Go to content

Operatívny leasing

  • Operatívny leasing

    Operatívny leasing

    Pod operatívnym leasingom sa rozumie strednodobý alebo dlhodobý prenájom motorového vozidla. Vlastníkom je leasingová spoločnosť, ktorej zostáva vlastníctvo aj po ukončení leasingového nájmu. Ak si zákazník zakúpi vozidlo cez operatívny leasing, získava zvýhodnené podmienky hneď pri kúpe prvého vozidla, nie je potrebné zakupovať 2 vozidlá.