Go to content

Optima car logo Niro HEV car logo

  1. Home
  2. Modely
  3. Niro HEV
  4. Špecifikácie

NIRO ŠPECIFIKÁCIE

*18” disky

ŠPECIFIKÁCIE VÝBAV

  • S: štandard, O: voliteľné, OP: voliteľný balík, N: nedostupné

Zostavte si v Konfigurátore vozidlo podľa seba

ŠPECIFIKÁCIE MOTOROV

Vyberte si v časti Špecifikácie výbav konkrétny stupeň výbavy a pre ten sa zobrazia dostupné motory.