokumentum célja, hogy tájékoztatást nyújtson Kia gépjárművével kapcsolatos garanciális- és szervizügyintézés során a Kia Hungary Kft. (továbbiakban KIA) által végzett adatkezelési tevékenységekről.


  A KIA rendkívül fontosnak tartja a személyes adatok védelmét, és az adatok tárolására, kezelésére, felhasználására vonatkozó megfelelő tájékoztatás biztosítását.


  Fontos kiemelni, hogy Önt az adatkezelés során törvényileg biztosított jogok és jogorvoslati lehetőségek illetik meg, melyekről lentebb részletesen is talál információt. Ezen tájékoztató kizárólag a KIA, mint adatkezelő fél által történő adatkezelésre vonatkozik.


  Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót! Amennyiben adatkezeléssel, adatvédelemmel kapcsolatos kérdése, észrevétele lenne, vagy az adatkezeléssel összefüggő jogait szeretné érvényesíteni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot belső adatvédelmi tisztviselőnkkel az alábbi elérhetőségen:


  Steixner Balázs | adatvedelem@kiahungary.hu

2. KIK KEZELIK ADATAIMAT?

2.1. Adatkezelő(k)

 • Kia Hungary Kft.
  Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56.


  Adatvédelmi tisztviselő: Steixner Balázs | adatvedelem@kiahungary.hu

2.2. Főbb adatfeldolgozó(k)

 • Kia Corporation
  Székhely: 12 Heolleung-ro, Seocho-gu, 06797 Szöul, Koreai Köztársaság


  Kia Europe GmbH
  Székhely: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Németország


  Hyundai AutoEver Europe
  Székhely: Kaiserleipromenade 5, D-63067 Offenbach am Main, Németország


  Hyundai AutoEver Korea
  Székhely: 417, Yeongdong-daero, Gangnam-gu, 06182 Szöul, Koreai Köztársaság


  Kia Slovakia sro, Sv.
  Székhely: Jana Nepomuckeho 1282/1, 013 01 Teplicka nad Vahom, Szlovákia


  Liverton Kft.
  Székhely: 2314 Halásztelek, Mária u. 46.


  Márkaszervizek
  Adott márkaszerviz, mely szolgáltatását igénybe veszi a szerviz-, illetve garanciális ügyintézés céljából. Márkaszervizeink mindenkor listáját eléri hunlapunkon a következő link segítségével: https://www.kia.com/hu/markakereskedesek/

2.3. Egyéb címzettek

 • A KIA adott Kia gépjármű mindenkori tulajdonosának, a tulajdonjog igazolását követően, kérésre kiadhatja a gépjárműhöz kapcsolódóan tárolt, szerviz és garanciális adatkezelési célokhoz kötődő, technikai információkat. Ilyen adatigénylések esetén kizárólagosan a gépjárműhöz kapcsolódó technikai információk kerülnek átadásra, korábbi tulajdonosok vagy egyéb természetes személyekhez köthető személyes adatokat nem áll módunkban közölni.

3. TÖRVÉNYI HÁTTÉR

 • A KIA adatkezelései során maximálisan törekszik a jogszerűség, tisztességes és átlátható adatkezelés elvének betartására. Ennek megfelelően adatkezeléseinket a hatályos és vonatkozó jogszabályok figyelembevételével alakítottuk ki, különös tekintettel a:


  - Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)


  - Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Info tv.)


  A KIA adatkezeléseibe bevont minden partnerével külön megállapodás kötött, melyben felek vállalták, hogy az adatkezelés során a fenti elvek, törvények és rendeletek szerint járnak el. Amennyiben úgy érzi, hogy ez nem valósul meg, kérjük, jelezze belső adatvédelmi felelősünknél, hogy panaszát haladéktalanul kivizsgálhassuk.

4. ADATKEZELÉSI CÉLOK ÉS JOGALAPOK

4.1. Szerviz- és garanciális javítás elvégzése

 • Gépjárművével kapcsolatos időszakos, illetve eseti szerviz és garanciális feladatok elvégzéséhez szükséges adatkezelés.


  Adatkezelési cél:Szerviz- és garanciális javítás elvégzése


  Adatkezelés jogalapja: Szerződésben vállalt garancia teljesítéséhez szükséges A garancia lejártát követően az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, mely a szolgáltatás igénybevételének feltétele


  Adatok forrása: Az adatok közvetlenül az érintettől kerülnek gyűjtésre


  Kezelt adatok köre: név, email cím, telefonszám, alvázszám, rendszám, forgalomba helyezés dátuma, aktuális km-óra állás, gépjármű szerviz- és garanciatörténete, gépjárműből kiolvasott diagnosztikai adatok*


  Adatok tárolásának időtartama: A gépjármű tulajdonosának azonosíthatóságát lehetővé tévő személyes adatokat a garancia lejártát követően 1 éven belül töröljük. Garancia lejártát követő szerviz esetén a gépjármű tulajdonosának azonosíthatóságát lehetővé tévő személyes adatokat a szervizt követően 1 éven belül töröljük. A gépjárműre vonatkozó szerviz és garanciális információkat (technikai adatok) törvényi kötelezettségünknél fogva és a gépjármű mindenkori tulajdonosának létfontosságú érdekeinek szemlőtt tartásával nem törlünk.


  Következmények hozzájárulás megtagadása esetén: amennyiben nem járul hozzá személyes adatainak kezeléséhez, úgy a márkaszerviz nem tudja elvégezni a szükséges karbantartási, javítási munkákat gépjárművén. A mai modern gépjárművek bizonyos hibák esetén automatikusan blokkolják egyes alkatrészek működését a gépjármű épségének megóvása és a további károsodás megelőzése érdekében, melyet csak a gépjármű diagnosztikai rendszerére csatlakozva lehetséges feloldani a képzett szerviztechnikusnak.


  *További tájékoztatás a gépjárműből kiolvasott diagnosztikai adatok kapcsán: gépjárművéhez a karbantartás elvégzése során diagnosztikai eszköz kerül csatlakoztatásra a gépjármű által tárolt hibakódok és a kapcsolódó technikai információk kiolvasásának érdekében. Ezen technikai információk kizárólag a hiba azonosításához és a javítás sikeres elvégzéséhez szükséges információkat jelentik (például a motor fordulatszáma a hiba megjelenésének pillanatában). Gépjárműve nem rögzíti és semmilyen formában nem tárol olyan adatot melyből a gépjármű adott pillanatban történő földrajzi elhelyezkedésére lehetne következtetni.

4.2. Szerviz és garanciális kampányok bonyolítása

 • Gépjárművével kapcsolatban szükség lehet rendkívüli szerviz és garanciális kampányok bonyolítására. Ezen kampányok célja, hogy olyan karbantartási műveleteket végezzenek gépjárművén, amelyek a közlekedés biztonságát, illetve a gépjármű utasainak testi épségének biztosítását, valamint az autó állapotának megőrzését hivatottak szolgálni.

 • Adatkezelési cél: Szerviz és garanciális kampányok bonyolítása


  Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges. Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.


  Adatok forrása: Az adatokat a márkaszerviz állítja elő a szerviz/kampányművelet elvégzése során


  Kezelt adatok köre: alvázszám, alvázszám által azonosítható gépjárműre vonatkozó technikai információk


  Adatok tárolásának időtartama: A gépjátmű tulajdonosának azonosíthatóságát lehetővé tévő személyes adatokat nem tárolunk ezen adatkezelési célhoz kötődően, a szerviz és garanciális kampányokra vonatkozó technikai információkat és azok elvégzésének tényét előirányzott törlési idő nélkül tároljuk rendszereinkben.


4.3. Termékfejlesztés és követés

 • Gépjárművével kapcsolatban tapasztalt meghibásodás és/vagy közlekedés közben bekövetkező incidens esetén szükség lehet azok körülményeihez, jellemzőihez kapcsolódó technikai információk a gyár és az anyavállalat (KMC) számára történő továbbítására. Ennek célja az esetleges típushibák azonosítása, amelyek potenciálisan veszélyeztethetik a közlekedés biztonságát, illetve a gépjármű utasainak testi épségét, valamint károsodást okozhatnak az autó állapotában. Az így szerzett információk alapján kezdeményezheti a gyártó a különböző szerviz-, garanciális- és egyéb visszahívási kampányait.


  Adatkezelési cél: Termékfejlesztés és követés


  Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges. Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.


  Adatok forrása:Az adatokat a márkaszerviz állítja elő a szervizművelet elvégzése során Egyéb források lehetnek például hatósági jegyzőkönyvek, konkrét ügyfélpanaszok


  Kezelt adatok köre: alvázszám, alvázszám által azonosítható gépjárműre vonatkozó technikai információk, meghibásodás és/vagy közlekedési incidens körülményire vonatkozó technikai információk


  Adatok tárolásának időtartama: Ezen adatkezelési célhoz kötődően szerzett technikai információkat előirányzott törlési idő nélkül tároljuk rendszereinkben. A gépjátmű tulajdonosának azonosíthatóságát lehetővé tévő személyes adatokat nem tárolunk ezen technikai információkhoz kapcsolva.


4.4. Személygépkocsik CO2-kibocsátásának nyomon követése (EU rendelet)

 • Az (EU) 2021/392 rendelet értelmében a gyártóknak jogi kötelezettségévé vált 2021. márciusától az általuk gyártott új személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásával kapcsolatos adatok-, valamint az e járművek valós vezetési feltételek melletti szén-dioxid-kibocsátására és tüzelőanyag- vagy energiafogyasztására vonatkozó adatok nyomon követése és bejelentése. Ezen technikai információk a márkaszervizekben elvégzett karbantartások és javítások során kerülnek kiolvasásra a gépjárművekből.

