Go to content

Servis zadarmo

 • Servis zadarmo

  Platnosť:

  Výrobcom predpísaná pravidelná údržba vozidla (7 rokov/100 000 km) platí iba pre model Kia Stinger:

  - Servis zadarmo platí len na pravidelné servisné prehliadky predpísané výrobcom. Rozsah servisných úkonov znamená kompletná realizácia predpisu výrobcu o údržbe (zaznamenané aj v Príručke pre majiteľa vozidla v kapitole 7 - Údržba) daného typu vozidla podľa rozsahu úkonov, položiek, vrátane potrebných náhradných dielov (všetky náplne ako motorový olej, brzdová kvapalina, a pod., filtre, sviečky, atď );

  - Servis zadarmo platí 7 rokov alebo 100 000 kilometrov (vrátane), podľa toho, čo nastane skôr;

  - Servis zadarmo platí len v autorizovaných servisoch Kia na území Slovenskej republiky;

  - Servisné úkony neobsahujú výmenu / opravu spotrebných položiek priamo podliehajúcich prevádzke vozidla ako napríklad brzdové obloženie, obloženie spojkovej lamely, žiarovky, a pod.;

  - Servisné úkony taktiež neobsahujú výmenu / opravu odstránenie spôsobených poškodení na vozidle po nehode, či spôsobené násilím, živlom, atď.

  Povinnosti majiteľa vozidla:

  Servis zadarmo platí len pri dodržiavaní výrobcom predpísaného intervalu pravidelnej údržby vozidla (zapísaný v servisnej knihe).

Ako vám pomôžeme?