Go to content

ZMOS a ich členské mestá a obce

  • ZMOS a ich členské mestá a obce

    ZMOS a ich členské mestá a obce

    Do tejto kategórie patrí Združenie miest a obcí Slovenska a ich členské obce a mestá, ktoré na základe zmluvy o spolupráci medzi ZMOS a Kia Motors Sales Slovensko patria medzi najviac zvýhodnené kategórie.

    Spolupráca so ZMOS v roku 2015

    Spoločnosť Kia Motors Sales Slovensko a Združenie miest a obcí Slovenska podpísali na rok 2013 zmluvu o obojstrannej spolupráci. Medzi jej hlavné priority patrí najmä spolupráca v oblasti podpory miest a obci Slovenska v znižovaní nákladov na vozový park. Okrem lepších podmienok nákupu automobilov pre členov ZMOS zmluva zahŕňa aj marketingovú a projektovú spoluprácu. Ako uviedol generálny riaditeľ Kia Motors Sales Slovensko Ľubomír Habala, zo strany autorizovaného importéra automobilov Kia pôjde najmä o konzultačnú činnosť vo forme odporúčania formy nákupu vozidiel tak, aby vyhovovala kritériám znižovania nákladov na prevádzku vozového parku, zároveň spĺňala rozpočtové kritériá a obsahovala predvídateľné náklady s elimináciou výkyvov nákladovosti. „Sme pripravení ponúknuť aj ďalšie riešenia v rámci projektov ZMOS napríklad na zníženie emisií CO2, alebo na optimalizáciu nákladov na prevádzku vozových parkov,“ dopĺňa Ľubomír Habala. Podľa slov predsedu Združenia miest a obcí Slovenska, Doc. Ing. Jozefa Dvonča, CSc., ZMOS zase na svojich regionálnych stretnutia umožní odborníkom z KMSS prednášky a odborné diskusie na tému znižovania nákladov miest a obcí na prevádzku vozových parkov.