Go to content

Recyklácia

 • Recyklácia

  Spoločnosť Kia venuje maximálnu pozornosť nielen dizajnu, ktorý spĺňa podmienky pre následnú recykláciu, ale aj ekologickému spracovaniu a likvidácii starých vozidiel. Preto dôsledne presadzuje smernicu dizajn pre recykláciu „Design for Recycling“ (DfR). Už pri navrhovaní dizajnu sa dbá na jednoznačné označovanie jednotlivých súčastí a materiálov. Označenie uvádza materiál resp. zloženie, ako aj možnosti recyklácie. Cieľom je predĺžiť životnosť vozidiel zjednodušením údržby a opráv, a zlepšiť možnosti opätovného využitia po ukončení životnosti.

  EcoDynamics

  EcoDynamics – to je čistý pôžitok z jazdy. Moderné techológie na zníženie hladiny emisií CO2 a ekonomická spotreba paliva sa snúbia s najvyššími štandardami kvality a bezpečnosti a to všetko v športovom dizajne. Naším cieľom je zavádzanie inovatívnych technológií do nových vozidiel, aby sme sa zaradili medzi popredných výrobcov čistých vozidiel.
  V záujme vyhotovenia obmedzenia EÚ ohľadom používania ťažkých kovov spoločnosť Kia od roku 2003 obmedzila používanie olova, kadmia, ortuti a šesťmocného chrómu v materiáloch a dieloch pre svoje vozidlá. Používanie ťažkých kovov Kia dôkladne kontroluje v každej etape, od vývoja až po vozidlá s ukončenou životnosťou. Boli vyvinuté alternatívne materiály, ktoré je možné použiť namiesto zakázaných materiálov. Na antikoróznu povrchovú úpravu skrutiek, matíc a oceľových plechov sú použité namiesto šesťmocného chrómu materiály bez obsahu chrómu alebo trojmocný chróm.
  Bezolovnaté materiály sa používajú v brzdových segmentoch, uhlíkových kefách pre elektromotory, glazúrach zapaľovacích sviečok, skle žiaroviek, stabilizátoroch v ochranných lakoch, vyrovnávacích závažiach kolies, oceľových plechoch palivových nádrží atď.

  Spoločnosť Kia má po celej Európe partnerov, ktorí sa starajú o odbornú a ekologickú likvidáciu starých vozidiel. Jednotlivé súčiastky a materiály sa po demontáži regenerujú alebo upravujú rozličnými procesmi delenia alebo drvenia. Zvláštna pozornosť je venovaná zaobchádzaniu s nebezpečnými látkami.

  Vozidlá s ukončenou životnosťou

  V súlade s právom Európskeho spoločenstva a základnými záväznými predpismi Slovenskej republiky je pre vaše vozidlo KIA po uplynutí jeho doby životnosti zaistená likvidácia odpovedajúca vyššie uvedeným normám, a to hlavne z hľadiska šetrenia k životnému prostrediu, estetickému vzhľadu mesta, prírody alebo krajiny a opätovného použitia a materiálového využitia. Vozidlo KIA s ukončenou dobou životnosti je možné podľa týchto zásad odovzdať k likvidácii v strediskách, ktoré nájdete v zozname dole.

Na stiahnutie

 • Zoznam oficiálnych spracovateľov

  Zoznam oficiálnych spracovateľov