ไปสู่เนื้อหา
CI
สัญลักษณ์เกี่ยวกับความคล่องแคล่วและนวัตกรรมของเรา

สัญลักษณ์: ความหมาย

CI ของเรา ประกอบด้วยวงรี ที่หมายถึงโลกและมีชื่อเขียนเป็นภาษาอังกฤษอยู่ข้างในนั้น แสดงถึงแนวทางการเติบโตของ KIA อย่างมีชีวิตชีวาบนเวทีโลก วงรีที่นุ่มนวลและสีแดง เป็นสีแห่งความหลงไหล แสดงออกถึงความคล่องแคล่ว และสีที่แบ่งเป็นชั้นๆให้ความรู้สึกถึงความปราณีตและการมีอำนาจพิเศษ การวางตำแหน่งชื่อไว้ตรงกลาง บ่งบอกถึงความรับผิดชอบและความน่าเชื่อถือเช่นเดียวกับความภาคภูมิใจในการเป็นผู้ผลิตเครื่องยนต์อย่างสากล

ตัวหนังสือ

เรามีความมั่นใจว่าตัวหนังสือพิเศษได้ถูกใช้เพื่อการนำเสนอภาพได้อย่างสอดคล้องกันของเครื่องยนต์ KIA เพื่อสร้างสรรความเป็นเอกลักษณ์ของภาพพจน์ของตราสินค้า เราได้ใช้ตัวหนังสือเหล่านี้เพื่อการสื่อสารถึงการเผยแพร่ในระยะยาวของตราสินค้าของเรา