Go to content

Recyklácia

  • Recyklácia

  • Spoločnosť Kia venuje maximálnu pozornosť nielen dizajnu, ktorý spĺňa podmienky pre následnú recykláciu, ale aj ekologickému spracovaniu a likvidácii starých vozidiel. Preto dôsledne presadzuje smernicu dizajn pre recykláciu „Design for Recycling“ (DfR). Už pri navrhovaní dizajnu sa dbá na jednoznačné označovanie jednotlivých súčastí a materiálov. Označenie uvádza materiál resp. zloženie, ako aj možnosti recyklácie. Cieľom je predĺžiť životnosť vozidiel zjednodušením údržby a opráv, a zlepšiť možnosti opätovného využitia po ukončení životnosti.

Na stiahnutie