ไปสู่เนื้อหา

#KiaonBeat

โลก เรามอบเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ดีไซน์ที่ก้าวหน้าผ่านวัฒนธรรมเพลงเกาหลี

Kia on beat จะเป็นที่แรกที่มอบสิทธิพิเศษและข่าวสาร หากมีการร่วมทำกิจกรรมต่างๆระหว่างแบรนด์เกียและนักร้องเกาหลี

Collaborations with #KiaonBeat