Go to content

Change the language :

Motor Car Group

 1. Home
 2. O nás
 3. Kia zážitok
 4. Technológia
 5. DRIVE Wise

DRIVE Wise

 • Bezproblémové príjemné šoférovanie

 • Predstavujeme vám DRIVE WiSE - novú značku venovanú autonómnemu jazdeniu a asistenčným technológiám. Táto úplne nová paltforma nám umožní v nasledujúcich rokoch predstaviť inteligentné bezpečnostné inovácie na elimináciu základných rizík a stresov pri jazdení na dnešných preplnených cestách, pričom zmeníme spôsob interakcie s vaším vozidlom. Pre vás to znamená vyššiu bezpečnosť, bezproblémové a príjemné šoférovanie.

DRIVE WiSE technológie

Jazdný asistent

 • Systém autonómneho núdzového brzdenia (AEBS)

  Systém autonómneho núdzového brzdenia(1) pomáha zabrániť nehode. Systém senzorov a kamier zaznamenáva chodcov a vozidlá, v prípade možného vzniku kolízie vás upozorní, zníži rýchlosť vozidla a bezpečne zabrzdí.

 • Systém varovania pred čelnou zrážkou (FCW)

  Systém varovania pred čelnou zrážkou predvída možnosť kolízie s vozidlom pred vami a poskytuje vodičovi audiovizuálne varovania. Ak vodič nereaguje, zapne sa systém AEB, ktorý vozidlo bezpečne zastaví.

 • Systém sledovania mŕtveho uhla (BSD)

  Táto inteligentná technológia sleduje mŕtve uhly a ak sa v nich nachádza iné vozidlo,vizuálne vás uporozní kontrolkou v bočnom zrkadle.

 • Systém varovania vybočenia z jazdného pruhu (LDWS)

  Systém varovania poskytuje audiovizuálne upozornenie na palubnej doske v prípade, že vodič mimovoľne opustí jazdný pruh.

 • Systém udržania v jazdnom pruhu (LKAS)

  Nemusíte sa obávať, že vybočíte z jazdného pruhu. Tento systém vás upozorní, ba dokonca zaradí späť do jazdného pruhu, aby ste boli presne tam, kde máte byť.

 • Adaptívny tempomat (ASCC)

  Adaptívny tempomat používa na monitorovanie vzdialenosti pred vami radarový senzor v prednej časti vozidla. Ak nie je dodržaná prednastavená vzdialenosť, systém zníži rýchlosť, dokonca zastaví až kým sa vozidlo pred vami nepohne.

 • Systém autonómneho jazdenia na diaľnici (HDA)

  Systém využíva senzory vozidla a LiDAR systém (Light Detection And Ranging radar) na interpretáciu značenia jazdných pruhov umožňujúc vozidlu zostať v jazdnom pruhu a prejsť do iného jazdného pruhu s cieľom predbiehania alebo odbočenia na inú cestu. Tento komplexný systém odstráňuje nutnosť používať volant, sledovať indikátory, zrýchlovať alebo používať brzdové pedále v mnohých situáciách, pričom sa všetky kľúčové informácie zobrazujú na LCD displeji (HUD)

 • Asistent v kolónach (TJA)

  Asistent v kolónach sleduje vozidlo pred vami počas dopravnej zápchy, identifikuje voľné miesto v iných pruhoch, kam sa bezpečne presunie, aby získal väčšie miesto v dopravnej zápche. Systém využíva vonkajšie senzory na udržanie bezpečnej vzdialenosti a manévruje len v bezpečnom priestore.

Parkovací asistent

 • Rozšírený inteligentný parkovací asistent (Rozšírený SPAS)

  * Inteligentný parkovací asistent (SPAS) využíva sieť ultrazvukových senzorov, ktoré sledujú najbližšie okolie a sám s minimálnym zásahom vodiča zaparkuje vozidlo buď pozdĺžne alebo kolmo. Počas tohto manévru sú prípadné hrozby ako chodci alebo vozidlá v mŕtvom uhle zaznamenané a spracované.

  * Parkovací asistent (PAS) používa sieť ultrazvukových senzorov na prednom a zadnom nárazníku, aby upozornil vodiča na prekážky počas parkovania v zúžených priestoroch.

 • Systém monitorovania okolia (AVM)

  Systém sa spustí pri rýchlosti pod 20 km/h kombináciou štyroch širokouhlých pohľadov (predný, zadný a bočné pohľady), čím vám poskytne pohľad z vtáčej perspektívy.

 • Systém upozoňujúci na prekážky pri cúvaní (RCTA)

  Už nebudú žiadne nepríjemné prekvapenia pri cúvaní z prakovacieho miesta alebo príjazdovej cesty. RCTA systém vás upozorní na prekážky v jazdnom pruhu, do ktorého vstupujete.

  Systém je k dispozícií len so Systémom sledovania mŕtveho uhla.

Asistent viditeľnosti

 • Pokročilý systém osvetlenia (SHBA)

  Pokročilý systém sníma rôzne zdroje osvetlenia okolo vozidla z okoloidúcich vozidiel, pouličného osvetlenia a automaticky riadi svetelnosť, aby poskytol najlepšiu možnú viditeľnosť a neoslepil ostatných účastníkov premávky.

 • Systém dynamického ohybu svetla (DBL)

  Systém dynamického ohybu svetla poskytuje lepšie osvetlenie vozovky podľa toho, do ktorej strany natočíte volant, čím poskytuje vyššiu bezpečnosť pri jazde v noci alebo pri zníženej viditeľnosti.

* Balíčky, mená a funkcie sa môžu líšiť v závislosti od regiónu a typu vozidla
(1) Systém autonómneho núdzového brzdenia (AEBS) je asistenčný systém a nezbavuje vodiča zodpovednosti za bezpečné vedenie vozidla. Vodič je zodpovedný za prispôsobenie správania podľa svojich vodičských schopností, pričom musí dodržiavať predpisy a zohľadňovať celkovú dopravnú situáciu na ceste. Systém AEBS nie je určený na autonómne riadenie vozidla. Podrobnejšie informácie nájdete v príručke pre majiteľa.