Go to content

Skúšobný cyklus spotreby paliva a emisií WLTP

 • Nový pohľad na emisie a spotrebu vozidla

Testovacie opatrenia týkajúce sa emisií a spotreby paliva sa menia. Pretože ide o zastaraný systém, tzv. nový európsky jazdný cyklus (NEDC) zavedený ešte v 80. rokoch minulého storočia. Postupne ho nahrádza celosvetový harmonizovaný skúšobný postup pre vozidlá (cyklus WLTP). Kým NEDC sa zakladá na teoretickej jazde, nový laboratórny test je navrhnutý, aby poskytoval čo najpresnejší obraz o spotrebe paliva a emisiách CO2 v osobných automobiloch.

Systém WLTP bol spustený ako globálny testovací cyklus v rôznych oblastiach sveta, aby boli údaje porovnateľnejšie na celom svete.

Aký je rozdiel medzi postupmi NEDC a WLTP?

 • Cieľom testu WLTP je poskytnúť presnejšie a porovnateľné údaje o vozidle, ktoré lepšie odrážajú realistické prevádzkové podmienky. Kým starý štandard NEDC pokrýval iba dva scenáre jazdy (jazda v meste a mimo mesta na získanie kombinovanej hodnoty) – jazdný cyklus WLTP je rozdelený na štyri časti s rôznymi priemernými rýchlosťami: nízka, stredná, vysoká a mimoriadne vysoká, aby sa získala kombinovaná hodnota všetkých scenárov. Každá časť obsahuje rôzne fázy jazdy, zastavenia, zrýchlenia a brzdenia. Pre konkrétny typ vozidla sa podľa štandardu WLTP testuje každá konfigurácia pohonnej jednotky v najľahšej (najhospodárnejšej) a najťažšej (najmenej hospodárnej) verzii vozidla. Zohľadňuje sa tiež vplyv voliteľnej výbavy na hmotnosť, aerodynamiku a podobne.

  V dôsledku toho sa predĺžila skúšobná vzdialenosť aj celková dĺžka trvania testov. Kombinácia všetkých týchto nových opatrení by mala ponúknuť skutočný obraz o tom, aký je výkon vozidla na ceste. Napriek tomu je dôležité mať na pamäti, že test je aj naďalej založený na laboratórnych údajoch. Systém WLTP nedokáže merať individuálne premenné, ako je osobný štýl jazdy, ktorý môže mať vplyv aj na spotrebu paliva a emisie.

eu-common-user-input-table
TESTOVACIE PODMIENKY NEDC WLTP
Trvanie testu 20 min. 30 min.
Skúšobná vzdialenosť Približne 11 kilometrov Približne 23 kilometrov
Čas státia na mieste 25% 13%
Testovacie fázy Mestská, mimo mesta (kombinovaná) Nízka, stredná, vysoká, veľmi vysoká, (kombinovaná); (navyše „Mesto“ pre elektrické vozidlá a vozidlá typu plug-in hybrid)
Rýchlosť Priemer: 34 km/h Maximum: 121 km/h Priemer: 46.6 km/h Maximum: 131 km/h
Začiatočná teplota 20-30°C - štart za studena 14°C – 23°C - štart za studena
Voliteľná špeciálna výbava Nezohľadňuje sa Hodnoty CO2 budú odteraz zohľadňovať hmotnosť a aerodynamický vplyv voliteľnej výbavy, ako sú pneumatiky, klimatizácia a pod.

Výhody WLTP

  • Realistickejšie zohľadnenie jazdy

   Väčšia škála jazdných situácií (mestská, prímestská cesta, cesta 1. triedy, diaľnica)

   Dlhšie skúšobné vzdialenosti

   Realistickejšia teplota okolia

   Vyššia priemerná a maximálna rýchlosť

   Vyšší priemerný a maximálny výkon

   Dynamickejšie a reálnejšie zrýchlenie a brzdenie

   Kratšie státie


   Voliteľná výbava:
   Hodnoty CO2 a spotreba paliva sa poskytujú pre jednotlivé vozidlá podľa toho, ako boli zostavené

   Prísnejšie nastavenie vozidla a podmienky merania

   Umožňuje získať najlepšie a najhoršie hodnoty, aby odrážali prvky výbavy dostupné pre podobné modely automobilov

Ak ste si v roku 2017 zakúpili model Kia, ktorý uvádzal hodnoty starého systému NEDC, rovnaké vozidlo uvedené neskôr s novými hodnotami WLTP môže uvádzať odlišné hodnoty emisií CO2. Je to dôsledok prísnejšej a dôkladnejšej povahy nového testovacieho systému. Ďalšou skutočnosťou je, že testy neovplyvnia skutočnú spotrebu paliva, ale môžu vykazovať vyššie hodnoty CO2 v dôsledku prísnejšieho merania.

