ไปสู่เนื้อหา
  1. Home>
  2. discover-kia>
  3. ASK>
  4. ขั้วบวก หรือ ขั้วลบ ควรเริ่มจากขั้วไหนก่อน?

ขั้วบวก หรือ ขั้วลบ ควรเริ่มจากขั้วไหนก่อน?

"ให้เริ่มจากขั้วบวกก่อนแล้วจึงขั้วลบ ส่วนขั้นตอนการถอดสายเคเบิ้ลออกจากแบตเตอรี่เก่าให้เริ่มถอดขั้วลบก่อนแล้วจึงถอดขั้วบวก ในขณะที่การติดตั้งแบตเตอรี่ก้อนใหม่ให้ทำขั้นตอนกลับกัน คือเริ่มจากติดตั้งขั้วบวกก่อนแล้วจึงติดตั้งขั้วลบ"

การถอดแบตเตอรี่เก่า ให้เริ่มจากการถอดสายเคเบิลที่เชื่อมต่อกับขั้วลบของแบตเตอรี่ออกก่อน ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นสีดำและมีสัญลักษณ์เครื่องหมายลบ (-) แล้วจึงถอดสายเคเบิ้ลขั้วบวกออก ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นสีแดงและมีสัญลักษณ์เครื่องหมายบวก (+) และในทุกขั้นตอนให้ระมัดระวังไม่ให้ขั้วโลหะทั้งสองสัมผัสกัน

 

หลังจากถอดขั้วแบตเตอรี่ออกเรียบร้อยแล้ว ให้ถอดตัวล็อกฐานยึดกับแบตเตอรี่ออก แล้วค่อยๆดึงแบตเตอรี่ขึ้นมาจากถาดรอง

ก่อนจะตั้งแบตเตอรี่ก้อนใหม่ลงไปในช่องเดิม ควรตรวจเช็กว่าโลหะบนสายเคเบิ้ลไม่มีสนิม หากมีสนิมให้ทำความสะอาดขั้วของสายไฟก่อนโดยให้ผสมน้ำกับเบกกิ้งโซดาและขัดด้วยแปรงลวดก่อน

 

ถัดไปให้วางแบตเตอรี่ก้อนใหม่ลงในถาดรองโดยวางให้ถูกฝั่ง ล็อกฐานรองกับตัวแบตเตอรี่ให้ถูกต้อง แล้วทำการเชื่อมต่อขั้วแบตเตอรี่เข้ากับระบบ 

โดยสลับขั้นตอนจากการถอด คือให้เริ่มติดตั้งจากขั้วบวกก่อน แล้วจึงติดตั้งขั้วลบ ตรวจสอบในแน่ใจว่าแบตเตอรี่ใหม่ถูกติดตั้งได้ถูกต้องตามขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย