ไปสู่เนื้อหา
 1. Home>
 2. discover-kia>
 3. ASK>
 4. วิธีชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่รถยนต์

วิธีชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่รถยนต์

“คุณสามารถพ่วงแบตเตอรี่จากรถยนต์คันอื่นเพื่อ Jump-start ได้ และขับต่อหรือสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้ขั้นต่ำ 20 นาทีเพื่อให้ไฟแบตเตอรี่ถูกชาร์จไฟกลับ หรืออาจใช้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ก็ได้”

 1. สิ่งที่ต้องเตรียมมี 2 อย่าง คือสายพ่วงแบตเตอรี่ และรถยนต์อีกคันที่มีแบตเตอรี่สภาพดี (คันที่มาช่วยเหลือเพื่อพ่วงแบตเตอรี่)
 2. นำรถรถยนต์คันที่จะมาช่วยเหลือมาจอดใกล้ๆ เพื่อต่อสายพ่วงแบตเตอรี่่ และไม่ให้ตัวรถทั้งสองคันสัมผัสกัน 
 3. ตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ของรถยนต์คันที่มาช่วยเหลือว่าเป็นชนิด 12 โวลท์และมีบริเวณกราวด์ที่สามารถพ่วงกับขั้วลบของแบตเตอรี่ได้
 4. ดับเครื่องยนต์และปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดภายในรถ
 5. เปิดฝากระโปรงหน้า และปลดสวิตช์ที่บริเวณเบาะคนนั่งเพื่อเปิดฝาห้องเครื่องยนต์
  *การเข้าถึงแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับรถยนต์แต่ละรุ่น บางรุ่นแบตเตอรี่อาจถูกติดตั้งอยู่ที่บริเวณฝาท้าย หรืออยู่ใต้เบาะนั่งก็ได้
 6. เปิดฝาครอบกล่องฟิวส์พร้อมเปิดฝาครอบขั้วบวกในฝาครอบกล่องฟิวส์ในห้องเครื่อง และเปิดฝาครอบขั้วลบที่บริเวณใกล้กับตัวถัง
 7. เชื่อมต่อสายพ่วงแบตเตอรี่เส้นสีแดง (เส้นที่ใช้ขั้วบวก) กับขั้วบวกของรถที่แบตเตอรี่หมด
 8. เชื่อมต่อสายพ่วงแบตเตอรี่เส้นสีแดง (เส้นที่ใช้ขั้วบวก) กับขั้วบวกกับรถคันที่มาช่วยเหลือ
 9. เชื่อมต่อสายพ่วงแบตเตอรี่เส้นสีดำ (เส้นที่ใช้ขั้วลบ) ที่ฝั่งรถคันที่มาช่วยเหลือแล้วจึงเชื่อมต่อกับอีกฝั่งหนึ่งที่บริเวณที่มั่นคง และไม่หลุดง่ายที่ตัวถังรถ หรือจุดที่เป็นโลหะของขั้วแบตเตอรี่
 10. สตาร์ทเครื่องยนต์คันที่มาช่วยเหลือก่อนเพื่อทำการชาร์จกระแสไฟไปสู่คันที่แบตเตอรี่หมดผ่านสายพ่วง และปล่อยไว้สักครู่
 11. เมื่อรถคันที่แบตหมดสามารถสตาร์ทได้แล้วจึงเริ่มถอดสายพ่วงแบตเตอรี่ออกโดยให้เริ่มต้นจากสายสีดำก่อน แล้วจึงถอดสายสีแดง และในขณะถอดต้องระมัดระวังไม่ให้ขั้วของสายพ่วงสัมผัสกัน
 12. นำรถที่พ่วงแบตเตอรี่สำเร็จแล้วออกไปขับหรือปล่อยให้เครื่องยนต์ทำงานทิ้งไว้อย่างน้อย 20 นาที เพื่อเป็นการการชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ 

ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนพื้นฐาน ดังนี้

 1. ตรวจสอบสถานะเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ให้อยู่ในสถานะ "ปิด"
 2. เชื่อมต่อขั้วบวก และขั้วลบของสายชาร์จจากตัวเครื่องชาร์จเข้ากับแบตเตอรี่
 3. ทำการชาร์จโดยเลือกระดับต่ำก่อน เปิดเครื่อง และทำการจับเวลา ระยะเวลาในการชาร์จจะขึ้นอยู่กับโวล์ทของแบตเตอรี่ 
 4. และค่าความสามารถในการจ่ายกระแสเพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ในสภาวะอากาศหนาว (ค่า CCA) ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 6-12 ชั่วโมงในการชาร์จจนเต็ม
 5. เมื่อชาร์จแบตเตอรี่แล้ว ให้ถอดสายฝั่งขั้วลบออกก่อนแล้วจึงถอดฝั่งขั้วบวกออกจากแบตเตอรี่