Контент руу очих

Specification

хэмжээ
table fix area
Автомашин
Урт
Өргөн
Өндөр
Тэнхлэг хоорондын зай
Дугуйн хээ (урд тал)
Дугуйн хээ (ар тал)
Тэнхлэгээс хамар хүртэл зай (урд тал)
Тэнхлэгээс хамар хүртэл зай (ар тал)
Суудлаас тааз хүртэл зай (Урд тал /ар тал)
Хөл багтах зай (урд тал /ар тал)
Мөрний зай (урд тал /ар тал)
Суудлын нийт өргөн (урд тал /ар тал)

Cadenza

4,970

1,850

1,475

2,845

1,601

1,600

970

1,155

1,015/960

1,155/935

1,482/1,435

1,410/1,390

Хөдөлгүүр

Engine

Дараах
 • Lambda II 3.5-литр бензин

  Хөдөлгүүрийн төрөл
  • Багтаамж(cc) 3,470cc
  • Хамгийн их хүч (пс / нмэ) 290/6,600 (ps/kw)
  • Хамгийн их эргэлт (кг•м / нмэ) 34.5/5,000 (kg·m/Nm)
  • 0 - 100 kph (sec.) (sec.)
  Lambda II 3.5-литр бензин
Өмнөх
Хөдөлгүүрийн төрөл
table fix area
Багтаамж
Хамгийн их хүч
Хамгийн их эргэлт

Lambda II 3.5 - литр бензин

3,470

290/6,600 

34.5/5,000

Жолооны хүрд

Обудны төрөл

Дараах
 • Хайлш обуд 225/55R 17”

  Хайлш обуд
 • Хайлш обуд (машинаар өнгөлсөн) 245/40R 19”

  Хайлш обуд (машинаар өнгөлсөн)
Өмнөх
 • Дээрх техникийн үзүүлэлт нь ерөнхий үзүүлэлт бөгөөд борлуулж буй тухайн автомашины үзүүлэлттэй зөрж болох тул та дэлгэрэнгүй мэдээллийг худалдааны зөвлөхтэй холбогдон авах боломжтой юм.