ไปสู่เนื้อหา
  1. Home>
  2. discover-kia>
  3. ASK>
  4. ควรเติมลมยางรถเท่าไหร่ดี?

ควรเติมลมยางรถเท่าไหร่ดี?

"โดยปกติรถยนต์ขนาดเล็กแรงดันลมยางควรอยู่ในระดับ 30 psi รถยนต์ขนาดกลางควรอยู่ในระดับ 36 psi และรถยนต์ขนาดใหญ่ควรอยู่ในระดับ 42 psi"

ระดับแรงดันลมยางรถที่เหมาะสมจะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับขนาดของรถยนต์ และขนาดของยาง หากเทียบจากขนาดมาตรฐานของยางกับรถยนต์ในแต่ละกลุ่ม รถยนต์ขนาดเล็กควรเติมลมยางที่ระดับ 30 psi รถยนต์ขนาดกลางจะอยู่ที่ 36 psi และรถยนต์ขนาดใหญ่จะอยู่ที่ 42 psi

 

ยางรถยนต์เมื่อมีอุณหภูมิที่สูงขึ้น แรงดันลมยางจะเพิ่มขึ้นกว่าที่ได้เติมไปประมาณ 4-6 psi

ยางรถยนต์จะมีอุณหภูมิต่ำเมื่อรถถูกจอดไว้นานกว่า 3 ชั่วโมง หรือถูกใช้งานในระยะที่ไม่ไกลกว่า 1.6 กิโลเมตรเท่านั้น

 

ดังนั้นระดับการเติมลมยางด้วยแรงดันที่เหมาะสมควรอยู่ที่ขณะยางอุณหภูมิยางต่ำ 

สามารถตรวจสอบได้จากคู่มือการใช้งานของรถยนต์แต่ละคัน และสติกเกอร์บอกระดับแรงดันลมยางที่บริเวณเสากลางของรถที่ฝั่งคนขับ

ถ้าเติมลมยางมากจนเกินไปหรือน้อยจนเกินไป จะส่งผลเสียต่อการควบคุมรถยนต์ขณะขับขี่ การเลี้ยว และอาจทำให้ยางเกิดความเสียหายจนอาจเกิดอุบัติเหตุและสร้างความบาดเจ็บถึงแก่ชีวิตได้ ดังนั้นคุณควรตรวจเช็กลมยางเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละครั้ง ด้วยวิธีดังนี้

 

1) เตรียมที่วัดแรงดันลมยางเพื่อตรวจสอบแรงดันลมยางขณะยางมีอุณหภูมิต่ำอยู่

- คุณไม่สามารถบอกได้ว่ายางขยายตัวหรือเปล่าโดยการดูด้วยตาเปล่า

- ไม่ควรวัดระดับลมยางจากเกจ์วัดของเครื่องสูบลมยาง

2) เปิดจุกปิดลมยางออกจากวาล์วยาง

3) กดเกจ์วัดลมยางให้เข้ากับวาล์วยางของรถยนต์เพื่อทำการวัดระดับลมยาง และตรวจวัดค่าลมยางจนได้ค่าที่เหมาะสมเป็นอันเสร็จสิ้น

4) หากแรงดันลมยางต่ำเกินไป ให้เติมลมเพิ่มจนกว่าจะถึงระดับที่เหมาะสม

หากแรงดันลมยางสูงเกินไป ให้ทำการปล่อยลมยางออกโดยกดที่บริเวณแกนเหล็กที่อยู่ตรงกลางของวาล์วยาง

5) วัดระดับลมยางด้วยเกจ์วัดลมยางอีกครั้ง

6) ใส่จุกปิดลมยางกลับคืนที่วาล์วยางเพื่อป้องกันลมรั่วซึม และเพื่อป้องกันฝุ่นและความชื้นเข้าไปในยาง