Go to content

Certifikát konformity a dokladovania ES

 • Ako postupovať?

  Duplikát Certifikátu konformity (tzv. CoC dokumentu) sa vystavuje pre vozidlá kategórie M1 (osobné vozidlá do 3,5t).

  Smernice ES (EHK) sa dokladujú pre vozidlá kategórie N1. V potvrdení sa uvádzajú smernice pre emisie, pevné častice, brzdy, hluk a odrušenie, ktoré vozidlo spĺňa.

  Ako postupovať:

  1. krok

  Vyplňte žiadosť o formulár CoC alebo smernicu ES a doručte ju spolu s kópiou technického preukazu jedným z uvedených spôsobov na adresu spoločnosti Kia Motors Sales Slovensko:
      faxom: +421 2 32 42 13 01
      e-mailom: info@kmss.sk

  2. krok

  Žiadosť spracúva Oddelenie služieb zákazníkov. Ak vystaveniu dokumentov bránia nejaké okolnosti, výrobca oznámi dôvod ich nevystavenia. Spracovanie žiadosti a vydanie Certifikátu konformity trvá zvyčajne 1 týždeň. Dokladovanie smerníc vystavuje Kia Motors Sales Slovensko spravidla do 1 týždňa.

  3. krok

  Vystavený CoC dokument alebo potvrdenie smerníc ES posielame podľa požiadavky žiadateľa na dobierku alebo si ich možno po vyzvaní vyzdvihnúť v pokladni spoločnosti po uhradení 150 € s DPH.

Žiadosti na stiahnutie