ไปสู่เนื้อหา

การออกแบบ

พลังแห่งจินตนาการที่กลายเป็นจริง

พลังแห่งจินตนาการที่กลายเป็นจริง

การออกแบบ

A different Beat, Your Joyful Moment A different Beat, Your Joyful Moment A different Beat, Your Joyful Moment A different Beat, Your Joyful Moment

A different Beat, Your Joyful Moment A different Beat, Your Joyful Moment A different Beat, Your Joyful Moment A different Beat, Your Joyful Moment

Emotive Driving

ทิศทางการออกแบบ
การออกแบบให้จิตวิญญาณกับแบรนด์

การออกแบบไม่ใช่เพียงแค่รูปร่าง เส้น หรือการตกแต่ง มันเป็นการใส่จิตวิญญาณเข้าไปในแบรนด์และทำให้ลูกค้าหลงใหลผลิตภัณฑ์ เป้าหมายสูงสุดในการออกแบบของเกียคือการหาแบบที่สมบูรณ์ บริสุทธิ์ และไม่เคยมีมาก่อนที่สามารถกำหนดแบรนด์ของเกีย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้เกียจะพูดคุยกับคนหรือลูกค้าทั่วโลกมากขึ้นบนพื้นฐานของความเข้าใจตลาด เทคโนโลยี และสังคมต่างๆ อย่างกว้างขวางเพื่อทำให้แบรน์ของเกียน่าตื่นเต้นและสนุกสนานมากขึ้น

ทิศทางการออกแบบ
ความเรียบง่ายของเส้นตรง

การใช้เส้นตรงแบบเรียบง่ายเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของเกียดีไซน์ เส้นตรงนั้นหมายถึงความชัดเจน ความแม่นยำ และ ความโดดเด่น ลักษณะเหล่านี้เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงมุมมองและทัศนคติของนักออกแบบของยี่ห้อเกีย การออกแบบของเราเน้นที่ความภักดีต่อแบรนด์ในระยะยาวของลูกค้า ด้วยการออกแบบรูปทรงอย่างง่ายๆ ตกแต่งภายในและภายนอกอย่างละเอียด เก็บรายละเอียด และพูดถึงประสบการณ์ที่หาได้ยากในรถยนต์ยี่ห้ออื่นๆ

ทิศทางการออกแบบ
หน้าครอบครัวของเกีย

เกียได้สร้างสัญลักษณ์ที่ทรงพลังเพื่อบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์และภาพลักษณของครอบครัวนั้นก็คือโลโก้ของเกีย สัญลักษณ์นี้ถูกพัฒนาหลายปีและตอนนี้ผู้คนทั่วไปเห็นและจำแบรนด์ของเราได้ไม่ว่ามองจากระยะไกลหรือในที่มืด

Design Process

Design Introspective : Kia Telluride
จากทีมงานเกียที่ Kia Design Center America
DESIGN

Design Center