Go to content

Bezpečnosť

 • Robíme autá bezpečnejšími

Konštrukcia karosérie vyrobená z ultra pevnej ocele

Karoséria vozidla predstavuje približne 30% hmotnosti vozidla a hrá kľúčovú úlohu v bezpečnosti a dizajne vozidla. Konštrukcia karosérie vyrobená z ultra pevnej ocele metódou tepelného lisovania umožňuje znížiť hmotnosť vozidla a zároveň zvýšiť jeho pevnosť. Výsledkom je efektívnejšia spotreba paliva a vyššia bezpečnosť pri nárazoch.

Car body Front
 • Airbagy

  Bezpečnosť v automobiloch Kia je zaistená celou sadou airbagov, vrátane airbagu na sedadle vodiča i spolujazdca, kolenného airbagu pre vodiča, hlavového airbagu, predného/zadného airbagu.

 • Prepínač bezpečnostných pásov

  Prepínač bezpečnostných pásov je zariadenie používané na zastavenie cestujúceho pevne vo svojej polohe tesne pred a po začiatku nárazu a potom mu kontrolovaným spôsobom umožniť prísť do styku s nafúknutým airbagom.

 • Nárazníkový systém pre chodcov

  Po náraze vozidla s chodcom umožňuje spodná výstuha minimalizovať ohnutie kolien, to spôsobí, že chodec padne na kapotu vozidla a nie pod vozidlo, čo by malo horší dopad na jeho zdravie.

Technológie na zabránenie nárazu

V minulosti bola bezpečnosť zameraná na to ako veľmi môžu byť cestujúci a chodci pri náraze ochránení. V súčasnosti znie otázka: ako veľmi vieme nárazu predísť

 • Systém udržania v jazdnom pruhu

  Kamera namontovaná na čelnom skle vášho vozidla sníma jazdný pruh pred vami, ak opustíte svoj jazdný pruh z dôvodu ospalosti alebo nedbanlivosti, systém vás varuje, aby ste opäť prebrali kontrolu nad vozidlom.

 • Systém monitorovania tlaku v pneumatikách (TPMS)

  TPMS monitoruje tlak vo vnútri pneumatík a varuje o nízkom tlaku pričom označí konkrétnu pneumatiku

 • Systém riadenia stability (VSM)

  Pomocou tohto systému vaše vozidlo monitoruje stav vozovky a chráni vašu bezpečnosť tým, že v prípade hrboľatej cesty automaticky kontroluje volant a brzdy.

 • Núdzový brzdový signál (ESS)

  Tento systém pri prudkom zabrzdení spúšťa rýchle blikanie brzdového svetla, aby upozornil vodičo za vami na možné nebezpečenstvo.

Bezpečnostné varovacie systémy

 • Systém varovania vybočenia z jazdného pruhu (LDWS)

  Systém varovania vybočenia z jazdného pruhu poskytuje audiovizuálne upozornenie na palubnej doske v prípade, že vodič mimovoľlne opustí jazdný pruh.

 • Systém varovania pred čelnou zrážkou

  Systém varovania pred čelnou zrážkou predvída možnosť kolízie s vozidlom pred vami a poskytuje vodičovi audiovizuálne varovania. Ak vodič nereaguje zapne sa systém AEB, ktorý privedie vozidlo do bezpečného zastavenia.

 • Systém monitorovania tlaku v pneumatikách

  Systém monitorovania tlaku v pneumatikách je aktívny ochranný systém, ktorý monitoruje tlak v pneumatikách vášho vozidla a varuje vás, ak sa v niektorej vyskytne nízky tlak.

* Balíčky, mená a funkcie sa môžu líšiť v závislosti o regiónu a typu vozidla
(1) Systém autonómneho núdzového brzdenia (AEBS) je asistenčný systém a nezbavuje vodiča zodpovednosti za bezpečné vedenie vozidla. Vodič je zodpovedný za prispôsobenie správania podľa svojich vodičských schopností, pričom musí dodržiavať predpisy a zohľadňovať celkovú dopravnú situáciu na ceste. Systém AEBS nie je určený na autonómne riadenie vozidla. Podrobnejšie informácie nájdete v príručke majiteľa.