ไปสู่เนื้อหา
  1. Home>
  2. discover-kia>
  3. ASK>
  4. ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่รถเมื่อไหร่?

ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่รถเมื่อไหร่?

"แบตเตอรี่ของรถยนต์มีอายุการใช้งานประมาณ 3 - 5 ปี ขึ้นกับสภาวะแวดล้อมอื่นๆอย่างสภาพอากาศ หรือลักษณะการใช้งานของรถ"

แบตเตอรี่รถยนต์ก็เหมือนกับอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นต้องชาร์จ ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่จะลดลงทุกครั้งหลังจากการชาร์จ แต่หากมีการดูแลอย่างเหมาะสม แบตเตอรี่รถยนต์อาจมีอายุการใช้งานได้นานกว่า 5 ปี หากคุณใช้รถยนต์ในแต่ละวันแบบปกติ แบตเตอรี่จะควรเปลี่ยนใหม่ในทุกๆ3ปี นอกจากนี้แบตเตอรี่รถยนต์ส่วนมากอาจคุณภาพไม่ดี และส่งผลถึงปัญหาด้านความปลอดภัยด้วยเช่นกัน

 

อายุการใช้งานเฉลี่ยของแบตเตอรี่รถยนต์ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ดังนี้

1) สภาพอากาศ

อุณหภูมิร้อนจัดหรือเย็นจัดจะทำให้อายุของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณอาศัยอยู่บริเวณสภาพอากาศดังกล่าว คุณอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์บ่อยกว่าปกติ

2) ลักษณะการใช้งานของรถ

ยกตัวอย่างเช่น การใช้งานประจำวันด้วยระยะทางที่สั้น จะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง เนื่องจากไม่สามารถชาร์จไฟกลับเข้าแบตเตอรี่ในระหว่างการขับขี่ได้เพียงพอ หรือการจอดรถทิ้งไว้ในที่จอดรถเป็นระยะเวลานาน ถือเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลงเช่นกัน

หากคุณใช้งานแบตเตอรี่ที่สภาพไม่ดีแล้ว อาจทำให้แบตเตอรี่หมดกลางทางได้ ดังนั้นคุณควรหมั่นสังเกตุสัญญาณบ่งชี้ต่างๆเหล่านี้

  • เครื่องยนต์สตาร์ทติดช้า
  • มีสัญลักษณ์รูปเครื่องยนต์ หรือ Check Engine เตือนขึ้นที่หน้าปัด
  • ตัวกรอบแบตเตอรี่มีรูปร่างบิดเบี้ยวเปลี่ยนไปจากเดิม
  • มีของเหลวรั่วไหลออกจากตัวแบตเตอรี่

 

รถยนต์ KIA โดยทั่วไปจะติดตั้งแบตเตอรี่แบบแห้งมาจากโรงงาน ถ้าแบตเตอรี่ของรถยนต์ KIA ของคุณมาพร้อมกับสัญลักษณ์ขีดต่ำ-สูงที่ข้างตัวแบตเตอรี่ คุณสามารถตรวจสอบระดับอิเล็กโทรดได้ ซึ่งโดยทั่วไปควรจะอยู่กึ่งกลางของระดับต่ำและสูง หากอิเล็กโทรดอยู่ในระดับต่ำ คุณจำเป็นต้องเติมน้ำกลั่นเพิ่ม และระมัดระวังในระหว่างการเติมไม่ให้น้ำกลั่นหกเลอะแบตเตอรี่หรือบริเวณส่วนอื่นๆของห้องเครื่องยนต์ ดังนั้นไม่ควรเติมน้ำกลั่นจนล้น เพราะจะทำให้เกิดการกัดกร่อนในชิ้นส่วนอื่นๆได้ และปิดฝาให้แน่นหลังจากเติมน้ำกลั่นเรียบร้อยแล้ว

 

หากพบปัญหาในแต่ละขั้นตอน เราแนะนำให้คุณติดต่อกับศูนย์บริการอย่างเป็นทางการของ KIA โดยตรง