Go to content

Kia Weblap

 • Érvényesség: 2021.08.17-től visszavonásig

1. BEVEZETÉS

 • Ezen dokumentum célja, hogy tájékoztatást nyújtson Kia weblapon keresztül történő, a Kia Hungary Kft. (továbbiakban KIA) által végzett adatkezelési tevékenységekről.


  A KIA rendkívül fontosnak tartja a személyes adatok védelmét, és az adatok tárolására, kezelésére, felhasználására vonatkozó megfelelő tájékoztatás biztosítását.


  Fontos kiemelni, hogy Önt az adatkezelés során törvényileg biztosított jogok és jogorvoslati lehetőségek illetik meg, melyekről lentebb részletesen is talál információt. Ezen tájékoztató kizárólag a KIA, mint adatkezelő fél által történő adatkezelésre vonatkozik.


  Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót! Amennyiben adatkezeléssel, adatvédelemmel kapcsolatos kérdése, észrevétele lenne, vagy az adatkezeléssel összefüggő jogait szeretné érvényesíteni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot belső adatvédelmi tisztviselőnkkel az alábbi elérhetőségen:


  Steixner Balázs | adatvedelem@kiahungary.hu

2. KIK KEZELIK ADATAIMAT?

2.1. Adatkezelő(k)

 • Kia Hungary Kft.
  Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56.


  Adatvédelmi tisztviselő: Steixner Balázs | adatvedelem@kiahungary.hu

2.2. Főbb adatfeldolgozó(k)

 • Kia Europe GmbH
  Székhely: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Németország


  Hyundai AutoEver Europe
  Székhely: Kaiserleipromenade 5, D-63067 Offenbach am Main, Németország


  Márkakereskedések, márkaszervizek
  Márkapartnereink mindenkor listáját eléri honlapunkon a következő link segítségével: https://www.kia.com/hu/markakereskedesek/

2.3. Egyéb címzettek

 • A Kia harmadik fél számára nem adja át az adatokat.

3. TÖRVÉNYI HÁTTÉR

 • A KIA adatkezelései során maximálisan törekszik a jogszerűség, tisztességes és átlátható adatkezelés elvének betartására. Ennek megfelelően adatkezeléseinket a hatályos és vonatkozó jogszabályok figyelembevételével alakítottuk ki, különös tekintettel a:


  - Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)


  - Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Info tv.)


  A KIA adatkezeléseibe bevont minden partnerével külön megállapodást kötött, melyben felek vállalták, hogy az adatkezelés során a fenti elvek, törvények és rendeletek szerint járnak el. Amennyiben úgy érzi, hogy ez nem valósul meg, kérjük, jelezze belső adatvédelmi felelősünknél, hogy panaszát haladéktalanul kivizsgálhassuk.

4. ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK ISMERTETÉSE

4.1. Tesztvezetési lehetőség igénylése

 • Önnek lehetősége van a Kia weblapon keresztül feliratkozni tesztvezetésre, mely lebonyolításához tetszőleges márkakereskedésünket választhatja. A tesztvezetés megvalósulásához a megadott adatait továbbítjuk a kiválasztott márkakereskedés számára, hogy felvegyék Önnel a kapcsolatot az esemény részleteinek és időpontjának egyeztetése céljából.  A tesztvezetésekkel kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatónkat külön dokumentumban rögzítettük, melyet a következő linken érhet el:


  https://www.kia.com/hu/adatvedelmi-kozpont/adatvedelmi-tajekoztatok/tesztvezetes/

4.2. Marketing hozzájárulás / hírlevél feliratkozás

4.3. Kapcsolatfelvétel a KIA Weblapon keresztül

5. SÜTIK

 • Amikor Ön felkeres egy weboldalt, az az oldal adatokat tárolhat vagy hívhat le az Ön böngészőjéből, elsődlegesen sütik formájában. Ez az információ vonatkozhat Önre, az Ön által előnyben részesített választásokra vagy az Ön által használt készülékek jellemzőire, és főként arra szolgál, hogy a weboldal az elvártaknak megfelelően működjön. Az adatok általában nem alkalmasak Önnek személy szerint történő azonosítására, ugyanakkor személyre szóló internetes élményt biztosíthatnak Önnek. Mivel tiszteletben tartjuk magánszféráját, Ön szabadon dönthet úgy, hogy bizonyos típusú sütik használatát nem engedélyezi weblapunkon. Az egyes kategória fejlécekre kattintva részletesebben tájékozódhat, valamint módosíthatja az alapértelmezett beállításokat. Fontos kiemelni, hogy bizonyos típusú sütik blokkolása hátrányosan érintheti a weboldal felhasználói élményét, és korlátozhatja az elérhető szolgáltatások körét.

  Önnek a Kia weblapon süti-típusonként van lehetősége adatvédelmi beállításait szabályozni.

5.1. A Kia Weblapon található sütik típusai

5.1.1. Szolgáltatáshoz kötődő sütik

 • Ezek a sütik elengedhetetlenek a weboldal helyes működéséhez, így nem lehet őket kikapcsolni a rendszerünkben. Rendszerint olyankor kerülnek mentésre, amikor Ön szolgáltatás igénylésének minősülő tevékenységet hajt végre a weboldalon, például beállítja személyes adatainak védelmét, belép felhasználói fiókjába, vagy űrlapokat tölt ki.

  Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy blokkolja ezen sütik működését vagy figyelmeztesse Önt azokra, ám ebben az esetben a weboldal bizonyos részei nem fognak működni. Ezek a sütik egyáltalán nem tárolnak Önre vonatkozó személyes adatokat.

5.1.2. Analitikus sütik

 • Ezek a sütik lehetővé teszik, hogy rögzítsük a látogatások számát, illetve azt, hogy honnan érkeznek hozzánk a felhasználók, és így mérhessük, javíthassuk weboldalunk teljesítményét. Segítenek azonosítani a leginkább és legkevésbé népszerű oldalakat, és megmutatják, a felhasználók hogyan navigálnak az oldalon belül.

  A sütikben összegyűjtött adatok általunk nem köthetők az Ön személyéhez. Ha nem engedélyezi ezeknek a sütiknek az alkalmazását, látogatása és annak jellemzői nem jelennek meg statisztikáinkban, viszont a felhasználói élmény tekintetében hátránnyal nem jár a tiltás.

5.1.3. Funkcionális sütik

 • A weblap bizonyos funkcionalitásainak működéséhez és testre szabhatóságához szükséges sütik, például nyelvválasztás és a választás megjegyzése. Ezeket a sütiket weblapunk vagy olyan külső szolgáltatók helyezhetik el böngészőjében, akinek szolgáltatásai oldalainkon megtalálhatók.

  Amennyiben nem engedélyezi ezeknek a sütiknek az alkalmazását, részben vagy teljesen sérülhetnek a rájuk épülő szolgáltatások és a kapcsolódó felhasználói élmény.

5.1.4. Hirdetés optimalizáló sütik

 • A sütiket hirdető partnereink állítják be weboldalunkon keresztül, hogy megismerjék az Ön érdeklődési területeit és más oldalakon is az Ön számára érdekes hirdetéseket mutathassanak Önnek.

  Ezek a sütik nem tárolnak közvetlen személyes adatokat, ám működésük során pontosan azonosítják az Ön böngészőjét és internetes kapcsolatot létesítő készülékét. Amennyiben nem engedélyezi ezeknek a sütiknek az alkalmazását, kevesebb célzott hirdetésben lesz része.

6. HARMADIK ORSZÁGBA TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁS

 • A személyes adatok címzettjei (adatfeldolgozók), illetve az általuk bevont további adatfeldolgozók közül egyesek Magyarországon és az EU-n kívüli országokban, pl. a Koreai Köztársaságban, Indiában találhatók vagy működhetnek, ahol az adatvédelmi törvények más szintű védelmet nyújtanak az Ön országában lévő igazságszolgáltatáshoz képest és amelyekre nem vonatkozik az Európai Bizottság megfelelőségi határozata.


  Az ilyen címzetteknek történő adatátvitel tekintetében megfelelő garanciákat nyújtunk a címzettekkel való adatátviteli megállapodások megkötésével az általános szerződéses feltételek (2010/87/EU és/vagy a 2004/915/EK) alapján, vagy más intézkedések meghozatalával a megfelelő szintű adatvédelem érdekében. A megfelelő intézkedés egy példánya az adatvédelmi tisztviselőnél érhető el.


7. AZ ADATKEZELÉS SORÁN ÖNT MEGILLETŐ JOGOK ÉS JOGORVOSTLATI LEHETŐSÉGEK

7.1. Az Önt megillető jogok

 • Amennyiben az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul (adatkezelés jogalapja), úgy bármikor joga van a hozzájárulását visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
  Önt az adatkezelés során ezen túl a következő jogok illetik meg:


  Tájékoztatáshoz való jog

  Az Ön számára a KIA az adatkezelést megelőzően, vagy legkésőbb az első adatkezelési művelet megkezdését követően megfelelő méretű, nyelvű, egyszerű nyelvezetű és könnyen fellelhető információt köteles adni az adatkezelés lényeges szempontjairól.


  Hozzáféréshez való jog

  Ön tájékoztatást kérhet arról, hogy történik-e Önre vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait kezelik, illetve joga van megismerni az adatkezelés lényeges szempontjait.


  Adatok helyesbítéséhez való jog

  Ön jelezheti, hogy általunk kezelt adatai pontatlanok, és kérheti helyesbítésüket.


  Törléshez való jog

  Ön bármikor kérheti adatai törlését.


  Az adatkezelés korlátozásához való jog

  Ön kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását – például egy tisztázatlan, jogvitás helyzetben.


  Adathordozhatósághoz való jog

  Ön kérheti, hogy az Önre vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő.


  Tiltakozáshoz való jog

  Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen.


7.2. Jogorvoslati lehetőségek

 • Az adatkezelő esetleges adatkezeléssel összefüggő jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
  Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
  Telefon: +36 -1-391-1400
  Fax: +36-1-391-1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


  Tájékoztatjuk továbbá, hogy jogsértés esetén bírósági jogorvoslathoz is joga van. Bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az adatkezelési műveletekkel összefüggésben az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.