ไปสู่เนื้อหา

การรณรงค์

  1. Home>
  2. ประสบการณ์>
  3. Brand>
  4. การรณรงค์
การรณรงค์ตราสินค้าทั่วโลก
ออกแบบชีวิตคุณใหม่

ออกแบบการขับขี่ของคุณใหม่

โดยการออกแบบใหม่ เราตั้งเป้าหมายให้ทยานไปตามสิ่งที่คุณต้องการให้เป็นไปตามทุกช่วงของชีวิตคุณด้วยรถใหม่และมหัศจรรย์ เตรียมเผชิญกับเส้นทางใหม่ในชีวิตโดย Kia

วิดิทัศนการออกแบบใหม่ของ์ manifesto

Kia เป็นตราสินค้าเครื่องยนต์ระดับโลกที่สวมบทบาทผู้นำที่มีอำนาจในการค้นพบและการทำให้สัมฤทธิ์ผลของคุณค่าใหม่ๆ ตอนนี้เราพร้อมที่จะก้าวทยานไปตามการออกแบบตามที่คุณเห็นเพื่อออกแบบในทุกช่วงของชีวิตคุณด้วยรถยนต์ที่จะทำให้ชีวิตมีความตื่นเต้นมากขึ้น เราเรียกมันว่า การออกแบบใหม่ ดังนั้นการรณรงค์การออกแบบใหม่ เราจะทำให้ชีวิตคุณเข้มข้นและมีชีวิตชีวาขึ้นขณะเดียวกันก็นำพาคุณสู่คุณค่าที่ยิ่งใหญ่ขึ้น
Re:Design Manifesto Video image

วิดิทัศน์ การเดินทางบนท้องถนนของพ่อและลูกชาย

Kia เป็นตราสินค้าเครื่องยนต์ระดับโลกที่สวมบทบาทผู้นำอย่างแข็งขันในการค้นพบและการทำให้สัมฤทธิ์ผลของคุณค่าใหม่ๆ ตอนนี้เราพร้อมที่จะก้าวทยานไปตามการออกแบบตามที่คุณเห็นเพื่อออกแบบในทุกช่วงของชีวิตคุณด้วยรถยนต์ที่จะทำให้ชีวิตมีความตื่นเต้นมากขึ้น เราเรียกมันว่า การออกแบบใหม่ ดังนั้นการรณรงค์การออกแบบใหม่ เราจะทำให้ชีวิตคุณเข้มข้นและมีชีวิตชีวาขึ้นขณะเดียวกันก็นำพาคุณสู่คุณค่าที่ยิ่งใหญ่มากขึ้น
Re:Design Manifesto Video image