ไปสู่เนื้อหา

About KIA

 1. Home>
 2. ประสบการณ์>
 3. เกี่ยวกับ Kia>
 4. การพัฒนาอย่างยั่งยืน
รายงานความยั่งยืน
"MOVE คือชื่อของรายงานความยั่งยืนของเรา
มันหมายความว่าการเคลื่อนไหวด้วยรถเพื่อโลกที่ดีกว่า"

รายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน 2018 thumnail

รายงานความยั่งยืน 2018

MOVE’, ชื่อของรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี หมายถึงการเคลื่อนไหวของ Kia Motors ไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในโลกตั้งแต่ปี 2003 Kia Motors พิมพ์รายงานการพัฒณาอย่างยั่งยืนประจำปีเพื่อแจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าของบริษัทในการเติบโตอย่างยั่งยืนและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของเราในการปฏิบัติและการบริหารจัดการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เลือกปี
 • หมายเลข** / ไม่ หัวข้อ วันที่ แฟ้ม
 • 10 รายงานความยั่งยืน 2018 2018-12-01
 • 9 รายงานความยั่งยืน 2017 2017-05-28
 • 8 รายงานความยั่งยืน 2016 2016-05-25
 • 7 รายงานความยั่งยืน 2015 2015-04-04
 • 6 รายงานความยั่งยืน 2014 2014-12-05
 • 5 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2013 2013-03-18
 • 4 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2012 2012-03-22
 • 3 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2011 2011-03-18
 • 2 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2010 2010-03-23
 • 1 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2009 2009-03-18
1