Go to content

KIA HAQQINDA

EKOLOJİ TƏMİZ NƏZARƏT
Məqsədimiz enerjidən istifadəni və tullantıları azaltmağa yardım etməkdir.

Ekoloji Təmiz Fəaliyyət

Ətraf mühitin qorunmasını daima nəzərində saxlayan Kia Motors enerji sərfiyyatını/zəhərli qaz tullantılarını minimuma endirmək üçün hər iş yeri üzrə ekoloji hədəflər müəyyən etmişdir.
Eco-friendly Operation
Bəşəriyyət üçün faydalı avtomobillərin istehsalı

Biz cəmiyyətimizi zəngin və ekoloji təmiz məkana çevirmək üçün bəşəriyyətin sosial, iqtisadi və ekoloji ehtiyaclarını qarşılamağa və sosial öhdəliklərimizi yerinə yetirməyə hazırıq.

Ekoloji Fəaliyyətin Nailiyyətləri

Kia Motors bütövlükdə avtomobilin istifadə müddəti ərzində sərfiyyat və tullantıların azaldılması yollarını təkmilləşdirir və tətbiq edir.
Biz ekoloji təmiz brend olmaq hədəfimizə nail olmaq üçün davamlı olaraq nəticələrimizi gözdən keçiririk və təkmilləşdiririk.

Enerji və zəhərli qazlar

154kg 2008-ci ildən bəri hər vahid üzrə CO2 qaz tullantılarının azaldılması

Su sərfiyyatı

30.0% 2003-cü ildən bəri vahid üzrə su sərfiyyatının azaldılması

Tullantı

27% 2003-cü ildən bəri hər vahid üzrə tullantıların ixtisarı

Hava çirkləndiriciləri

44% 2003-cü ildən bəri atmosfer çirkləndiricilərinin hər vahid üzrə ixtisarı

* As of 2013