Go to content

Štátna a miestna správa

  • Štátna a miestna správa

    Štátna a miestna správa

    Do tejto kategórie patria organizácie štátnej správy a organizácie miestnej správy. Taktiež školy a iné organizácie, ktoré boli založené miestnou správou (VÚC a pod.). Organizácia nesmie mať súkromného vlastníka.