ไปสู่เนื้อหา

About KIA

ทิศทางการออกแบบ
ความเรียบง่ายของเส้นตรง

การออกแบบให้จิตวิญญาณกับแบรนด์

การออกแบบไม่ใช่เพียงแค่รูปร่าง เส้น หรือการตกแต่ง มันเป็นการใส่จิตวิญญาณเข้าไปในแบรนด์และทำให้ลูกค้าหลงใหลผลิตภัณฑ์ เป้าหมายสูงสุดในการออกแบบของเกียคือการหาแบบที่สมบูรณ์ บริสุทธิ์ และไม่เคยมีมาก่อนที่สามารถกำหนดแบรนด์ของเกีย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้เกียจะพูดคุยกับคนหรือลูกค้าทั่วโลกมากขึ้นบนพื้นฐานของความเข้าใจตลาด เทคโนโลยี และสังคมต่างๆ อย่างกว้างขวางเพื่อทำให้แบรน์ของเกียน่าตื่นเต้นและสนุกสนานมากขึ้น

ความเรียบง่ายของเส้นตรง

ทิศทางของการออกแบบ
ความเรียบง่ายของเส้นตรงคือหนึ่งในปัจจัยหลักของปรัญชาการออกแบบของเกีย เส้นตรงแสดงถึงความชัดเจน ความแม่นยำ และความโดดเด่นซึ่งทั้งหมดจะสะท้อนให้เห็นในทัศนคติและกระบวนการการทำงานของเกียในการออกแบบและผลิตภัณฑ์ การออกแบบของเกียเน้นที่การรักษาความภักดีของลูกค้าในระยะยาวด้วยโครงสร้างที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อน รายละเอียดที่ประณีตของการตกแต่งภายในและภายนอกและประสบการณ์พิเศษที่คุณแทบจะไม่พบในรถคันอื่นๆ เลย

หน้าครอบครัวของเกีย

ลักษณะพิเศษของการออกแบบ
เกียสร้างสัญลักษณ์ที่ทรงพลังเป็นโลโก้ของแบรนด์ ตะแกรง ไฟหน้า และโลโก้เฉพาะคือหน้าตาของครอบครัวของเกียด้วยการผสมผสานในรูปแบบต่างๆ หน้าตาของครอบครัวมีวิวัฒนาการมาตั้งแต่การเปิดตัวครั้งแรกจนแพร่หลายทำให้ทุกคนสามารถเห็นแบรนด์ได้จากระยะไกลหรือในที่มืด หน้าตาของครอบครัวยังสร้างความสัมพันธ์ทางอารมณ์ระหว่างผลิตภัณฑ์กับลูกค้าทำให้ความตระหนักของแบรนด์เพิ่มขึ้น