ไปสู่เนื้อหา

คุณสามารถดูราคารถยนต์ปัจจุบันได้ที่หน้ารายการราคาของ Kia

Kia Sorento Premium HEV : 1,959,000 THB
table fix area
ดาวน์
ดาวน์
25%
20%
15%
10%
5%
เงินดาวน์
ยอดจัดไฟแนนซ์ 48 งวด 60 งวด 72 งวด 84 งวด
- - ต้นงวด ปลายงวด ต้นงวด ปลายงวด ต้นงวด ปลายงวด ต้นงวด ปลายงวด
489,750 1,469,250 32,802 (1.79%) 32,924 (1.89%) 27,659 (2.59%) 27,782 (2.69%) 23,945 (2.89%) 24,068 (2.99%) 21,642 (3.39%) 21,765 (3.49%)
391,800 1,567,200 35,902 (2.49%) 36,033 (2.59%) 29,634 (2.69%) 29,764 (2.79%) 25,803 (3.09%) 25,933 (3.19%) 23,477 (3.69%) 23,607 (3.79%)
293,850 1,665,150 38,701 (2.89%) 38,840 (2.99%) 32,180 (3.19%) 32,318 (3.29%) 27,970 (3.49%) 28,109 (3.59%) 25,499 (4.09%) 25,638 (4.19%)
195,900 1,763,100 41,859 (3.49%) 42,006 (3.59%) 35,101 (3.89%) 35,248 (3.99%) 30,644 (4.19%) 30,791 (4.29%) 27,587 (4.49%) 27,734 (4.59%)
97,950 1,861,050 44,495 (3.69%) 44,650 (3.79%) 37,206 (3.99%) 37,361 (4.09%) 32,502 (4.29%) 32,657 (4.39%) 29,274 (4.59%) 29,429 (4.69%)
Kia Sorento Premium Plus PHEV : 2,099,000 THB
table fix area
ดาวน์
ดาวน์
25%
20%
15%
10%
5%
เงินดาวน์ ยอดจัดไฟแนนซ์ 48 งวด 60 งวด 72 งวด 84 งวด
- - ต้นงวด ปลายงวด ต้นงวด
ปลายงวด
ต้นงวด
ปลายงวด
ต้นงวด
ปลายงวด
524,750 1,574,250 35,146  (1.79%) 35,227 (1.89%) 29,636 (2.59%) 29,767 (2.69%) 25,656 (2.89%) 25,788 (2.99%) 23,189 (3.39%) 23,320 (3.49%)
419,800 1,679,200 38,468 (2.49%) 38,608 (2.59%) 31,751 (2.69%) 31,891 (2.79%) 27,647 (3.09%) 27,787 (3.19%) 25,155 (3.69%) 25,294 (3.79%)
314,850 1,784,150 41,467 (2.89%) 41,616 (2.99%) 34,479 (3.19%) 34,628 (3.29%) 29,969 (3.49%) 30,118 (3.59%) 27,321 (4.09%) 27,470 (4.19%)
209,900 1,899,100 44,851 (3.49%) 45,008 (3.59%) 37,609 (3.89%) 37,767 (3.99%) 32,834 (4.19%) 32,992 (4.29%) 29,558 (4.49%) 29,176 (4.59%)
104,950 1,994,050 47,675 (3.69%) 47,841 (3.79%) 39,865 (3.99%) 40,031 (4.09%) 34,824 (4.29%) 34,991 (4.39%) 31,366 (4.59%) 31,533 (4.69%)


▶ หมายเหตุ

1. เงื่อนไขของราคา โปรโมชัน ดอกเบี้ย และการผ่อนชำระ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
**ยึดวันรับรถเป็นสำคัญ อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. เงื่อนไขการเช่าซื้อ และการอนุมัติสินเชื่อขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถาบันการเงินเท่านั้น

3. เงื่อนไขนี้สำหรับลูกค้าที่ทำการจองและทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 - 30 เมษายน 2567 กับผู้จำหน่าย Kia อย่างเป็นทางการเท่านั้น

4. อัตราดอกเบี้ยข้างต้นนี้เฉพาะการจัดเช่าซื้อกับธนาคารเกียรตินาคิน สำหรับการจัดเช่าซื้อกับธนาคาร/ลีซซิ่งอื่น สามารถสอบถามรายละเอียดกับผู้จำหน่ายรถยนต์ Kia ที่ใกล้ท่าน

5. เฉพาะผู้จำหน่าย ฯ ที่เข้าร่วมรายการเท่านั้น