ไปสู่เนื้อหา
  1. Home>
  2. discover-kia>
  3. ASK>
  4. เปลี่ยนหลอดไฟหน้ารถได้อย่างไร?

เปลี่ยนหลอดไฟหน้ารถได้อย่างไร?

"ถอดแผ่นปิดขั้วหลอดไฟ ถอดปลั๊กเชื่อมต่อโคมไฟออกจากช่องเชื่อมต่อ ถอดหลอดไฟออกจากตัวดันหลอดไฟ ใส่หลอดไฟอันใหม่เข้าไปแทน ใส่หลอดไฟให้พอดีกับตัวดันหลอดไฟ เสียบปลั๊กเชื่อมต่อเข้ากับโคมไฟ, ปิดแผ่นปิดขั้วหลอดไฟ"

การเปลี่ยนหลอดไฟของรถยนต์แต่ละรุ่นจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของหลอดไฟ วิธีการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าแบบธรรมดามีขั้นตอนดังนี้

 

1) ดับเครื่องยนต์

2) เปิดฝากระโปรงหน้า

3) ถอดแผ่นปิดหลอดไฟหน้าโดยบิดทวนเข็มนาฬิกา

4) ถอดปลั๊กที่บริเวณหลังโคมไฟออกจากช่องเสียบ

5) กดบริเวณตัวดันหลอดไฟ โดยกดลงไปเบาๆเพื่อปลดล็อก จากนั้นให้ดึงหลอดไฟขึ้นมา

6) ถอดหลอดไฟอันเก่าออกมาจากฐาน

7) ใส่หลอดไฟอันใหม่เข้าไปและติดตั้งให้พอดีกับตัวดันหลอดไฟ และพอดีกับร่องที่รองรับขั้วของหลอดไฟ

8)เสียบปลั๊กที่บริเวณหลังโคมไฟเข้ากับช่องเสียบ

9)ติดตั้งแผ่นปิดขั้วหลอดไฟอีกครั้งโดยบิดเพื่อล็อกไปทางทิศตามเข็มนาฬิกา

 

หากเป็นไฟ Daylight ที่เป็นหลอดไฟชนิด LED ไม่ทำงาน ควรนำรถเข้าศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการของ KIA เนื่องจากหลอดไฟชนิดนี้จำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการเปลี่ยน เพราะมีขั้นตอนการเปลี่ยนและส่วนประกอบของระบบที่ซับซ้อน

 

สิ่งที่คุณต้องมี:

  • หลอดไฟอันใหม่
  • ไขควง
  • เกลียวหมุน
  • ถุงมือนิรภัย
  • แว่นตานิรภัย