ไปสู่เนื้อหา

About KIA

 1. Home>
 2. ประสบการณ์>
 3. เกี่ยวกับ Kia>
 4. ปรัชญาการดำเนินงาน
ปรัชญาการดำเนินงาน
กรอบความคิดของทุกคนในเกีย

ปรัชญาการบริหาร

การสร้างอนาคตใหม่และทำฝันของมนุษยชาติให้เป็นจริงด้วยการคิดอย่างสร้างสรรค์และการพุ่งชนความท้าทายต่างๆ
 • ความรับผิดชอบที่ไม่มีขีดจำกัด

  ความรับผิดชอบที่ไม่มีขีดจำกัด

 • การทำสิ่งที่เป็นไปได้ให้เป็นจริง

  การทำสิ่งที่เป็นไปได้ให้เป็นจริง

 • การเคารพทุกคน

  การเคารพทุกคน

ปรัชญาการบริหารกล่าวถึงเหตุผลของการมีชีวิตอยู่ในขณะที่เป็นแนวทางพื้นฐานในการสร้างกรอบความคิดและพฤติกรรมของพนักงงาน ปรัชญาการบริหารสามารถสรุปได้เป็นสามถ้อยคำต่อไปนี้: ความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ การตระหนักในศักยภาพ และการปฏิบัติตามหลักมนุษยธรรม ซึ่งค่านิยมหลักเหล่านี้ถูกรวมไว้ในประโยคเดียว: 'การสร้างอนาคตใหม่และการทำฝันของมนุษยชาติให้เป็นจริงโดยการคิดอย่างสร้างสรรค์และการพุ่งชนความท้าทาย

วิสัยทัศน์

 • ร่วมมือกันเพื่ออนาคตที่ดีกว่า

  ในปี 2011 ฮุนไดมอเตอร์กรุ๊ปได้กำหนดวิสัยทัศน์องค์กรใหม่ขึ้นมา: 'การเคารพทุกคนและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างมูลค่าให้ได้มากที่สุดและสร้างสมดุลและแบ่งปันการเติบโตกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย' บริษัทย่อยทั้งหมดจะให้ความร่วมมือเพื่อทำวิสัยทัศน์นี้ให้เป็นจริงและทำให้ฮุนไดมอเตอร์กรุ๊ปเป็นกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของโลกที่ให้มูลค่าใหม่กับลูกค้า ด้วยมูลค่าที่มากกว่าที่เราสร้างขึ้นโดยการรวมความสามารถต่างๆ ของเราเข้าด้วยกันเราจะทำให้บริษัทหุ้นส่วนและชุมชนในท้องถิ่นแข็งแกร่งขึ้นในขณะที่สร้างความยั่งยืนให้กับมนุษยชาติ

 • หุ้นส่วนยานยนต์และอื่นๆ ตลอดชีวิต

  ภายใต้วิสัยทัศน์ของบริษัทในระดับกลุ่มคือวิสัยทัศน์โดยละเอียดสำหรับแต่และพื้นที่ธุรกิจหลัก สำหรับธุรกิจยานยนต์วิสัยทัศน์คือ 'การให้พื้นที่ใหม่ที่ทำให้ชีวิตสะดวกและสนุกมากขึ้นโดยการสร้างความเคลื่อนไหวที่สุดยอดด้วยนวัติกรรมสำหรับมนุษย์ เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อระบบนิเวศน์และบริการที่ครอบคลุม เกียมอเตอร์จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการตามวิสัยทัศน์นี้โดยการเปลี่ยนรถจากแค่โหมดการขนส่งเป็นพื้นที่ไลฟ์สไตล์ใหม่

ค่านิยมหลัก

ค่านิยมหลักประกอบด้วยระเบียบวินัยสำหรับพนักงานและองค์กรโดยรวม อีกทั้งยังเป็นวัฒนธรรมของเราและคำสัญญาที่เราให้ไว้กับตนเองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เราเป็นหนึ่งเดียวโดยการใช้ค่านิยมเดียวกันอย่างสม่ำเสมอในกระบวนการตัดสินใจของเรา เกียมอเตอร์จะจัดพุ่งชนความท้าทายด้วยการร่วมมือกันและการเคารพซึ่งกันและกันในขณะที่ทำตามคำปฏิญาณและใช้พรสวรรค์และความหลากหลายเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โดดเด่น
ลูกค้าคือที่หนึ่ง

เราส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ผลักดันด้วยลูกค้าโดยการให้บริการที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดและสมบูรณ์แบบโดยค่านิยมทั้งหมดมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ลูกค้าของเรา

ความท้าทาย

เราจะไม่ชะล่าใจ เราจะใช้ทุกโอกาสเพื่อก้าวผ่านความท้าทายต่างๆ และเรามั่นใจว่าเราจะสามารถบรรลุเป้าหมายของเราได้ด้วยความกระตือรือร้นที่แน่วแน่และความคิดที่ชาญฉลาด

การสื่อสารและการให้ความร่วมมือ

เราสร้างการประสานกำลังกันด้วย "ความพร้อมเพรียงกัน" ที่ถูกปลูกฝังโดยการสื่อสารและการให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันภายในบริษัทและกับหุ้นส่วนธุรกิจของเรา

คน

เราเชื่อว่าอนาคตขององค์กรขึ้นอยู่กับหัวใจและความสามารถของสมาชิกแต่ละคนและจะช่วยพวกเขาพัฒนาศักยภาพโดยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เคารพความสามารถพิเศษ

ทั่วโลก

เราเคารพความหลากลายของวัฒนธรรมและประเพณี ปรารถนาที่จะเป็นที่หนึ่งในโลกในสิ่งที่เราทำ และพยายามที่จะเป็นองค์กรของโลกที่น่านับถือ