Go to content

Aké rôzne spôsoby nabíjania elektromobilu existujú?

 • What are the different methods of charging an electric vehicle?

Existuje niekoľko rôznych spôsobov, ako môžete nabiť akumulátor vo svojom elektromobile. Priama konfrontácia s možnosťou štandardného a rýchleho nabíjania, ako aj s rôznymi druhmi konektorov môže byť spočiatku trochu desivá. V skutočnosti je však celá problematika oveľa jednoduchšia, než sa na prvý pohľad zdá! V tomto krátkom sprievodcovi vás oboznámime so všetkými kľúčovými informáciami, ktoré potrebujete vedieť.

V zásade tu treba zvážiť dva hlavné aspekty: KDE hodláte nabíjať a AKO RÝCHLO hodláte nabíjať. Tieto dve otázky spolu súvisia, takže rýchlosť nabíjania bude závisieť od toho, aký konkrétny elektromobil vlastníte, od kapacity jeho akumulátora a od toho, aký používate systém nabíjania.

Ďalšia zásadná vec, ktorú potrebujete vedieť hneď na začiatku: Existujú tri kategórie alebo druhy nabíjania: udržiavacie nabíjanie, nabíjanie striedavým prúdom a nabíjanie jednosmerným prúdom.

 1. UDRŽIAVACIE NABÍJANIE
  Najpomalší spôsob nabíjania elektromobilu v domácnosti za použitia štandardnej (trojkolíkovej) zástrčky na 220 V. Odporúča sa používať len v naliehavých prípadoch, s náležitou opatrnosťou a po porade s dodávateľmi elektrickej energie.
 2. NABÍJANIE STRIEDAVÝM PRÚDOM
  Ak máte namontovanú nástennú nabíjačku, môžete vozidlo nabíjať tri- až štyrikrát rýchlejšie prostredníctvom nabíjania striedavým prúdom v domácnosti. K dispozícii je tiež verejné nabíjanie striedavým prúdom.
 3. NABÍJANIE JEDNOSMERNÝM PRÚDOM
  Najrýchlejší spôsob nabíjania elektromobilu – na verejnej rýchlonabíjacej stanici na jednosmerný prúd s výkonom 50 kW a viac. Týmto spôsobom nabijete akumulátor z 20 na 80 % približne za 40 minút. Okrem toho existujú aj ultrarýchle nabíjacie stanice, ktoré poskytujú vyšší výkon než 150 kW.

TERMINOLÓGIA – DOBRE VEDIEŤ!

Existuje viacero rôznych výrazov na označenie nabíjacej stanice, ktoré však spravidla znamenajú to isté: nabíjacia stanica, nabíjacia zásuvka, nabíjací konektor, nabíjací port, nabíjačka či napájacie zariadenie pre elektrické vozidlá (EVSE).

AKO PRVÉ: NABÍJANIE V DOMÁCNOSTI VERZUS VEREJNÉ NABÍJANIE

Máte dve možnosti – nabíjať svoj elektromobil doma, elektrinou z domácej elektrickej siete, alebo použiť verejné nabíjacie stanice. Od toho budú závisieť druhy (a rýchlosti) nabíjania, ktoré vám budú k dispozícii.


 • MOŽNOSŤ 1:
  NABÍJANIE V DOMÁCNOSTI

Približne 80 % všetkého nabíjania elektromobilov sa v súčasnosti vykonáva v domácnosti. Zvyčajne počas noci, keď majitelia spia – takže keď sa ráno zobudia, majú doplna nabitý akumulátor, ktorý takmer vždy poskytuje viac než dostatočný dojazd na elektrinu pre každodenné dopravné potreby väčšiny ľudí.

K dispozícii sú DVA DRUHY nabíjania v domácnosti: udržiavacie nabíjanie prúdom z domácej siete alebo domáce nabíjanie striedavým prúdom prostredníctvom namontovanej nástennej nabíjačky. Hlavné rozdiely sú tieto:

