Go to content

Change the language : NederlandsFrançais

Van Gansen Dealership Antwerpen

Configurator

Privacy policy

KIA MOTORS BELGIUM N.V., vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1140 Evere, Kolonel Bourgstraat 109 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0477.443.106., verzamelt de persoonsgegevens van de gebruiker van de site en zal deze verwerken teneinde hem / haar een gepersonnaliseerd aantwoord te kunnen aanbieden, voor klantenbeheer en uiteindelijk ook commerciële berichten te sturen (directe marketing).

De gegevens zullen worden verstrekt aan de door de gebruiker gekozen (of in voorkomend geval, de dichtste van zijn / haar woonplaats) Erkende Concessiehouder / Hersteller zodat deze de gebruiker kan contacteren om een antwoord te kunne geven aan zijn / haar verzoek.

Daarenboven zullen de gegevens van de gebruiker worden verstrekt aan de door de gebruiker gekozen (of in voorkomend geval, de dichtste) Erkende Concessiehouder / Hersteller, aan de vennootschappen van de KIA groep (in het bijzonder aan HYUNDAI AUTO EVER EUROPE GmbH gevestigd in Duitsland) en/of aan verzekerings- of leasingsmaatschappijen die goederen en/of diensten gerelateerd aan de KIA voertuigen, aanbieden. Deze ondernemingen zullen de gegevens verwerken teneinde de gebruiker commerciële berichten te sturen (directe marketing).

De gebruiker heeft het recht tot toegang en verbetering van zijn / haar gegevens alsook het recht zich te allen tijde kosteloos te verzetten tegen verwerking van zijn / haar gegevens voor directe marketing doeleinden door KIA MOTORS BELGIUM N.V., de door de gebruiker gekozen (of in voorkomend geval) Erkende Concessiehouder / Hersteller en/of andere voormelde ondernemingen, door een brief te sturen naar het volgende adres: Kolonel Bourgstraat 109, 1140 Evere.

KIA MOTORS BELGIUM N.V., de betrokkene Concessiehouder / Hersteller en de bovenvermelde ondernemingen zullen de gebruiker slechts commerciële berichten sturen per elektronische post indien hij / ze hiermee uitdrukkelijk en voorafgaand akkoord is gegaan.KIA MOTORS BELGIUM S.A., de betrokkene Concessiehouder / Hersteller en de bovenvermelde ondernemingen leven de toepasselijke wetgevingen na, in bijzonder de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en zijn uitvoeringsbesluiten.