Go to content

Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Français Français Français Français Français Français Français Nederlands Nederlands Français Nederlands Français Nederlands Nederlands Nederlands Français Français Nederlands Français Français Français Nederlands Nederlands Français Français Nederlands Nederlands Français Nederlands Français Français Nederlands Français Nederlands Français Français Nederlands Français Français Français Nederlands Français Français Nederlands Français Français Nederlands Français Nederlands Nederlands Français Nederlands Français Nederlands Nederlands Français Nederlands Français Nederlands Français Français Français Français Nederlands Français Nederlands Français Français Français Nederlands Français Nederlands Français Français Nederlands Français fr-bullman-chatelineau Français Français Nederlands Français Français Nederlands Nederlands Nederlands Français Nederlands Français Nederlands Français Français Français Nederlands Nederlands Français Nederlands Français Français Nederlands Français Français Nederlands Français fr-la-scala nl-la-scala Français Nederlands Français Nederlands Français Nederlands Français Nederlands Français Français Français Nederlands Français Français Français Nederlands Français Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Français Français Français Français Français Français Français Français Français Français Français fr-geraard-motor-nijs Français Français Français Français Français Français fr-kiga-dendermonde Français Français Français Français Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Français Nederlands Français Nederlands Français Français fr-gorgon-motors Nederlands nl-haeck-eeklo

Financiële leasing voor bedrijven, kmo's en zelfstandigen

Met onze financiële leasing betaal je slechts 2 tot 5 jaar voor je Kia. Aan het einde van het contract kun je kiezen of je de auto terugkoopt tegen de restwaarde (maximaal 15% van de catalogusprijs) of inlevert.

Kies je voor financiële leasing? Dan worden je maandelijkse betalingen als aankopen geboekt en dus als materiële vaste activa op de actiefzijde van de balans opgevoerd.

Wil je meer informatie?