Go to content

KIA HAKKINDA

RAPORTI I FIZIBILITETIT
"MOVE" është emri i raportit tonë të fizibilitetit.
Do të thotë lëvizje për të bërë diferencën pozitive në botë nëpërmjet veturave.

RAPORTI I FIZIBILITETIT

Raporti i fizibilitetit 2016 thumnail

Raporti i fizibilitetit 2016

MOVE’, the name of this sustainability annual report, stands for Kia Motors’ movement toward bringing about positive changes in the world Since 2003, Kia Motors has been publishing an annual sustainability report to inform our stakeholders of the company’s progress in sustainable growth and demonstrate our ongoing commitment to practicing and advancing sustainability management.

Select Year
  • Hayır Konu Date Attachments
  • 8 Raporti i fizibilitetit 2016 2016-05-25
  • 7 Raporti i fizibilitetit 2015 2015-04-04
  • 6 Raporti i fizibilitetit 2014 2014-12-05
  • 5 Raporti i fizibilitetit 2013 2013-03-18
  • 4 Raporti i fizibilitetit 2012 2012-03-22
  • 3 Raporti i fizibilitetit 2011 2011-03-18
  • 2 Raporti i fizibilitetit 2010 2010-03-23
  • 1 Raporti i fizibilitetit 2009 2009-03-18
1