ไปสู่เนื้อหา

การรับประกัน

  1. Home>
  2. บริการ>
  3. การรับประกัน

ข้อกำหนดในการรับประกันรถ Kia

ระยะเวลารับประกัน

รายการ

table fix area
รายการ
รุ่นรถยนต์
เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
แบตเตอรี่
สี
ชิ้นส่วนอะไหล่ที่เปลี่ยน ที่ศูนย์บริการ
การรับประกันงานซ่อม
ระบบแอร์
วิทยุ , ทีวี , กล้องถอยจอด
ยาง
3 ปี หรือ 100,000 กม. 5 ปี หรือ 150,000 กม.
K2500 รถยนต์เกียทุกรุ่น (ยกเว้นรถกระบะ)
Kia กำหนดการเข้ารับบริการทุกๆระยะ 10,000กม.หรือ 6 เดือน (อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) Kia กำหนดการเข้ารับบริการทุกๆระยะ 10,000กม.หรือ 6 เดือน (อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)
12 เดือน (ไม่จำกัดระยะทาง) 12 เดือน (ไม่จำกัดระยะทาง)
3 ปี หรือ 100,000 กม. (เกิดจากคุณภาพของการผลิต) 3 ปี หรือ 100,000 กม. (เกิดจากคุณภาพของการผลิต)

1 ปี หรือ 20,000 กม. (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)

รถกระบะ K2900 และ K2500 : 6 เดือน หรือ 10,000 กม. (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)

1 ปี หรือ 20,000 กม. (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)

รถกระบะ K2900 และ K2500 : 6 เดือน หรือ 10,000 กม. (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)

3 เดือน หรือ 5,000 กม. (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) 3 เดือน หรือ 5,000 กม. (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)

3 ปี หรือ 100,000 กม.

5 ปี หรือ 150,000 กม.
จอวิทยุ (3ปี หรือ 100,000กม.) / จอหลังคา,จอหลังพนักพิงเบาะหน้า (1ปี ) จอวิทยุ (3ปี หรือ 100,000กม.) / จอหลังคา,จอหลังพนักพิงเบาะหน้า (1ปี )
(ตามเงื่อนไขของบริษัทผู้ผลิต) (ตามเงื่อนไขของบริษัทผู้ผลิต)

ข้อยกเว้นการรับประกัน

1. ค่าบริการ เช่นการปรับตั้งเครื่องยนต์ , การทำความสะอาดน้ำหล่อเย็นหรือในระบบน้ำมัน เชื้อเพลิงการปรับตั้งต่างๆ เช่นเบรก ชุดคลัตช์ , ศูนย์ล้อ และ การถ่วงยาง เป็นต้น
2. การเปลี่ยนอะไหล่สำหรับการบำรุงรักษา หรือเปลี่ยนตามอายุการใช้งานปกติ เช่น หัวเทียน สายพานทุกชนิด , หลอดไฟ , ฟิวส์ , ไส้กรองต่างๆ น้ำมันหล่อลื่นทุกชนิด ผ้าเบรก ผ้าคลัตช์
ยางใบปัดน้ำฝน แปรงถ่าน ปะเก็น ท่อทางเดินน้ำ และน้ำมันต่างๆ
3. ความประมาทเลินเล่อ , ใช้อะไหล่เทียม , ดัดแปลงแก้ไข , ขาดการบำรุงรักษาตามคู่มือการบริการ
4. ใช้ในการแข่งขัน บรรทุกเกินอัตราที่กำหนด หรือ รถรับจ้าง
5. การเสื่อมสภาพของสีตัวถัง หรือเกิดสนิม อันเนื่องมาจากขาดการบำรุงรักษา
6. ภัยธรรมชาติ ที่ไม่ใช้ความบกพร่องจากผู้ผลิต
7. รถยนต์ที่ไม่ได้เข้ารับการบริการตรวจสอบตามระยะเวลาที่กำหนดจากศูนย์บริการของบริษัทฯ
หรือจากผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง
8. ค่าเสียเวลาหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆระหว่างนำรถเข้าซ่อมหรือในระหว่างซ่อมเช่น ค่ารถ ค่าที่พัก ค่าขนส่ง เป็นต้น
9. รถยนต์ที่ทำให้มาตรวัดระยะทางผิดไปจากความเป็นจริง(กลับเลขไมล์)
10. กระจกบังลมทุกชนิด
11. ยาง (ตามเงื่อนไงของบริษัทผู้ผลิต)
12. การปรับแต่งโดยบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่จากศูนย์บริการ
13. เกิดความเสียหายจากสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ที่มีผลกับตัวรถ
14. กรณีไม่ส่งเอกสารใบส่งมอบรถยนต์ (Registration Card) ภายใน 7 วัน"