Go to content

Video návody

 • Video návody

  Maximalizujte skúsenosti s Kia

 • Upozornenie

  Informácia a údaje uvedené v týchto video klipoch sa vzťahujú a boli aktuálne v čase natáčania. Kia si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť alebo zmeniť technické alebo konštrukčné podmienky bez upozornenia a bez vzniku akýchkoľvek záväzkov. Niektoré z vozidiel nie sú dostupné vo všetkých krajinách a regiónoch a môžu fungovať iným spôsobom než je uvedené. Niektoré uvedené funkcie sa nemusia nachádzať vo všetkých modeloch a vyhotoveniach. Mnohé z týchto systémov sú doplnkom a nenahradzujú bezpečné jazdné zvyklosti. Je zodpovednosťou vodiča vždy kontrolovať a dodržiavať miestne legislatívne predpisy a predpisy cestnej premávky. Základnou zodpovednosťou vodiča je tiež viesť vozidlo bezpečným a zákonným spôsobom. Vodič vozidla je tiež zodpovedný za používanie zariadení a systémov vozidla, ktoré odvrácajú zrak, pozornosť a zameranie na jazdu počas vedenia motorového vozidla.

 • Systém monitorovania mŕtveho uhla, Systém upozorňujúci na vybočenie z jazdného pruhu, Systém upozorňujúci na pohyblivé prekážky pri cúvaní
 • Systém monitorovania okolia
 • Adaptívne svetlomety
 • Adaptívny tempomat
 • Elektrické ovládanie dverí batožinového priestoru
 • Systém urdžania v jazdnom pruhu, Indikátor obmedzovača rýchlosti
 • Autonómne núdzové brzdenie
 • Pripojenie
 • Kia Pripojenie
 • Kia originálny peľový filter
 • Originálne brzdové kotúče a platničky
 • Originálne stierače

Ako to funguje

See for yourself how various systems and features in
your Kia contribute to an all-around enjoyable ride.