Go to content

Gebruiksvoorwaarden online showroom

 • GEBRUIKSVOORWAARDEN KIA CAR CONFIGURATOR / KIA ONLINE SHOWROOM

 • Verwerkingsverantwoordelijke

  Deze Gebruiksvoorwaarden online showroom (" Gebruiksvoorwaarden ") zijn van toepassing op ieder gebruik van de Kia Car Configurator / Kia online showroom, waaronder begrepen het samenstellen van een voertuig en alle daaraan gerelateerde functionaliteiten (" Configurator "). De Configurator wordt aangeboden door Kia Nederland B.V. (" Kia ") in samenwerking met deelnemende Kia-dealers.

  Deze Gebruiksvoorwaarden bevatten belangrijke informatie over de Configurator en Kia raadt dan ook iedere gebruiker van de Configurator
  (" Gebruiker " of " u ") aan deze Gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen.

  Kia kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Kia streeft ernaar u op redelijke termijn op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen.

 • 1. Configurator

  1.1.   De Configurator stelt u in staat om van een aantal modellen een voertuig samen te stellen. De Configurator wordt gefaciliteerd door Kia. Door Kia wordt eveneens een platform geboden waarop een koper (al dan niet zijnde een consument) direct van een Kia-dealer een voertuig kan kopen (artikel 2). Daarnaast is het mogelijk te kiezen voor financiering van uw voertuig (artikel 3) of gebruik te maken van private lease (artikel 4).

 • 2. Koopovereenkomst

  2.1.   Na het samenstellen van een voertuig, kunt u kiezen met welke beschikbare Kia-dealer u een koopovereenkomst wenst te sluiten.

  2.2.   De voorwaarden die van toepassing zijn op uw koop kunnen verschillen per Kia-dealer. De voorwaarden die worden gebruikt door de door u geselecteerde Kia-dealer, zullen aan u worden beschikbaar gesteld voorafgaand aan de totstandkoming van de koop-overeenkomst.

  2.3.   Door het bevestigen van de koop aan het einde van het bestelproces komt er een overeenkomst tot stand tussen u en de geselecteerde Kia-dealer, waar de voorwaarden van die Kia-dealer op van toepassing zijn.

  2.4.   De koopprijs bent u verschuldigd aan de Kia-dealer waarmee u een koopovereenkomst hebt gesloten. U zult de koopprijs dan ook direct aan de geselecteerde Kia-dealer betalen.

 • 3. Financieren

  3.1.   Het is mogelijk via de Configurator een auto aan te schaffen waarbij de koopprijs per maand wordt voldaan. Deze mogelijkheid wordt aangeboden door Santander Consumer Finance Benelux B.V. (" Santander ").

  3.2.    Indien u kiest voor het financieren van uw voertuig, sluit u een overeenkomst met Santander. Kia is hierbij geen partij. De voorwaarden van Santander die van toepassing zijn op de kredietovereenkomst zijn via onderstaande link te vinden.

 • 4. Private Lease

  4.1.   Het is mogelijk via de Configurator een auto te leasen. Deze mogelijkheid wordt aangeboden door Axus Nederland B.V. (" ALD ").

  4.2.   Door het bevestigen van de keuze van private lease in het bestelproces, sluit u een leaseovereenkomst met ALD. Kia is hierbij geen partij. De voorwaarden van ALD die van toepassing zijn op de leaseovereenkomst zijn via onderstaande link te vinden.

 • 5. Beschikbaarheid en aansprakelijkheid

  5.1.   Kia biedt de Configurator aan 'as is'. Kia garandeert niet dat de Configurator altijd zal voldoen aan uw verwachtingen, noch dat de Configurator foutloos en/of zonder onderbrekingen functioneert. Alle informatie in de Configurator is onder voorbehoud van spel- of typefouten.

  5.2.   Kia is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u lijdt ten gevolge van het niet beschikbaar zijn van (een onderdeel van) de Configurator, of als bepaalde (betalings)opties (tijdelijk) niet werken.

  5.3.   Kia geeft geen enkele garantie met betrekking tot het op voorraad zijn of beschikbaar zijn van voertuigen of de levertijd daarvan. Dit is de verantwoordelijkheid van de betreffende dealer. Kia is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u lijdt ten gevolge van niet-beschikbaarheid of een vertraging in de levering. Ook dit is een verplichting van uw dealer, en niet van Kia.

 • 6. Prijzen

  6.1.   Kia behoudt zich het recht voor de prijzen in de Configurator te wijzigen. Aan de getoonde prijzen kunnen geen rechten worden ontleend.

 • 7. Afbeeldingen en kleuren

  7.1.   De afbeeldingen en grootte- en maataanduidingen die worden gebruikt in de Configurator dienen slechts ter illustratie van Kia-voertuigen. Hoewel Kia haar uiterste best doet de afmetingen, kleuren, accessoires en bekledingen nauwkeurig weer te geven, kan Kia niet garanderen dat uw PC, laptop, tablet of telefoon deze kenmerken accuraat weergeeft. Het is dan ook mogelijk dat uw gekochte voertuig enigszins afwijkt van de afbeeldingen en informatie in de Configurator.

 • 8. Herroeping

  8.1.   In de voorwaarden van de door u geselecteerde Kia-dealer die van toepassing zijn op de koopovereenkomst tussen u en desbetreffende Kia-dealer, wordt u geïnformeerd over het herroepingsrecht en de uitoefening daarvan. Dit recht kunt u, conform de voorwaarden, uitoefenen jegens de door u geselecteerde Kia-dealer met wie u de koopovereenkomst hebt gesloten.

 • 9. Rangschikking zoekresultaten

  9.1.   De volgorde van de zoekresultaten bij het selecteren van een dealer is volledig afhankelijk van uw zoekcriteria.

 • 10. Persoonsgegevens

  10.1.   De wijze waarop Kia omgaat met persoonsgegevens is nader omschreven in de Privacy verklaring (zie onderstaande link).

 • 11. Vragen & contact

  11.1.   Mocht u een vraag of opmerking hebben in verband met het gebruik van de Configurator, dan kunt contact opnemen met Kia.

  11.2.   Indien u een vraag heeft over een door u gekocht voertuig, neem dan alstublieft contact op met de Kia-dealer waar u het voertuig heeft gekocht.

  11.3.   Gaat uw vraag over private lease, dan kunt u terecht bij ALD. Voor vragen over uw financiering en/of krediet, kunt u contact opnemen met Santander.

 • 12. Toepasselijk recht

  12.1.   Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 • Vragen

  Mocht u nog vragen hebben over de Gebruiksvoorwaarden online showroom, neemt u dan contact op met:

  Kia Nederland B.V.
  Postbus 83
  3620 AB Breukelen

  Of maak gebruik van het contactformulier op de website.

 • Laatst gewijzigd op 20-01-2021