Vyššie hodnoty emisií CO2 by počas prechodného obdobia nemali mať vplyv na výšku dane. Je na vládach jednotlivých krajín, aby vytvorili spravodlivé zákony zabezpečujúce, že pri kúpe novšieho modelu toho istého vozidla nebude zákazník platiť viac. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na národné automobilové združenie.

Bežné benzínové a dieselové motory sa budú merať pomocou vyššie uvedených postupov. Vozidlá typu plug-in hybrid však prejdú ďalšími testami, aby sa zohľadnili rôzne úrovne nabitia. Napríklad, jeden test meria výkon s plnou batériou. Cyklus sa potom opakuje, až kým nebude batéria prázdna. Záverečný test bude merať údaje s využitím energie získanej výlučne zo spaľovacieho motora a rekuperačného brzdenia. Kombinované údaje budú potom tvoriť základ pre hodnoty emisií CO2.

Plán prechodu na WLTP

 • od septembra 2017
  Nové modely sa testujú podľa systému WLTP. Počas tohto prechodného obdobia sa údaje spätne prepočítavajú do hodnôt NEDC, aby sa umožnilo lepšie porovnanie so staršími modelmi.
 • september 2018
  Všetky vozidlá predávané v EÚ, Švajčiarsku, Turecku, Nórsku, Lichtenštajnsku, Izraeli a Írsku musia byť certifikované podľa WLTP. Na končiace modely vozidiel sa uplatní výnimka, aby sa ešte jeden rok mohol predávať obmedzený počet vozidiel schválených podľa starého systému.
 • január2019
  Všetky predajne vozidiel budú uvádzať na všetkých nových modeloch iba výsledky testov podľa WLTP (odporúčanie Európskej komisie, podlieha rozhodnutiu národnej vlády).
 • december 2020
  Všetky krajiny prijímajúce právne predpisy EÚ o registrácii vozidiel budú musieť poskytovať hodnoty WLTP pre všetky vozidlá.

Ekologickejšia budúcnosť s WLTP – jasná príležitosť

 • Zatiaľ čo nové opatrenia WLTP môžu spočiatku poukazovať na vyššie úrovne znečisťujúcich látok, tieto testy tiež vytvárajú veľký stimul pre úspornejšiu jazdu. V spoločnosti Kia sme sa zaviazali k ekologickejšej budúcnosti. Ako súčasť nášho 5-ročného Zeleného cieľa zvyšujeme sortiment vozidiel s nízkou spotrebou a neustále vyvíjame nové opatrenia na ekologickejšiu jazdu.

Sprievodca ekologickou jazdou Kia

 • EcoDynamics

  Naše technológie EcoDynamics pomáhajú šetriť až o 12 % viac paliva a znižujú vašu uhlíkovú stopu. Vždy, keď vozidlo stojí na mieste, vypnú motor. Po jednoduchom stlačení spojky vozidlo okamžite pripravia na jazdu.

 • Indikátor radenia

  Indikátor radenia vám odporučí, kedy je vhodné preradiť na iný prevodový stupeň, čím šetríte palivo, znižujete emisie a opotrebovanie vozidla.

 • Menej je viac

  Minimalizujte používanie klimatizácie, odhmlievačov a pod. ¬ – rovnako ako bežné domáce spotrebiče, tieto zariadenia spotrebúvajú energiu, ktorá zvyšuje spotrebu paliva.

 • Inteligentné zastavenie

  Vyhýbajte sa voľnobehu motora. Stojíte na mieste viac ako 40 sekúnd, vypnite motor, aby ste ušetrili palivo.

 • Pneumatiky

  Pneumatiky pravidelne kontrolujte. Podhustené pneumatiky zvyšujú spotrebu paliva, majú vplyv na jazdné vlastnosti a zvyšujú opotrebovanie.

 • Recyklácia vozidla

  Jedným z našich cieľov je likvidovať vozidlá ekologicky šetrným spôsobom. Preto používame usmernenia týkajúce sa recyklovateľného dizajnu (DfR – Design for Recycling) a poskytujeme schému recyklácie „na konci životnosti“.