Go to content

Konfigurátor

Vylúčenie zodpovednosti
Kia Motors Sales Slovensko s.r.o. vynakladá maximálne úsilie na zabezpečenie presnosti a aktuálnosti informácií na tejto webovej stránke. Vzhľadom na kultúru spoločnosti Kia neustále zdokonaľovať svoje produkty a služby sú všetky údaje predmetom kontroly. Spoločnosť Kia Motors Sales Slovensko si vyhradzuje právo zmeniť a upraviť obchodné a produktové informácie ako aj špecifikácie, farby a ceny modelov kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Tieto zmeny sa príležitostne a určitú dobu, z technických dôvodov počas úprav konfigurátora, nemusia zobrazovať korektne. Kia Motors Sales Slovensko s.r.o. nenesie zodpovednosť za akékoľvek prípady, straty či škody, ktoré môžu nastať v dôsledku spoľahnutia sa na informácie poskytnuté na týchto stránkach.