 • UDR%C5%BDIAVACIE NAB%C3%8DJANIE

  UDRŽIAVACIE NABÍJANIE

  • Predstavuje nabíjanie pomocou štandardnej (trojkolíkovej) zástrčky na 220 V, ktorá sa dodáva spolu s elektromobilom. Druhý koniec jednoducho zapojíte priamo do elektromobilu.
  • Nevyžaduje sa montáž dodatočného nabíjacieho vybavenia.
  • Poskytuje dojazd 13 až 16 km na hodinu nabíjania.
  • Rýchlosť nabíjania: približný dojazd 65 km za 5 hodín (cez noc) alebo 200 km za 14 hodín
  • Udržiavacie nabíjanie sa odporúča používať len v naliehavých prípadoch, keď je akumulátor takmer vybitý a vy nemáte možnosť navštíviť verejnú stanicu ani prístup k domácej nástennej nabíjačke na striedavý prúd. Dôvodom je to, že používanie elektrickej energie z domácej siete môže spôsobiť problémy spojené s účtami za elektrinu a elektrickým zaťažením. Preto toto nabíjacie riešenie vždy používajte obozretne a pred prvým použitím sa poraďte s dodávateľom elektrickej energie. Pri používaní udržiavacieho nabíjania sa odporúča, aby ste si v záujme čo najvyššej spoľahlivosti a duševného pokoja zakúpili kábel so zabudovanou riadiacou jednotkou ICCB (In Cable Control Box).

 • DOM%C3%81CE NAB%C3%8DJANIE STRIEDAV%C3%9DM PR%C3%9ADOM POMOCOU N%C3%81STENNEJ NAB%C3%8DJA%C4%8CKY

  DOMÁCE NABÍJANIE STRIEDAVÝM PRÚDOM POMOCOU NÁSTENNEJ NABÍJAČKY

  • Najbežnejší a najviac odporúčaný spôsob nabíjania v domácnosti.
  • Poskytuje nabíjanie z 230 V zásuvky, ktorá umožňuje nabíjať tri- až štyrikrát rýchlejšie než v prípade udržiavacieho nabíjania – v závislosti od toho, koľko energie je konkrétny model schopný prijať, ako aj od nabíjačky.
  • Tento spôsob je užitočný predovšetkým, ak máte čas nabíjať svoj elektromobil cez noc: vozidlo vybavené akumulátorom s kapacitou 40 kWh sa doplna nabije približne za 6 hodín.
  • Vyžaduje sa, aby ste si nechali namontovať špeciálnu nástennú nabíjačku na nabíjanie elektromobilov, pričom montáž by ste mali zveriť vyškolenému elektrikárovi.
  • Ideálne riešenie, ak máte garáž alebo príjazdovú cestu, kde sa dá nabíjačka umiestniť.
  • Vo vašom štáte alebo regióne môžu byť k dispozícii finančné stimuly na minimalizáciu nákladov na nákup a montáž.


 • MOŽNOSŤ 2:
  VEREJNÉ NABÍJACIE STANICE

Vďaka rastúcej sieti staníc je táto možnosť stále výhodnejšia. Tieto stanice sa často môžu nachádzať najmä v centrách miest a umožňujú vám dobíjať akumulátor za pochodu, ak cestujete na dlhšie vzdialenosti.

Verejné nabíjanie ponúka možnosť nabíjania striedavým prúdom z nástennej nabíjačky alebo – vo väčšine prípadov – rýchle nabíjanie jednosmerným prúdom.

Obidve uvedené možnosti sú rýchlejšie než nabíjanie doma: v závislosti od výkonu nabíjacej stanice a schopnosti elektromobilu spolupracovať s nabíjačkami na striedavý prúd môže byť verejné nabíjanie striedavým prúdom tri- až desaťkrát rýchlejšie než nabíjanie striedavým prúdom v domácnosti. Všetky nabíjacie stanice na jednosmerný prúd sa považujú za rýchle, ako dokazujú aj nasledujúce údaje:

 • JEDNOSMERN%C3%89 R%C3%9DCHLONAB%C3%8DJA%C4%8CKY

  JEDNOSMERNÉ RÝCHLONABÍJAČKY

  • Ide o momentálne najrýchlejší spôsob nabíjania elektromobilov.
  • Poskytuje vyšší nabíjací výkon než 50 kW pri hodnotách napätia vyše 450 V a prúdu až 125 A.
  • Dokáže nabiť akumulátor z 20 na 80 % jeho kapacity približne za 40 minút.
  • Využíva konektor Combo DC (CCS, čiže kombinovaný systém nabíjania).
  • Nabíjanie jednosmerným prúdom by sa malo obmedziť na minimum, aby sa predĺžila životnosť vysokonapäťového akumulátora.

