ไปสู่เนื้อหา

Futures Tech

เราในฐานะเกีย มอเตอร์ จะทุ่มเทและทำให้มั่นใจได้ว่า ความสนุกในการขับขี่ จะเป็นสิ่งสำคัญลำดับต้นๆ ในอนาคต

เราในฐานะเกีย มอเตอร์ จะทุ่มเทและทำให้มั่นใจได้ว่า ความสนุกในการขับขี่ จะเป็นสิ่งสำคัญลำดับต้นๆ ในอนาคต

Emotive Driving

ระบบ R.E.A.D

ระบบปรับเปลี่ยนการขับขี่แบบ real time (Real-time Emotion Adaptive Driving System)

V-Touch

เทคโนโลยีอ่านม่านตาและลายนิ้วมือ

รถต้นแบบ

ประสบการณ์ที่น่ายินดีของการทำให้รถในจินตนาการของคุณกลายเป็นจริง