Go to content
Gilcon Leuven (Haasrode)
 1. Home
 2. Ontdek Kia
 3. Ervaar Kia
 4. Technologie
 5. Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP)

Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP)

 • Voor een duidelijker beeld van de emissie en het verbruik van voertuigen

De testmetingen voor vervuilende stoffen, emissie en brandstofverbruik van voertuigen veranderen. Reden daarvoor is dat het oude systeem, de zogenaamde New European Driving Cycle (NEDC), dat in de jaren 1980 werd geïntroduceerd, verouderd is. Het zal geleidelijk vervangen worden door de Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP). Terwijl de NEDC een theoretische rijtest was, is de nieuwe laboratoriumtest ontworpen om een accurater beeld te geven van het brandstofverbruik, de vervuilende stoffen en de CO2-emissie bij personenwagens.

De WLTP werd als globale testcyclus in verschillende regio’s wereldwijd geïntroduceerd om de gegevens wereldwijd beter vergelijkbaar te maken. Ze wordt geleidelijk over de Europese Unie en andere regio’s wereldwijd ingevoerd. Vanaf september 2018 moeten alle nieuwe wagens gecertificeerd zijn overeenkomstig de WLTP-norm.

Wat is het verschil tussen NEDC en WLTP?

 • De nieuwe WLTP-test heeft als doel preciezere vergelijkbare voertuiggegevens te verstrekken, die een betere weergave zijn van realistische rijomstandigheden. Terwijl bijvoorbeeld de oude NEDC-norm slechts drie rijscenario’s bestreek (in de stad, buiten de stad en gecombineerd), is de WLTP-rijcyclus onderverdeeld in vier categorieën met verschillende gemiddelde snelheden: lage, matige, hoge en zeer hoge snelheid. Elke categorie omvat een reeks rijfasen, stops, acceleraties en remfasen. Voor een bepaald autotype wordt elke aandrijfconfiguratie met de WLTP getest in de lichtste (zuinigste) en zwaarste (minst zuinige) uitvoering van de auto. De procedure houdt ook rekening met de invloed van uitrustingsopties op het gewicht, de aerodynamica enz.

  Daarom werden de rijafstand en de totale duur van de procedure uitgebreid. De combinatie van al deze nieuwe metingen moet een realistisch beeld geven van de prestaties van de auto op de weg. Maar toch mag men niet uit het oog verliezen dat de test nog steeds op laboratoriumgegevens gebaseerd is. WLTP kan geen individuele variabelen meten, zoals de persoonlijke rijstijl die ook een invloed kan hebben op het brandstofverbruik en de emissie.

eu-common-user-input-table
TESTOMSTANDIGHEDEN NEDC WLTP
Duur van de test 20 min. 30 min.
Rijafstand van de test Ong. 11 kilometer Ong. 23 kilometer
Tijd stationair 25% 13%
Testfasen In de stad, buiten de stad, (gecombineerd) Laag, matig, hoog, zeer hoog, (gecombineerd); (plus "Stad" voor elektrische voertuigen en voertuigen met plug-inhybride aandrijflijn);
Snelheid Gemiddeld: 34 km/u Maximum: 121 km/u Gemiddeld: 46,6 km/u Maximum: 131 km/u
Begintemperatuur 20-30°C - Koude motorstart 14°C – 23°C - Koude motorstart
Speciale uitrustingsopties Niet in aanmerking genomen. Voor de CO2-waarden zal nu rekening worden gehouden met het gewicht en de invloed van uitrustingsopties op de aerodynamica, zoals banden, airconditioning enz.

Overzicht van de voordelen van WLTP

  • Realistischer rijgedrag
   Een bredere waaier van rijsituaties (stad, voorstad, hoofdweg, autoweg)
   Langere testafstanden
   Realistischere omgevingstemperaturen
   Hogere gemiddelde snelheid en maximumsnelheid
   Hogere gemiddelde en maximale aandrijfkracht
   Meer dynamische en representatieve acceleraties en afremmingen
   Kortere stops
   Uitrustingsopties: CO2-waarden en brandstofverbruik worden vermeld voor afzonderlijke wagens af fabriek
   Preciezere auto-afstelling en meetomstandigheden
   Geeft waarden voor beste en slechtste omstandigheden om de beschikbare opties voor gelijkaardige automodellen weer te geven

Als u in 2017 een Kia hebt gekocht met het oude NEDC-systeem, kan blijken dat voor dezelfde auto die later op de markt verscheen, de nieuwe WLTP een hoger CO2-niveau aangeeft. Dit komt omdat het nieuwe testsysteem nauwkeuriger en grondiger te werk gaat. Om verwarring te voorkomen, worden auto’s tijdens de overgangsperiode echter nog steeds verkocht met de omgezette NEDC-waarden, zodat de gegevens beter te vergelijken zijn. Ook op te merken valt dat de tests geen invloed hebben op het eigenlijke brandstofverbruik, maar dat ze door de strengere meting hogere CO2-waarden kunnen opleveren.