  A kiolvasott adatok technikai jellegű, aggregált adatok (például: a gépjármű élettartama alatt összesen felvett töltés kW-ban), amelyek nem vagy csak rendkívül kismértékű kockázatot jelentenek az érintettek számára.

  Amennyiben nem szeretné, hogy gépjárművéből a jelzett adatok kiolvasásra kerüljenek, úgy joga van az adatkezelés ellen tiltakozni. Ebben az esetben, kérjük, jelezze a szerviztanácsadó kolléga számára igényét, melyet kollégánk rögzít a munkalapon, így a karbantartás, javítás során az adatok kiolvasása mellőzésre kerül.


  Adatkezelési cél: Személygépkocsik CO2-kibocsátásának nyomon követése


  Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, illetve az érintett hozzájárulásán alapul.


  Adatok forrása: Az adatokat a márkaszerviz olvassa ki a gépjárműből a szervizművelet elvégzése során.


  Kezelt adatok köre: alvázszám, élettartam alatti összes üzemanyag fogyasztás, élettartam alatti összes felvett töltés kW-ban (csak PHEV modellek esetén), km-óra állás


  Adatok tárolásának időtartama: Ezen adatkezelési célhoz kötődően szerzett technikai információkat előirányzott törlési idő nélkül tároljuk rendszereinkben. A gépjátmű tulajdonosának azonosíthatóságát lehetővé tévő személyes adatokat nem tárolunk ezen technikai információkhoz kapcsolva.


5. HARMADIK ORSZÁGBA TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁS

 • A személyes adatok címzettjei (adatfeldolgozók), illetve az általuk bevont további adatfeldolgozók közül egyesek Magyarországon és az EU-n kívüli országokban, pl. a Koreai Köztársaságban, Indiában találhatók vagy működhetnek, ahol az adatvédelmi törvények más szintű védelmet nyújtanak az Ön országában lévő igazságszolgáltatáshoz képest és amelyekre nem vonatkozik az Európai Bizottság megfelelőségi határozata.


  Az ilyen címzetteknek történő adatátvitel tekintetében megfelelő garanciákat nyújtunk a címzettekkel való adatátviteli megállapodások megkötésével az általános szerződéses feltételek (2010/87/EU és/vagy a 2004/915/EK) alapján, vagy más intézkedések meghozatalával a megfelelő szintű adatvédelem érdekében. A megfelelő intézkedés egy példánya az adatvédelmi tisztviselőnél érhető el.


  A harmadik országba történő adattovábbítás során törekszünk, hogy adatkörök tekintetében csak a szükséges minimumot használjuk, ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy csak a gépjármű alvázszáma és a hozzá tartozó technikai adatok kerüljenek továbbításra. Természetes személy egyértelmű azonosításra alkalmas (pl. név, cím, stb.) adatok csak közvetett módon (például, ha az ügyfél nem takarja ki a szerviztörténet igazolására szolgáló számlán a számla címzettjének személyes adatait) kerülhetnek továbbításra, viszont ilyen esetekben sem tesszük ezen személyes adatokat konkrét személyek könnyű kereshetőségét lehetővé tévő nyilvántartási rendszer részévé.

6. AZ ADATKEZELÉS SORÁN ÖNT MEGILLETŐ JOGOK ÉS JOGORVOSTLATI LEHETŐSÉGEK

6.1. Az Önt megillető jogok

 • Amennyiben az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul (adatkezelés jogalapja), úgy bármikor joga van a hozzájárulását visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
  Önt az adatkezelés során ezen túl a következő jogok illetik meg:


  Tájékoztatáshoz való jog

  Az Ön számára a KIA az adatkezelést megelőzően, vagy legkésőbb az első adatkezelési művelet megkezdését követően megfelelő méretű, nyelvű, egyszerű nyelvezetű és könnyen fellelhető információt köteles adni az adatkezelés lényeges szempontjairól.


  Hozzáféréshez való jog

  Ön tájékoztatást kérhet arról, hogy történik-e Önre vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait kezelik, illetve joga van megismerni az adatkezelés lényeges szempontjait.


  Adatok helyesbítéséhez való jog

  Ön jelezheti, hogy általunk kezelt adatai pontatlanok, és kérheti helyesbítésüket.


  Törléshez való jog

  Ön bármikor kérheti adatai törlését.


  Az adatkezelés korlátozásához való jog

  Ön kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását – például egy tisztázatlan, jogvitás helyzetben.


  Adathordozhatósághoz való jog

  Ön kérheti, hogy az Önre vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő.


  Tiltakozáshoz való jog

  Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen.


6.2. Jogorvoslati lehetőségek

 • Az adatkezelő esetleges adatkezeléssel összefüggő jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
  Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
  Telefon: +36 -1-391-1400
  Fax: +36-1-391-1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


  Tájékoztatjuk továbbá, hogy jogsértés esetén bírósági jogorvoslathoz is joga van. Bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az adatkezelési műveletekkel összefüggésben az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.