ไปสู่เนื้อหา

Roadside Assistance

  1. Home>
  2. Service>
  3. Roadside Assistance

ศูนย์บริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

KIA Sticker_white-02

Kia – 24 Hrs. Assistance Services

- All-new Carnival : 5 ปี
- K2500 : 1 ปี

รายละเอียดการบริการ:

- บริการช่วยเหลือบนท้องถนน 24 ชั่วโมง (Roadside Assistance)

- บริการช่วยเหลือส่วนบุคคล (Personal Assistance)

- บริการช่วยเหลือด้านการเดินทาง /บริการให้ข้อมูลและจองโรงแรม (Travel Assistance)

- บริการช่วยเหลือซ่อมแซมฉุกเฉินด้านที่อยู่อาศัย (Home Assistance)

- บริการช่วยเหลือด้านการแพทย์ (Medical Assistance)

- บริการให้คำปรึกษาเบื้องต้นทางด้านสุขภาพจิต (Mental Health Assistance)

- บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก (Kids Assistance)

- บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง (Pet Assistance)บริการช่วยเหลือบนท้องถนน 24 ชั่วโมง (Roadside Assistance)

table fix area
บริการ
1.1 บริการลากรถ-ยกรถฉุกเฉิน
1.2 บริการช่วยเหลือเกี่ยวกับกุญแจ
1.3 บริการซ่อมรถ
1.4 บริการช่วยเหลือเกี่ยวกับยางรถยนต์
1.5 บริการช่วยเหลือในกรณีน้ำมันหมด
1.6 บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์โดยช่างผู้ชำนาญการ 24 ชั่วโมง
1.7 บริการช่วยเหลือด้านแบตเตอรี่
1.8 บริการจัดหาทางเลือกอื่นในการเดินทาง
1.9 บริการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายรถกลับภูมิลำเนา
1.10 บริการจัดหารถยนต์เช่า
1.11 บริการรายงานตำรวจ
1.12 บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางเดินรถบนทางด่วนและทางหลวง
1.13 บริการช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุ
1.14 บริการให้ข้อมูลและจองเวลานำรถเข้าศูนย์บริการรถยนต์

รายละเอียดบริการ

เงื่อนไข

ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี
บริการลากรถไปศูนย์บริการเกียที่ใกล้ที่สุด
: ระยะทางสูงสุด 50 กิโลเมตร
บริการลากรถไปยังจุดหมายที่ลูกค้าต้องการ
: ระยะทางสูงสุด 15 กิโลเมตร

บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
สำหรับรถที่เกิดการขัดข้องที่เกิดจากเครื่องยนต์
(ไม่ครอบคลุมสาเหตุที่เกิดจากอุบัติเหตุ)
ลูกค้าชำระในส่วนระยะทางที่เกินจากที่ระบุ 
คิดเป็นกิโลเมตร ละ 25 บาท

บริการนำส่งกุญแจสำรอง : บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
(ระยะทางสูงสุด 20 กิโลเมตร)
ช่างกุญแจ: ลูกค้ารับผิดชอบค่าบริการ

ลูกค้าชำระในส่วนระยะทางที่เกินจากที่ระบุ
คิดเป็นกิโลเมตรละ 25 บาท
ไม่รวมค่ากุญแจใหม่

บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (เฉพาะค่าแรง)
ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี

บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (เฉพาะค่าแรง)
ลูกค้าชำระในส่วนของค่าอะไหล่ (ถ้ามี)

บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
(สำหรับค่าแรงไม่เกิน 1,000 บาท ต่อครั้ง)
(1 ครั้ง ต่อปี)

บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (เฉพาะค่าแรง)
ไม่เกิน 1,000 บาท
ลูกค้าชำระในส่วนค่าปะยางหรือยางรถยนต์(ถ้ามี)

บริการน้ำมันสำรองสูงสุด 5 ลิตร
(1 ครั้ง ต่อปี)

ลูกค้าชำระค่าน้ำมันส่วนเกินจากที่ระบุ

บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 -

บริการประสานงานให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ลูกค้าชำระค่าแบตเตอรี่และค่าแรงให้กับร้านที่มาให้บริการ

บริการประสานงานให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 -

บริการประสานงานให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 -

บริการประสานงานให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ลูกค้าชำระค่าเช่าให้กับบริษัทให้เช่ารถ

บริการประสานงานให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 -

บริการประสานงานให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 -

บริการประสานงานให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 -

บริการประสานงานให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 -