Meer CO2 betekent niet automatisch meer belasting tijdens de overgangsperiode. Het zijn de nationale regeringen die eerlijke regelingen moeten invoeren om te garanderen dat de aankoop van een recenter model van dezelfde wagen geen extra financiële last betekent. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw nationale automobielvereniging.

Conventionele benzine- en dieselmotoren zullen volgens de hierboven beschreven procedures worden gemeten. Plug-inhybridevoertuigen zullen echter meer tests ondergaan als gevolg van de verschillende laadstatussen. De ene test zal bijvoorbeeld prestaties meten bij een volledig opgeladen batterij; de cyclus wordt dan herhaald tot de batterij leeg is; een laatste test meet de gegevens waarbij de aandrijfkracht uitsluitend van de verbrandingsmotor en regeneratief remmen afkomstig is. De gecombineerde waarden vormen dan de basis voor de CO2-emissie.

Tijdlijn van de overgang naar de WLTP

 • sinds September
  2017
  Nieuwe modellen worden getest overeenkomstig de WLTP. Tijdens deze overgangsperiode worden de gegevens weer omgezet in NEDC-waarden voor een betere vergelijking met oudere modellen.
 • September
  2018
  Alle voertuigen verkocht in de EU en in Zwitserland, Turkije, Noorwegen, Liechtenstein, Israël en Ierland moeten gecertificeerd zijn met WLTP. Voor eindereeksmodellen zal een uitzondering worden gemaakt om een beperkt aantal onverkochte voertuigen in voorraad die onder de oude NEDC-test zijn goedgekeurd, nog een jaar te kunnen verkopen.
 • Januari
  2019
  Alle autodealers zullen op al hun nieuwe modellen alleen testwaarden volgens WLTP vermelden.
 • December
  2020
  Alle landen die de EU-wetgeving voor voertuigregistratie aannemen, moeten WLTP-waarden voor alle voertuigen voorleggen.

Voor een groenere toekomst met WLTP - helderder beeld, schitterende kans

 • Hoewel de nieuwe WLTP-maatregelen aanvankelijk kunnen wijzen op hogere niveaus van verontreinigende stoffen, bieden de tests ook een grote stimulans om efficiënter te rijden. Bij Kia zetten we ons in voor een groenere toekomst. Als onderdeel van onze vijfjarige Green Goal breiden we ons assortiment van zuinige auto's uit en ontwikkelen we voortdurend nieuwe maatregelen voor milieuvriendelijker rijden. In 2015 introduceerden we onze eerste volledig elektrische auto, de Kia EV, in 2016 gevolgd door de Kia Niro, onze eerste Hybrid Utility Vehicle (HUV), en de volledig elektrische Kia Niro die in 2018 op de markt komt. Tegen 2020 hebben wij ons assortiment van groene voertuigen aanzienlijk uitgebreid.

 • Lees meer over Kia's gamma van groene auto's:

Kia-gids voor milieuvriendelijker rijden

 • EcoDynamics - Intelligent denken

  Onze brandstofbesparende EcoDynamics-technologie helpt u tot 12% meer brandstof te besparen en uw ecologische voetafdruk te verkleinen - Het zet de motor uit wanneer de auto stilstaat, en start hem weer door gewoon het koppelingspedaal in te drukken.

 • Schakelindicator

  De schakelindicator geeft aan wanneer u moet schakelen, waardoor brandstof wordt bespaard, de emissie wordt teruggedrongen en slijtage wordt verminderd.

 • Less is more

  Beperk het gebruik van airconditioning, ontwaseming enz. tot een minimum - net als dagelijkse huishoudtoestellen verbruiken ze energie en beïnvloeden ze bijgevolg het brandstofverbruik.

 • Slim stoppen

  Voorkom stationair draaien van de motor. Als u langer dan 40 seconden stilstaat, zet u de motor uit om brandstof te besparen.

 • Banden

  Houd de spanning erin: controleer uw banden regelmatig. Een te lage bandenspanning verspilt brandstof, verslechtert de wegligging en verhoogt de slijtage.

 • Uw auto recyclen

  Een van onze streefdoelen is om milieuvriendelijke auto's op een even milieuvriendelijke manier af te danken. Daarom volgen wij Design for Recycling (DfR)-richtlijnen en bieden wij een 'end-of-life'-recyclingprogramma aan.