Контент руу очих11

Өвлийн улиралд цахилгаан машиныг үр ашигтай цэнэглэх: Өвлийн горимыг ашиглах

Niro EV-ийн цэнэглэх үеийн зураг
Өвлийн горим нь өвлийн хүйтэн үед батерейны ашиглалтын доройтлыг багасгах зорилготой юм. Өвлийн горимыг идэвхжүүлснээр батарейг урьдчилан халаах замаар тээврийн хэрэгслийн цэнэглэлт болон жолоодлогын гүйцэтгэлийг сайжруулна.

Өвлийн горимыг хэрхэн тохируулах вэ

 Өвлийн горимын цэсийг харуулсан мэдээллийн дэлгэц
  1. 01Тээврийн хэрэгслийн мэдээллийн дэлгэц рүү нэвтэрч, [EV] > [EV settings] > [Winter mode] руу очно уу.
  2. 02Өвлийн горимыг идэвхжүүлэхийн тулд сонголтын хажууд байгаа хайрцгийг шалгана уу.
  3. 03Өвлийн горим идэвхжсэн үед машинаа цэнэглэхэд багажны самбар дээрх зай хэмжигч дээр цасан ширхгийн тэмдэг гарч ирнэ.
  4. 04Өвлийн горимыг цуцлахын тулд дээрхтэй ижил аргаар хайрцгийн сонголтыг арилгана уу.

Анхааруулга

  • Өвлийн горимыг идэвхжүүлснээр батерейны зарцуулалтаас болж жолоодлогын хүрээ багасч болзошгүй.
  • Хэрэв зайны цэнэг бага бол өвлийн горим нь жолоодлогын хүрээг нэмэгдүүлэхэд үр дүнгүй байж магадгүй юм.
  • Өвлийн горим нь зөвхөн батарейны халаагууртай цахилгаан тээврийн хэрэгсэлд байдаг.
Бүс нутаг, загвар онцлог зэргээс хамааран техникийн үзүүлэлтүүд болон ажиллагаа өөр өөр байж болно. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг тээврийн хэрэгслийнхээ эзэмшигчийн гарын авлагаас авна уу.