ไปสู่เนื้อหา
  1. Home>
  2. discover-kia>
  3. ASK>
  4. การชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าใช้เวลาเท่าไหร่?

การชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าใช้เวลาเท่าไหร่?

คุณสามารถชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่บ้านของคุณเองหรือที่สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าทั่วไปได้ โดยระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ จะขึ้นอยู่กับความจุของแบตเตอรีตัวรถ และกำลังไฟของเครื่องชาร์จนั้นๆ

คุณสามารถชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่บ้านของคุณเองหรือที่สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าทั่วไป ซึ่งระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม 100% อาจอยู่ที่ 30 นาทีหรืออาจใช้เวลากว่าครึ่งวันก็ได้ ระยะเวลาในการชาร์จจะขึ้นอยู่กับขนาดของแบตเตอรี่ และกำลังไฟฟ้าของเครื่องชาร์จหรือจุดจ่ายไฟนั่นเอง

 

ปัจจัยที่มีผลต่อความเร็วในการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

ปัจจัยหลักที่มีผลต่อความเร็วในการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ประกอบด้วย 5 ปัจจัย ดังนี้

1. ขนาดหรือความจุของแบตเตอรี่ : ถ้าแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้ามีขนาดใหญ่ ระยะเวลาในการชาร์จจนเต็มจะมากขึ้น

 

2. สถานะของแบตเตอรี่ (แบตเตอรี่ใกล้จะหมด เทียบกับ แบตเตอรี่เต็ม) : การชาร์จไฟจากปริมาณเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ต่ำ จะใช้เวลามากกว่าครึ่งหนึ่ง ของสถานะแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่อย่างชัดเจน

 

3. กำลังไฟสูงสุดที่รถยนต์ไฟฟ้ารองรับ : ความเร็วในการชาร์จไฟ จะขึ้นอยูู่กับกำลังไฟสูงสุดที่รถยนต์ไฟฟ้าคันนั้นๆ รองรับได้ ถึงแม้ว่าจะชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟที่ให้กำลังไฟสูงกว่าเดิมก็ตาม อาจไม่ช่วยให้ระยะเวลาการชาร์จสั้นลงได้

 

4. ค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุดของเครื่องชาร์จหรือจุดจ่ายไฟ : ระยะเวลาในการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าบางครั้ง ก็ขึ้นอยู่กับค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุดของเครื่องชาร์จหรือจุดจ่ายไฟ ดังนั้น การชาร์จไฟกับจุดจ่ายไฟที่มีกำลังไฟต่ำกว่ารถยนต์ ก็อาจใช้ระยะเวลาในการชาร์นานและมากขึ้นกว่าเดิม

 

5. สภาวะอากาศ : ระยะเวลาในการชาร์จ จะใช้เวลามากขึ้น เมื่ออุณหภูมิภายนอกสูงขึ้น โดยเฉพาะการชาร์จแบบเร็ว รวมถึงความสามารถในการชาร์จไฟรถยนต์ไฟฟ้าและระยะทางในการชาร์จ 1 ครั้ง ก็จะลดลงด้วยเช่นกัน