Go to content

Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Français Français Français Français Français Français Français Nederlands Nederlands Français Nederlands Français Nederlands Nederlands Nederlands Français Français Nederlands Français Français Français Nederlands Nederlands Français Français Nederlands Nederlands Français Nederlands Français Français Nederlands Français Nederlands Français Français Nederlands Français Français Français Nederlands Français Français Nederlands Français Français Nederlands Français Nederlands Nederlands Français Nederlands Français Nederlands Nederlands Français Nederlands Français Nederlands Français Français Français Français Nederlands Français Nederlands Français Français Français Nederlands Français Nederlands Français Français Nederlands Français fr-bullman-chatelineau Français Français Nederlands Français Français Nederlands Nederlands Nederlands Français Nederlands Français Nederlands Français Français Français Nederlands Nederlands Français Nederlands Français Français Nederlands Français Français Nederlands Français fr-la-scala nl-la-scala Français Nederlands Français Nederlands Français Nederlands Français Nederlands Français Français Français Nederlands Français Français Français Nederlands Français Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Français Français Français Français Français Français Français Français Français Français Français fr-geraard-motor-nijs Français Français Français Français Français Français fr-kiga-dendermonde Français Français Français Français Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Français Nederlands Français Nederlands Français Français fr-gorgon-motors Nederlands nl-haeck-eeklo

Met Kia Classic financier je je auto in je eigen tempo

LET OP: GELD LENEN KOST OOK GELD

‘Kia Classic’ geeft je de mogelijkheid om je auto te financieren met lage vaste maandelijkse betalingen. Met deze flexibele formule betaal je je nieuwe Kia in je eigen tempo, in alle gemoedsrust! Met onze aflossingstabel heb je altijd een overzicht van je betalingen en de ontwikkeling van je aflossing.

Waarom kiezen voor Kia Classic?

  • Minimale maandelijkse aflossing
  • Flexibele en ruime afbetalingstermijnen van 48 tot 60 maanden
  • Geen voorschot nodig, maar je kunt altijd een bedrag naar keuze storten

  • Bereken je financiering

    Gebruik onze calculator voor een financieringsaanbod op maat.