Go to content

  1. Home
  2. Predaj
  3. Konfigurátor

Konfigurátor

Vylúčenie zodpovednosti
Kia Motors Sales Slovensko s.r.o. vynakladá maximálne úsilie na zabezpečenie presnosti a aktuálnosti tejto webovej stránky, pričom všetky údaje sú predmetom neustálej kontroly. Vyhradzujeme si právo zmeniť a upraviť obchodné a produktové informácie, ako aj špecifikácie, farby a ceny kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Nenesieme zodpovednosť za škodu, ktorá môže nastať v dôsledku spoľahnutia sa na informácie poskytnuté na tejto webovej stránke. Odporúčame informovať sa o záväzných cenových ponukách, ako aj o ostatných vlastnostiach vozidla u autorizovaného predajcu Kia.
Z technických príčin sa príležitostne a po určitú dobu počas úprav Konfigurátora nemusia údaje uvedené v Konfigurátore zobrazovať aktuálne. Uvedené ceny sú orientačné a môžu sa líšiť podľa zvolenej kombinácie konfigurácie. Záväzné cenové informácie poskytne autorizovaný predajca Kia.
  • Prev
  • 0{{ $index }} | {{ step.label }}
    {{selectedStepIndex}} ({{ $index }}/{{steps.length -1}})
  • Next