Контент руу очих11

Жолоо барьж байх үеийн хөдөлгүүр унтарсан гэнэтийн асуудлыг шийдвэрлэх

Ой дундуур хурдалж буй Соренто

Хөдөлгүүр гэнэт унтарвал хэрхэн яаж ажиллах вэ

Хөдөлгүүр гэнэт ажиллахгүй бол жолооны хүрд болон тоормосны дөрөө ажиллахад илүү их хүч шаардагдана.
Тоормосны дөрөөг хүчтэй доошлуулж байгааг харуулсан хөдөлгөөнт график
  1. 01Жолоо барьж байх үед хөдөлгүүр гэнэт ажиллахаа больсон тохиолдолд хурдыг аажмаар бууруулж, тээврийн хэрэгслийг шулуун шугамд байлга.
  2. 02Тоормослоход илүү их хүч шаардагдана. Ердийнхөөс илүү хүчтэй алхам хийх шаардлагатай бол хоёр хөлөөрөө тоормосло.
  3. 03Жолооны хүрд ердийнхөөс илүү хүнд болно. Хоёр гараараа жолооны хүрдээ чанга бариад, машинаа аюулгүй газар чиглүүл.
Цахим зогсоолын тоормосыг харуулсан зураг
  1. 04Хэрэв тоормосны хүч хангалтгүй бол электрон зогсоолын тоормос (EPB) ашиглана уу.

Анхааруулга

  • Эдгээр аргуудыг бусад тохиолдолд ашиглах нь аюултай байж болзошгүй тул зөвхөн онцгой байдлын үед ашиглахад зориулагдсан болно.
  • Хөдөлгүүр гэнэт унтарсан тохиолдолд тоормосыг тасралтгүй дарж, олон алхам хийхээс зайлсхий.
  • Яаралтай тоормослоход электрон зогсоолын тоормос (EPB) ашигласнаар анхааруулах дуу гарч, багажны самбар дээрх тоормосны анхааруулах гэрэл асна. Мөн тоормосны зай нь ердийн тоормосноос урт байж болно.
  • Жолоо барьж байх үед хөдөлгүүр унтарвал хоёрдогч ослын эрсдэлийг харгалзан аюулгүй газар очиж зогсоо.