ไปสู่เนื้อหา
  1. Home>
  2. discover-kia>
  3. ASK>
  4. อายุการใช้งานของยางรถยนต์ นานเท่าใด

อายุการใช้งานของยางรถยนต์ นานเท่าใด

"ด้วยปัจจัยทางกายภาพ สภาพอากาศ และลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันของรถยนต์แต่ละคัน ทำให้อายุการใช้งานของยางแตกต่างกันด้วยเช่นกัน ระยะการเปลี่ยนยางที่เหมาะสมควรทำทุก 10,000-50,000 กิโลเมตร"

อายุการใช้งานของยางรถยนต์จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยรวมกัน ระยะการเปลี่ยนยางที่เหมาะสมจะอยู่ระหว่างทุก 10,000-50,000 กิโลเมตร"

 

ปัจจัยต่างๆที่ทำให้อายุการใช้งานของยางรถยนต์สั้นลง มีดังนี้

 

  • ปัจจัยทางกายภาพ

1) อายุของยาง

2) รอยรั่วซึมหรือรอยฉีกของยางที่ไม่ได้รับการซ่อมแซมอย่างเหมาะสม

  • สภาพถนนและสภาพอากาศ

1) ถนนขรุขระ

2) ขอบหิน และสิ่งกีดขวางระหว่างถนน

3) สภาพอากาศที่สุดขั้ว เช่น ฝนตกหนัก หิมะ หรือน้ำแข็ง

4) แสงอาทิตย์ และโอโซน

  • ลักษณะการใช้งาน

1) การใช้ความเร็วสูง

2) การเร่งออกตัวและการเบรกแบบกระชากไปมา

3) บรรทุกน้ำหนักมาก

4) ขับขี่ด้วยระยะทางไกล

  • การใช้งานอย่างไม่เหมาะสม

1) เติมลมยางด้วยแรงดันที่ไม่เหมาะสม

2) การตั้งศูนย์ หรือถ่วงล้อที่ไม่ถูกต้อง

3) ใส่ยางผิดประเภทกับรถยนต์ที่ใช้

4) ใส่ล้อที่ขนาดไม่เหมาะสมกับรถยนต์ที่ใช้

5) ใช้ยางที่รั่วซ้ำ

ควรตรวจสอบสภาพยางรถยนต์อย่างน้อยเดือนละครั้ง หรือก่อนการเดินทางไกล

✔ ตรวจสอบแรงดันลมยาง

✔ ตรวจสอบรอยฉีกของยางโดย

1) ใช้เกจวัดความลึกของดอกยาง

2) ตรวจสอบค่าความลึกของดอกยาง

หากดอกยางมีค่าความลึกที่เท่ากันในแต่ละล้อ ค่าจากเกจ์วัดควรจะเท่าๆกัน คุณควรเปลี่ยนดอกยางหากค่าความลึกของดอกยางที่วัดได้เหลือน้อยกว่า 1.6 มิลลิเมตร ไม่ควรรอจนกว่าดอกยางจะหมดแล้วจึงเปลี่ยนยาง

3) ทดสอบความลึกของดอกยางด้วยการใช้เหรียญ (Penny test)