VYSVETLENIE ROZDIELU MEDZI STRIEDAVÝM A JEDNOSMERNÝM NABÍJANÍM

Vnútroštátna sieť dodáva striedavý prúd, elektromobily však na nabíjanie svojich akumulátorov potrebujú jednosmerný prúd.

 • Nabíjačka na striedavý prúd dodáva energiu do zabudovanej nabíjačky elektromobilu, ktorá následne premieňa striedavý prúd na jednosmerný a umožňuje, aby sa akumulátor nabil. Veľkosť zabudovaného nabíjacieho zariadenia je obmedzená priestorovými možnosťami vozidla. V dôsledku obmedzeného priestoru je množstvo energie, ktoré sú tieto zariadenia schopné dodať do akumulátora, relatívne nízke. To znamená, že nabíjanie je zvyčajne pomalšie.
 • Rýchlonabíjačka na jednosmerný prúd obchádza zabudované nabíjacie zariadenie a dodáva energiu priamo do akumulátora elektromobilu. Nabíjačka na jednosmerný prúd sa nachádza mimo vozidla, takže nie je obmedzovaná priestorom ani nákladmi. To znamená, že nabíjanie je zvyčajne oveľa rýchlejšie.

ROZDIEL MEDZI STRIEDAVÝM A JEDNOSMERNÝM NABÍJANÍM

 • Striedavý prúd (AC)
  ICCB
  Zabudovaná
  nabíjačka
  Li-ion batéria
  Jednosmerný prúd (DC)

KTORÉ KONEKTORY SÚ TEDA VHODNÉ PRE JEDNOTLIVÉ DRUHY NABÍJANIA?

Možno sa sami seba pýtate, či potrebujete adaptér pre rôzne spôsoby a druhy nabíjania. V súčasnosti neexistuje univerzálny konektor pre všetky elektromobily a všetky nabíjačky. Rôzne druhy konektorov však zodpovedajú rozdielnym úrovniam nabíjania, čo vodičom elektromobilov uľahčuje situáciu.

Tu je prehľad hlavných typov konektorov:

eu-common-user-input-table
Typ 1 Typ 2 CHAdeMo Typ 2 CCS
TYP NABÍJANIA AC nabíjanie AC nabíjanie DC rýchle nabíjanie DC rýchle nabíjanie
POČET PINOV 5 7 4 9
KAPACITA Až do 11 kW Až do 43 kW 50 kW - 100 kW Až do 170 kW
NAPÄTIE 230 V 230 V / 400 V 500 V 450 V
PRÚD Až do 32 A Až do 63 A 125 A 125 A
KOMPATIBILITA S KIA EV Áno Áno Nie Áno

KONEKTORY NA NABÍJANIE STRIEDAVÝM PRÚDOM
Konektory typu 1 a typu 2 sú najčastejšie používané zásuvky na striedavý prúd – zvyčajne určené na nabíjanie striedavým prúdom v domácnosti.

KONEKTORY NA NABÍJANIE JEDNOSMERNÝM PRÚDOM
Najbežnejšie konektory používané na rýchle nabíjanie sú CHAdeMO a SAE Combo (tiež známy ako typ 2 CCS, čo znamená „kombinovaný systém nabíjania“). Tieto dva konektory však nie sú navzájom nahraditeľné (port CHAdeMO nedokáže nabíjať prostredníctvom zástrčky SAE Combo a naopak). Takže skôr než navštívite konkrétnu nabíjaciu stanicu, musíte vedieť, či je vaše vozidlo kompatibilné s konektormi, ktoré majú k dispozícii. Niektoré môžu mať len konektor CHAdeMO, niektoré len konektor SAE Combo typu 2 CCS a niektoré obidva druhy.

Stále váhate? Čas prejsť na elektrinu (#goelectric).
Stále váhate?
Čas prejsť na elektrinu #GOelectric.
Zistiť viac
CHCETE ZISTIŤ VIAC O DOJAZDE ELEKTRICKÝCH ÁUT?
CHCETE ZISTIŤ VIAC O DOJAZDE ELEKTRICKÝCH ÁUT?
ZISTIŤ TU

Objavte modelový rad elektromobilov Kia

 • HYBRID

 • PLUG-IN HYBRID

 • ELECTRIC

 • MILD HYBRID