Go to content

Gebruiksvoorwaarden online showroom

 • GEBRUIKSVOORWAARDEN KIA CAR CONFIGURATOR / KIA ONLINE SHOWROOM

 • Verwerkingsverantwoordelijke

  Deze Gebruiksvoorwaarden Kia car configurator / Kia online showroom ("Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op ieder gebruik van de Kia Car Configurator / Kia online showroom, waaronder begrepen het samenstellen van een voertuig en alle daaraan gerelateerde functionaliteiten (" Configurator"). De Configurator wordt aangeboden door Kia Nederland B.V. (" Kia") in samenwerking met deelnemende Kia-dealers.

  Deze Gebruiksvoorwaarden bevatten belangrijke informatie over de Configurator en Kia raadt dan ook iedere gebruiker van de Configurator (" Gebruiker" of " u") aan deze Gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen.

  Kia kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Kia streeft ernaar u op redelijke termijn op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen.

 • 1. Configurator

  1.1.   De Configurator stelt u in staat om van een aantal modellen een voertuig samen te stellen. De Configurator wordt gefaciliteerd door Kia. Door Kia wordt eveneens een platform geboden waarop u als koper (al dan niet zijnde een consument) direct van een door u geselecteerde Kia-dealer een voertuig kan kopen (artikel 2). Daarnaast is het mogelijk te kiezen voor financiering van uw voertuig (artikel 3) of gebruik te maken van private lease (artikel 4).

 • 2. Koopovereenkomst

  2.1.   Na het samenstellen van een voertuig, kunt u een Kia-dealer kiezen waarmee u een koopovereenkomst wenst te sluiten.

  2.2.   De voorwaarden die van toepassing zijn op de tussen u en de door u geselecteerde Kia-dealer gesloten koopovereenkomst kunnen verschillen per Kia-dealer. De voorwaarden die worden gebruikt door de door u geselecteerde Kia-dealer, zullen aan u beschikbaar worden gesteld voorafgaand aan de totstandkoming van de koopovereenkomst.

  2.3.   Door het bevestigen van de koop aan het einde van het bestelproces komt er een koopovereenkomst tot stand tussen u en de door u geselecteerde Kia-dealer, waarop de voorwaarden van die Kia-dealer van toepassing zijn.

  2.4.   De koopprijs bent u verschuldigd aan de Kia-dealer waarmee u een koopovereenkomst hebt gesloten. U zult de koopprijs dan ook rechtstreeks aan de door u geselecteerde Kia-dealer moeten betalen.

 • 3. Financieren

  3.1.   Het is mogelijk via de Configurator een voertuig aan te schaffen waarbij de koopprijs per maand wordt voldaan. Deze mogelijkheid wordt aangeboden door Santander Consumer Finance Benelux B.V. (" Santander ").

  3.2.    Indien u kiest voor het financieren van uw voertuig, sluit u een overeenkomst met Santander. Kia is hierbij geen partij. De voorwaarden van Santander die van toepassing zijn op de tussen u en Santander gesloten overeenkomst zijn via onderstaande link te vinden.

 • 4. Private Lease

  4.1.    Het is mogelijk via de Configurator een voertuig te leasen op basis van een private leaseovereenkomst. Deze mogelijkheid wordt aangeboden door Axus Nederland B.V. (" ALD ").

  4.2.   Door het bevestigen van de keuze van private lease in het bestelproces, sluit u een leaseovereenkomst met ALD. Kia is hierbij geen partij. De voorwaarden van ALD die van toepassing zijn op de leaseovereenkomst zijn via onderstaande link te vinden.

 • 5. Beschikbaarheid en aansprakelijkheid

  5.1.   Kia biedt de Configurator aan 'as is'. Kia garandeert niet dat de Configurator altijd zal voldoen aan uw verwachtingen, noch dat de Configurator foutloos en/of zonder onderbrekingen functioneert. Alle informatie in de Configurator is onder voorbehoud van spel- of typefouten.

  5.2.   Kia is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u lijdt ten gevolge van het niet beschikbaar zijn van (een onderdeel van) de Configurator, of als bepaalde (betalings)opties (tijdelijk) niet werken.

