Go to content

Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Français Français Français Français Français Français Français Nederlands Nederlands Français Nederlands Français Nederlands Nederlands Nederlands Français Français Nederlands Français Français Français Nederlands Nederlands Français Français Nederlands Nederlands Français Nederlands Français Français Nederlands Français Nederlands Français Français Nederlands Français Français Français Nederlands Français Français Nederlands Français Français Nederlands Français Nederlands Nederlands Français Nederlands Français Nederlands Nederlands Français Nederlands Français Nederlands Français Français Français Français Nederlands Français Nederlands Français Français Français Nederlands Français Nederlands Français Français Nederlands Français fr-bullman-chatelineau Français Français Nederlands Français Français Nederlands Nederlands Nederlands Français Nederlands Français Nederlands Français Français Français Nederlands Nederlands Français Nederlands Français Français Nederlands Français Français Nederlands Français fr-la-scala nl-la-scala Français Nederlands Français Nederlands Français Nederlands Français Nederlands Français Français Français Nederlands Français Français Français Nederlands Français Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Français Français Français Français Français Français Français Français Français Français Français fr-geraard-motor-nijs Français Français Français Français Français Français fr-kiga-dendermonde Français Français Français Français Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Français Nederlands Français Nederlands Français Français fr-gorgon-motors Nederlands nl-haeck-eeklo

Financiële renting voor bedrijven, kmo's en zelfstandigen

Exclusief voorbehouden voor zelfstandigen, vrije beroepen en bedrijven is financiële renting een kredietformule waarbij een huurcontract wordt gesloten tussen het verhuurbedrijf dat het materieel koopt en de lener die dit materieel aan hetzelfde bedrijf verhuurt.

Financiële renting wordt gebruikt om een voertuig te financieren dat dan als beroepsuitrusting wordt beschouwd.

Een aankoopoptie , tussen de 16% en 20% van de catalogusprijs, afhankelijk van de huurperiode, ligt vooraf vast. Aan het einde van het contract kun je kiezen of je je Kia wilt kopen of niet.

Met deze formule betaal je een vaste maandelijkse huur die als bedrijfskost in de resultatenrekening ten laste van de algemene kosten van je onderneming wordt gebracht.

Waarom kiezen voor financiële renting van Kia?

  • Om vrij het model kiezen dat je wilt, volgens jouw wensen en behoeften
  • Geen voorschot te betalen
  • Vaste maandelijkse betalingen en geboekt als huurkosten
  • Mogelijkheid om te profiteren van een vlootkorting
  • Btw wordt betaald in maandelijkse termijnen, tegelijk met de huur
  • Vrijheid om de auto al dan niet te kopen aan het einde van het contract

  • Kia B2B Showroom Ontdek al onze aanbiedingen
    Kia B2B Showroom Ontdek al onze aanbiedingen