Go to content

KIA Çevre Politikası

KIA Çevre Dostu Faaliyet Takibi
Enerji kullanımını ve emisyonları düşürmeye yardımcı olma yönündeki çabalarımız

Çevre Dostu İşletim

Kapsamlı bir çevre yönetimi felsefesini her zaman akılda tutarak KIA Motors, enerji tüketimini/sera gazı emisyonlarını en aza indirme şeklindeki nihai hedefimize ulaşmak amacıyla her iş yerinde bir çevre hedefini belirledi ve değerlendirmesini yaptı.
KIA Çevreye Duyarlılık Grafiği
"İnsanlığa faydalı otomobiller üretme"

İnsanlığın sosyal, ekonomik ve ekolojik ihtiyaçlarını karşılamaya ve toplumumuzu refah içinde yaşanan ve sürdürülebilir bir ortama dönüştürmeye yönelik sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmeye gönülden bağlıyız.

Çevre dostu İşletimin getirileri

KIA Motors, tüm otomotiv döngüsünde tüketimi ve atıkları azaltma yöntemleri geliştirmekte ve uygulamaktadır.
Yeşil dostu ve temiz olma hedefimizi gerçekleştirmek için sonuçlarımızın sürekli takip ediyor ve buna göre iyileştirmeler yapıyoruz.

Enerji ve Sera gazı

154kg Araç başına CO2 emisyonunda azalma - 2008'den bu yana

Su tüketimi

30.0% Araç başına su tüketiminde azalma - 2003'ten bu yana

Atık

27% Araç başına atıkta azalma - 2003'ten bu yana

Hava kirleticileri

44% Araç başına atmosfer kirleticilerinde azalma - 2003'ten bu yana

* As of 2013