ไปสู่เนื้อหา
DIMENSIONS
table fix area
CAR
ความยาวรวมทั้งหมด
ความกว้างรวมทั้งหมด
ความสูงรวมทั้งหมด ( รวมราวหลังคา)
ฐานล้อ
ช่วงล้อหน้า
ช่วงล้อหลัง
ระยะยื่นจากล้อถึงปลายกันชน (หน้า)
ระยะยื่นจากล้อถึงปลายกันชน (หลัง)
พื้นที่พักขาแถวแรก
พื้นที่พักขาแถวที่ 2
พื้นที่พักขาแถวที่ 3
พื้นที่พักขาแถวที่ 4
ความสูงภายในจากหลังคาถึงด้านล่างเบาะนั่ง แถวแรก ( ไม่นับรวมหลังคาเปิดรับแสง)
ความสูงภายในจากหลังคาถึงด้านล่างเบาะนั่ง แถวที่ 2 ( ไม่นับรวมหลังคาเปิดรับแสง)
ความสูงภายในจากหลังคาถึงด้านล่างเบาะนั่ง แถวที่ 3 ( ไม่นับรวมหลังคาเปิดรับแสง)
ความสูงภายในจากหลังคาถึงด้านล่างเบาะนั่ง แถวที่ 4 ( ไม่นับรวมหลังคาเปิดรับแสง)
ระยะห่างแนวขวางระหว่างหน้าต่างถึงขอบพนักเอนหลัง แถวแรก
ระยะห่างแนวขวางระหว่างหน้าต่างถึงขอบพนักเอนหลัง แถวที่ 2
ระยะห่างแนวขวางระหว่างหน้าต่างถึงขอบพนักเอนหลัง แถวที่ 3
ระยะห่างแนวขวางระหว่างหน้าต่างถึงขอบพนักเอนหลัง แถวที่ 4
ความกว้างรวมของเบาะที่นั่ง แถวแรก
ความกว้างรวมของเบาะที่นั่ง แถวที่ 2
ความกว้างรวมของเบาะที่นั่ง แถวที่ 3
ความกว้างรวมของเบาะที่นั่ง แถวที่ 4
11 seats

5,115

1,985

1,767
Middle East: 1,755

3,060

1,740

1,747

955

1,100

1,040

975

810

685

1,010

1,001

989

902

1,622

1,602

1,512

1,258

1,506

1,6

82

1,273

1,266

กระทะล้อและยาง

ถัดไป
  • ล้ออัลลอย 17 นิ้ว(รุ่น LX), 18 นิ้ว (รุ่น EX)

    ล้ออัลลอย 17 นิ้ว(รุ่น LX),   18 นิ้ว (รุ่น EX)
ก่อนหน้า
  • ข้อมูลทั้งหมดและภาพประกอบได้มาจากข้อมูลที่มีให้ใช้งานในช่วงเวลาที่มีการเผยแพร่เอกสารนี้และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
    โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายในท้องถิ่นของคุณสำหรับข้อมูลปัจจุบันของ Kia