  5.3.   Kia geeft geen enkele garantie met betrekking tot het op voorraad zijn of beschikbaar zijn van voertuigen bij de door u geselecteerde Kia-dealer of de levertijd daarvan. Dit is de verantwoordelijkheid van de betreffende dealer. Kia is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u lijdt ten gevolge van niet-beschikbaarheid of een vertraging in de levering. Ook dit is een verplichting van de door u geselecteerde Kia-dealer, en niet van Kia.

 • 6. Prijzen

  6.1.   De in de Configurator getoonde prijzen zijn gebaseerd op de door Kia vastgestelde consumentenadviesprijs. Iedere Kia-dealer heeft het recht van de door Kia vastgestelde consumentenadviesprijs af te wijken. Het is mogelijk dat een Kia-dealer een korting voor één of meerdere Kia modellen heeft verwerkt in de Configurator. Indien dit het geval is zal deze korting automatisch worden verwerkt en zal de bijgewerkte prijs worden getoond in de Configurator. Kia kan geen invloed uitoefenen op de door een Kia-dealer aangeboden korting of de door een Kia-dealer gehanteerde verkoopprijs van een voertuig en kan u zodoende ook geen overzicht verstrekken van de door iedere Kia-dealer aangeboden korting of de door een Kia-dealer gehanteerde verkoopprijzen. Het kan derhalve nuttig zijn buiten de Configurator om zelf met de door u geselecteerde Kia-dealer contact op te nemen.

  6.2.   Indien u de prijs van het door u geconfigureerde voertuig nader met een Kia-dealer wilt bespreken dient u contact op te nemen met de Kia-dealer van uw keuze. In voorkomend geval kan de Kia-dealer het door u geconfigureerde voertuig aan de hand van de unieke configuratiecode bekijken en u een gepersonaliseerd aanbod doen. Indien u nalaat contact op te nemen met een Kia-dealer stemt u ermee in dat u geen gepersonaliseerd aanbod van een Kia-dealer ontvangt.

 • 7. Afbeeldingen en kleuren

  7.1.   De afbeeldingen en grootte- en maataanduidingen die worden gebruikt in de Configurator dienen slechts ter illustratie van Kia-voertuigen. Hoewel Kia haar uiterste best doet de afmetingen, kleuren, accessoires en bekledingen nauwkeurig weer te geven, kan Kia niet garanderen dat uw PC, laptop, tablet of telefoon deze kenmerken accuraat weergeeft. Het is dan ook mogelijk dat uw gekochte voertuig enigszins afwijkt van de afbeeldingen en informatie in de Configurator.

 • 8. Herroeping

  8.1.   In de voorwaarden van de door u geselecteerde Kia-dealer die van toepassing zijn op de koopovereenkomst tussen u en desbetreffende Kia-dealer, wordt u geïnformeerd over het herroepingsrecht en de uitoefening daarvan. Dit recht kunt u, conform de voorwaarden, uitoefenen jegens de door u geselecteerde Kia-dealer met wie u de koopovereenkomst hebt gesloten.

 • 9. Rangschikking zoekresultaten

  9.1.   De volgorde van de zoekresultaten bij het selecteren van een dealer is volledig afhankelijk van uw zoekcriteria.

 • 10. Persoonsgegevens

  10.1.   De wijze waarop Kia omgaat met persoonsgegevens is nader omschreven in de Privacy verklaring (zie onderstaande link).

 • 11. Vragen & contact

  11.1.   Mocht u een vraag of opmerking hebben in verband met het gebruik van de Configurator, dan kunt contact opnemen met Kia (zie onderstaande link).
  > Contact met Kia

  11.2.   Indien u een vraag heeft over een door u gekocht voertuig, neem dan alstublieft contact op met de Kia-dealer van wie u het voertuig heeft gekocht.

  11.3.   Gaat uw vraag over private lease, dan kunt u terecht bij ALD. Voor vragen over uw financiering en/of krediet, kunt u contact opnemen met Santander.

 • 12. Toepasselijk recht

  12.1.   Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing

 • Laatst gewijzigd op 12-01-2023

Web Chat